Convivium 2007

Již 4. ročník mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium 2007, kterou pořádá Společnost pro duchovní hudbu, bude 18.–26. srpna hostit premonstrátské opatství Želiv (www.zeliv.cz).Pavel Svoboda, sobota 14. dubna 2007
Magazín > Sborový život

Loňské Convivium se konalo v klášteře servitů v Nových Hradech.

Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, zejména pokročilým amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům z ČR i ze zahraničí. Convivium bude opět směřovat k sobotnímu večernímu koncertu (25.8.) a k nedělní dopolední bohoslužbě (26.8.), kdy budou provedeny skladby nacvičené v průběhu týdne. Dalším skladbám bude k dispozici i koncert v pátek večer (24.8.), ale i během celého týdne se naskytnou příležitosti k neformálnímu provádění dalších skladeb (i mimo program tříd). První hodina ráno bude opět společná: budeme v ní nacvičovat mj. některé gregoriánské části do nedělení mše sv. a na sobotní koncert a další čísla, která si na nás Jiří Hodina vymyslí. Zbytek týdne bude probíhat ve specializovaných třídách. Pilířem Convivia jsou samozřejmě sborové třídy, tentorát s následujícími tématy: protestanstské dvojsborové skladby raného baroka, renesanční duchovní ordinarium (lektor Manfred Cordes – SRN), české hudební nešpory okolo r. 1750 (Marek Valášek) a pravoslavná hudba (O.Grzegorz Cebulski – Pol). Vedle toho budou probíhat i třídy pro zájemce o sólový zpěv (Nicki Kennedy – GB), varhany (Vincent Rigot – Fr.) a violu da gambu (Petr Wagner). Spojovacím můstkem celého Convivia ovšem bude gregoriánský chorál, jenž v různých podobách povede Jiří Hodina. Někdo se možná zeptá, proč třída violy da gamba. Acappellový zpěv v kostelech býval totiž doprovázen technikou colla parte, kdy nástroje (pozouny, flétny, gamby) hrály se zpěváky. Toto spojení je oboustranně prospěšné: posiluje zpěvákovu intonaci i sílu a zároveň učí instrumentalistu vokálně frázovat – hrát jakoby zpíval. Také sbormistři budou mít samostatnou třídu.

Doprovodný program je přichystán také pro děti, takže se mohou účastnit i rodiny s dětmi. Nicki Kennedy navíc uchystá seminář z interpretace duchovních písní Henryho Purcella. Nebudou chybět ani večerní koncerty či gregoriánský kompletář - zpívaná modlitba před spaním.

Tak jako dříve, celé Convivium bude směřovat nad hudbu k naplnění své gregoriánské hymny Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum – jak je dobré a radostné, přebývají-li bratři (a sestry) v jednotě. Bez tohoto výchozího nastavení mysli totiž ani nemá smysl se o opravdovou duchovní hudbu pokoušet.

Další informace obdržíte na www.convivium.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)