Convivium 2009

V letošním roce pořádá Společnost pro duchovní hudbu opět Mezinárodní letní školu duchovní hudby Convivium, tentokrát již její 6. ročník ve dnech 15.-23. srpna 2009 v premonstrátském klášteře Želiv. I když tradičně bude celý onen týden hudebně směřovat k závěrečnému sobotnímu koncertu a nedělní bohoslužbě, abychom neupadli do rutiny, bude několik věcí nových.Marika Pečená, Pavel Svoboda a Jiří Kub, úterý 16. června 2009
Magazín > Sborový život

Především potkáme tři nové lektorské tváře: John Bowley, významný tenorista a dirigent, jinak manžel Nicki Kennedy, povede třídu anglikánských nešpor napříč časem. Marek Štryncl povede třídu barokního ordinária; bude na vás, v jaké sestavě se přihlásíte, zda tato třída bude smíšenou či ženskou záležitostí. Úplnou novinkou bude třída sborových spirituálů, kterou povede proslulý dánský lektor s korejskými kořeny Lars Jochimsen.

Mezi lektory se ale potkáme i se starými známými: Jiří Hodina tradičně povede gregoriánský chorál, Vincent Rigot bude trénovat tým varhaníků, otec Grzegorz Cebulski nám opět bude odkrývat krásy pravoslavného zpěvu. Interpretační sólový zpěv bude učit opět Nicki Kennedy, hlasovou techniku pak nám bude zlepšovat Veronika Höslová.

Logistickou novinkou bude možnost ubytování ve spacácích na karimatkách za poplatek cca 55 Kč za noc: to jistě bude vítaná pomoc pro mladší ročníky, jimž peněženka ještě normální ubytování nedovoluje, ale záda jim ještě karimatku dovolují.

Bližší informace o letošním ročníku, fotografie a audioukázky z ročníků minulých i elektronickou přihlášku najdete na adrese www.convivium.cz.

Seminář má kapacitu přibližně 100 aktivních účastníků a v současné době zbývá ještě několik volných míst. Je určen především pro vyspělejší sborové zpěváky a méně zkušené dirigenty a sbormistry, kteří si mohou prohloubit znalosti a dovednosti v oboru, kterému se běžně věnují a(nebo) udělat si výlet do pěveckých oborů úplně dosud vzdálených.

Seminář bývá naplněn nejen pilnou prací a zpěvem, ale i dobrou náladou a intenzivním soužitím, jeho mottem je Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum (Jak je dobré a milé, když bratři (a sestry) přebývají pospolu.)

Vaši conviviatoři


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)