Convivium je pro lidi

Letos, 10. - 18. srpna proběhne již desátý – jubilejní ročník mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium. Je to akce, která je zaměřená spíše na jednotlivé lidi, a to jak na sborové zpěváky, tak na sbormistry (zejména začínající).Jiří Kub, úterý 7. května 2013
Magazín > Sborový život

Convivium 2012 – L. Vierne, Messe solennelle, Spišská Kapitula (foto: Jiří Rohel)

Jiří Rohel / Convivium

Organizátoři, kteří si říkají „conviviatores“ - tedy ti, kteří připravují soužití či hody (tyto dva významy convivium má) sledují dva hlavní cíle. Prvním je, aby si účastníci zamuzicírovali tu opravdickou duchovní a zvláště pak liturgickou hudbu, a to v autentickém duchovním prostředí a co nejúžeji zapojenou do liturgie, a druhým, aby si do své celoroční činnosti v rolích zpěváků, sbormistrů a varhaníků odnesli co nejvíce nových znalostí, dovedností a neméně důležitého povzbuzení, že nejsou samotní vojáci v poli a že to jde, když se chce.

Aby tato snaha byla úspěšná (a jsme přesvědčeni, že dosud úspěšná byla), je třeba nejprve najít místo, kde Convivium uspořádat. Tedy místo duchovně živé, do kterého se řádově stovka účastníků vejde, a to za snesitelných finančních podmínek. Začali jsme v premonstrátském klášteře v Želivi, kam se Convivium pravidelně vrací, pobyli v Nových Hradech, na Hoře Matky Boží v Králíkách, vloni jsme vyrazili i do zahraničí na Spišskou Kapitulu a letos budeme hosty v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Dále je třeba najít šéfa, který sestaví program jednotlivých tříd a sežene pro ně lektory, a to ne ledajaké. Každý účastník Convivia pracuje vždy alespoň ve třech třídách, tedy pod vedením tří různých lektorů a ve třech různých žánrech. Kromě toho probíhá individuální výuka (varhaníci, hlasové poradenství, v některých ročnících sólová zpěv). Toto předem připravit na místě uřídit je na hranici lidských možností člověka, který se musí kromě toho i živit svým občanským povoláním, proto se conviviator maximus zpravidla nikdy neopakuje ve dvou po sobě následujících letech. Dosud se v této funkci vystřídali Marika Pečená, Pavel Svoboda a Jiří Hodina, letos se tohoto úkolu ujal Marek Valášek. Každý z nich vtiskuje jednotlivým ročníkům něco ze své hudební osobnosti.

Součástí Convivia je i školka, kam mohou rodiče – frekventanti odložit po dobu výuky své ratolesti, a Convivium je tak přístupné i pro celé rodiny. Pořadatelem Convivia je Společnost pro duchovní hudbu.

Týden Convivia vrcholí závěrečným koncertem frekventantů v sobotu a závěrečnou bohoslužbou v neděli. V loňském roce jsme zavedli kromě práce ve třídách i nácvik společné skladby pro liturgii, která vychází z hudebních možností místního chrámu. Vloni to byla Messe solennelle pro sbor a dvoje varhany Louise Vierna, letos velký kůr a dvoje romantické varhany ve Vyšším Brodě skýtají možnost pro Mši fis-moll pro dva sbory a dvoje varhany.

Všechny informace o letošním i minulých ročnících včetně on-line přihlášky najdete na webu www.convivium.cz. Kdo má chuť, přijďte ochutnat.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)