Letní škola duchovní hudby podruhé

Vedle tradičního festivalu Bohemia Cantat se během letošních letních prázdnin na naší sborové scéně již podruhé objevil projekt Společnosti pro duchovní hudbu – Mezinárodní letní škola duchovní hudby - Convivium.Marika Pečená, pondělí 12. září 2005
Magazín > Sborový život

Convivium si vzalo hned od počátku za cíl oslovit náročnější část domácích (i zahraničních) zpěváků a dirigentů, často provázenou hledáním, zda hudba bude jejich profesí nebo pouze intenzivním koníčkem. Convivium přináší jednu z mála příležitostí plánovaného a záměrného setkání osobností z typicky chrámového prostředí, vedoucích a aktivních členů chrámových sborů a schól na straně jedné, s hudebníky – zpěváky a sbormistry pohybujícími se převážně v sekulárním prostředí, kteří přicházejí s duchovní hudbou do kontaktu jen občas, v menších blocích, často tradičního repertoáru. Bohoslužby v želivském opatství dávaly Conviviu mimo jiné i přirozený rámec prostředí, pro které byla a je duchovní hudba komponována.

Convivium bylo letos rozděleno do tří dopoledních a dvou odpoledních seminářů, které probíhaly formou sborových tříd. Mezi celkem 90 aktivními účastníky bylo asi 30 zpěváků s částečnou nebo i profesionální zkušeností sólového zpěvu, 20 sbormistrů (od chrámových laických dirigentů přes absolventy pedagogických fakult a konzervatoří). Programy seminářů pokrývaly vybraná údobí evropské duchovní hudby – gregoriánský chorál, renesanční polyfonie, responsoria Jana Dismase Zelenky, pravoslavný sborový zpěv a duchovní hudba 20. století. Vedle sborových tříd probíhaly po celou dobu seminář sólového zpěvu, varhanní třída a individuální konzultace sbormistrovské. Ve večerních hodinách byly pro účastníky kursů připraveny koncerty duchovní hudby (Affetto, Collegium 419, Musičnyj Asembel), projekce hudebních dokumentů a přednášky.

Mezi lektory Convivia 2005 bylo několik předních zahraničních hudebních osobností – Nicki Kennedy z Trinity College v Cambridge, Andrew King z Londýna – vyhledávaný sólista, dirigent a specialista na starou hudbu, Vincent Rigot z pařížské Conservatoire Superieur, Grzegorz Cebulski – přední polský sbormistr specializovaný na pravoslavnou duchovní hudbu, držitel několika dirigentských ocenění. Všichni jsou spolu s domácími lektory (Jiří Hodina, Jan Mikušek) špičkami ve svém oboru, předními interprety a uznávanými specialisty.

Letošní Convivium uměleckou náročností a intenzitou hudební práce navázalo na loňský ročník, který prokázal, že i v domácím neprofesionálním prostředí lze s hlasovou průpravou a při kvalitním sbormistrovském vedení realizovat tak náročné projekty, jakými jsou moteta J. S. Bacha a J. Brahmse nebo Poulencova mše G dur. Letos byla na Conviviu mj. nastudována Berlinermesse Arvo Pärta, výběr z responsorií Jana Dismase Zelenky, mše a moteta Wiliama Byrda, Thomase Tallise a další). Oproti loňskému ročníku však vzrostl i počet neformálních akcí (koncert skupiny Marcipán, jedno volné odpoledne během kursů, závěrečný táborák apod.).

Celkově lze shrnout, že Convivium nemá v domácím prostředí obdobu v průniku své komplexnosti (6 a více oborů), široké přístupnosti (nebyla oslovena jen určitá komunita, inzerce byla adresována všem typům hudebních škol, knihoven, všem sbormistrům z databází portálů České sbory a SBOR.cz a vyspělejším sborům po celé ČR) a zejména náročnosti umělecké laťky.

Společnost pro duchovní hudbu (www.sdh.cz) již začíná připravovat další ročník Convivia. Celý projekt hledá generálního sponzora, bez kterého by byl jen stěží opakovatelný. Předběžně přislíbilo účast na příštím ročníku již několik předních domácích i zahraničních lektorů a účast již závazně potvrdil vynikající islandský dirigent, varhaník a pedagog Hördur Áskelsson, specialista na soudobou hudbu a na poučenou interpretaci staré hudby, který povede sborový seminář zaměřený na německou raně barokní literaturu (Schein, Schütz apod.), soudobou skandinávskou sborovou duchovní hudbu a sbormistrovský workshop. Bližší informace o Conviviu jsou vystaveny na adrese www.convivium.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)