Convivium 2004 nastavilo vysokou laťku

Poslední srpnový týden byl v Čechách bohatý na setkání příznivců sborového zpěvu. Vedle tradičního prázdninového festivalu Bohemia Cantat se na naší sborové scéně objevil zcela nový projekt – Mezinárodní letní škola duchovní hudby Convivium 2004 v premonstrátském opatství Želiv.Marika Pečená, úterý 21. září 2004
Magazín > Sborový život

Convivium 2004 si vzalo hned od počátku za cíl oslovit náročnější část domácích i zahraničních zpěváků a dirigentů, často provázenou hledáním, zda hudba bude mou profesí nebo pouze intenzivním koníčkem. Convivium také přineslo jednu z mála příležitostí plánovaného a záměrného setkání osobností z typicky chrámového prostředí, vedoucích a aktivních členů chrámových sborů a schól na straně jedné, s hudebníky – zpěváky a sbormistry pohybujícími se převážně v sekulárním prostředí, kteří přicházejí s duchovní hudbou do kontaktu jen občas, v menších blocích, často tradičního repertoáru. Bohoslužby v želivském opatství dávaly Conviviu mimo jiné i přirozený rámec prostředí, pro které byla a je duchovní hudba komponována.

Convivium bylo rozděleno do tří dopoledních a tří odpoledních seminářů, které probíhaly formou komorních sborových tříd. Mezi celkem 90 aktivními účastníky bylo asi 35 zpěváků s částečnou nebo i profesionální zkušeností sólového zpěvu, 22 sbormistrů (od chrámových laických dirigentů přes absolventy pedagogických fakult a konzervatoří). Programy seminářů pokrývaly vybraná údobí evropské duchovní hudby – gregoriánský chorál, renesanční polyfonie, česká duchovní hudba 17. století, německá protestantská hudba 18. a 19. století, pravoslavný sborový zpěv a duchovní hudba 20. století. Vedle sborových tříd probíhaly po celou dobu seminář sólového zpěvu, varhanní třída a individuální konzultace sbormistrovské.

Mezi lektory Convivia 2004 bylo několik profesorů předních zahraničních vysokých hudebních škol – Nicki Kennedy z Trinity College v Cambridge, Vincent Rigot z pařížské Conservatoire Superieur, Winfried Toll z Frankfurtské Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Denis Poddyachyi z Kyjeva – přední ukrajinský sbormistr. Všichni jsou spolu s domácími lektory (Jiří Hodina, Martin Horyna, Michael Pospíšil, Stanislav Mistr) špičkami ve svém oboru, předními interprety a uznávanými specialisty. Vedle části tradičních účastníků poloprofesionálních letních hudebních škol se na Conviviu objevila celá řada mladých nadaných zpěváků i sbormistrů v tomto prostředí poprvé. Účastnilo se i několik zkušených starších sbormistrů a zpěváků, kteří všichni se ctí stačili velmi rychlému až nekompromisnímu postupu sborových tříd.

Convivium bylo ve své náplni mnohdy tak intenzivním kursem, že se i z řad zkušených hudebníků ozývaly hlasy po ztenčení a odlehčení programu – 7 i více hodin soustředěné práce nad náročným repertoárem bylo někdy skutečně hraničních. Pro pořadatele i účastníky byl 1. ročník mimo jiné ověřením, kam až sahají možnosti českých zpěváků a sbormistrů. Ukázalo se, že i v domácím neprofesionálním prostředí lze s hlasovou průpravou a při kvalitním sbormistrovském vedení realizovat tak náročné projekty, jakými jsou moteta J. S. Bacha a J. Brahmse, nastudovat se podařilo velmi dobře i mimořádně obtížnou Poulencovu mši G dur.

Convivium 2004 prostřednictvím programu některých tříd a zejména svým sbormistrovským seminářem poukázalo na významnou mezeru ve vzdělání domácích dirigentů (školených převážně orchestrálně, bez cíleného výcviku v detailní vokální práci s velkým a capellovým repertoárem) i sbormistrů (školených apriori pro práci s amatérskými a dětskými/školními sbory, rovněž bez vetší zkušenosti se složitějším repertoárem a capella, protože se nepředpokládá, že s ním přijdou sbormistrovsky do kontaktu.

Varhaníci se zabývali méně známými oblastmi chorální improvizace a doprovodu chorálu. Pro velmi mnohé účastníky byly objevné i semináře specializované na historicky poučenou interpretaci staré duchovní hudby. Například pro sbormistry zjištěním, že na hudbu těchto období nelze ve všem aplikovat klasický sbormistrovský přístup (já „vedu“ sbor), poznáním ne-romantizujícího deklamačního chápání frází atd.

Celkově lze shrnout že Convivium 2004 nemělo dosud v domácím prostředí obdobu v průniku své komplexnosti (6 a více oborů), široké přístupnosti (nebyla oslovena jen určitá komunita, inzerce byla adresována všem typům hudebních škol, knihoven, všem sbormistrům z databáze prezentované portály Sbor.cz a webem UČPS, a vyspělejším sborům po celé ČR. Významným mediálním partnerem Convivia 2004 byl portál SBOR.CZ) a zejména náročnosti umělecké laťky.

Již během Convivia a zejména po jeho skončení se mnozí dotazovali a dotazují, zda pořadatel – Společnost pro duchovní hudbu, plánuje další ročník. O Conviviu 2005 probíhají již v současnosti intenzivní jednání, celý projekt hledá generálního manažera a generálního sponzora, bez kterých by byl jen stěží opakovatelný. Bližší informace o uspořádání kursů 2004 a o lektorech jsou stále vystaveny na adrese www.convivium.cz.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)