Tibi laus 2006

Dne 20. května 2006 přivítalo město Most účastníky již VII. ročníku festivalu pěveckých sborů „Tibi laus“. Organizátory a pořadateli přehlídky, která se v kulturním kalendáři města objevuje jako bienále a která je zaměřená na interpretaci duchovní hudby, bylo Statutární město Most, Oblastní výbor UČPS Ústeckého kraje a ZUŠ F. L. Gassmanna Most.Jiří Kolář, úterý 23. května 2006
Magazín > Sborový život

Logo Tibi laus

V koncertním sále pořádající školy, která svým esteticky inspirativním prostředím patří bezpochyby k nejhezčím v naší republice, se představilo pozvaným lektorům (Magdě Martincové, Mgr. Stanislavu Jelínkovi a prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi) a sobě navzájem celkem devět domácích pěveckých sborů, v jejichž podání zaznělo více než čtyřicet duchovních skladeb. Téměř polovina z nich pocházela z pera domácích autorů (jako např. A. Michny z Otradovic, J. D. Zelenky, B. Smetany, J. Hanuše, P. Ebena, Z. Lukáše, S. Jelínka, J. Břízy, B. Korejse, V. Ptáčka, J. Míška aj.), zahraniční tvorbu zastupovala v přehlídkových programech především známější i méně známá díla mistrů renesanční a barokní polyfonie (J. des Prés, O. di Lassa, J. Arcadelta, J. Pachelbela, H. L. Hasslera, J. S. Bacha), v menší míře pak skladby z období klasicismu, romantismu nebo 20. století (jako např. oblíbené skladby W. A. Mozarta, A. Brucknera, V. Miškinise aj.). Vynalézavá dramaturgie jednotlivých vystoupení naznačila, že sbormistři vědí, kde vhodné skladby pro své sbory hledat a že i současná domácí literatura je v této oblasti sborové tvorby dostatečně bohatá.

Vlastní výkony sborů ovlivnila poněkud suchá akustika koncertního sálu, nepřející zvláště méně početným sborům. S ní se nejlépe vyrovnal výrazově přesvědčivý Ženský komorní sbor Jirkov (sbm. Ing. Šárka Navarová). Zaujaly však i výkony dalších sborů, především mladého, soutěžně zkušeného jirkovského komorního sdružení Vox cantabilis (sbm. MUDr. Sylvie Palkosková), nebo výtečně řízeného chrámového sboru Cantores sancti Venceslai (sbm. M. Gabrielová), který upoutal neobvyklým citem pro vokální frázování a dynamickou výstavbu skladeb.

Z dalších sborů mile překvapil pražský komorní sbor Byzantion – collegium musicae slavicae (sbm. Ing. Eva Komárková), velmi dobrou úroveň si stále udržuje nejpočetnější účastník festivalu ženský pěvecký sbor Clavis cordium Most (sbm.Mgr. Eva Šimková) a zajímavý program s využitím instrumentálního doprovodu přednesl Komorní pěvecký sbor Paleta Karlovy Vary (sbm. Drahomíra Hámová).

Festivalu se zúčastnily i sbory se slavnou tradicí, jako Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most (sbm. Zdeněk Frélich), Hlahol Chomutov (sbm. Miroslav Šulc) a Krušnohorský pěvecký sbor Teplice (sbm. Miroslav Tittlbach). Počet členů i složení těchto sborů dokumentuje současný trend vývoje převážné většiny našich pěveckých sborů dospělých – nedostatek mladých zpěváků (v mužských a smíšených sborech zvláště tenorů) a tímto progresivním stárnutím sborů přirozeně ovlivněná úroveň pěvecké kvality. Ale i jejich vystoupení byla sympatickým přínosem do festivalového programu.

VII. ročník sborového festivalu Tibi laus, na jehož slavnostním zahájení vystoupil Severočeský komorní orchestr Ústí nad Labem, který za řízení Antonína Vacka přednesl 1. větu ze Serenády Es dur J. Suka, jeho Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave a 1. větu z Mozartovy Malé noční hudby, uzavřel Závěrečný koncert, na němž všechny zúčastněné sbory zopakovaly nejúspěšnější skladby ze svých přehlídkových vystoupení.

Jejich výkony byly důkazem radosti ze společného zpívání, důkazem touhy předávat krásu hudby jiným, důkazem nezastupitelnosti tohoto fenoménu v životě naší společnosti.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)