Jubilejní X. ročník festivalu duchovní hudby TIBI LAUS 2012

V sobotu dne 9. června se uskutečnil v Mostě již jubilejní X. ročník festivalu duchovní hudby „Tibi laus“. Tato sborová akce, která vznikla z iniciativy Ing. Jiřího Břízy a PaedDr. Dušana Golla, si v průběhu své existence vydobyla významné místo v povědomí sborové veřejnosti nejen severozápadního regionu, ale celé naší republiky. Koncepce festivalu, který se koná jako bienále, prošla několika obměnami, ať již šlo o místo konání nebo jeho propozice. Od roku 2004 se však „Tibi laus“ ustálil ve formě nesoutěžní přehlídky duchovní hudby za účasti odborné poroty.Jiří Kolář, pondělí 24. září 2012
Magazín > Sborový život

Tibi laus 2012

Organizátorům a pořadatelům festivalu, kterými byly pěvecký sbor Cantores sancti Venceslai Most, Podkrušnohorská oblast UČPS a mostecká ZUŠ F. L. Gassmanna, se podařilo i tentokrát zajistit reprezentativní výběr osmi účastníků z Mostu a dalších blízkých míst. Festivalová přehlídka se konala v krásném koncertním sále Základní umělecké školy, nesoucí jméno mosteckého rodáka, uznávaného operního skladatele Floriana Leopolda Gassmanna (1729 – 1774), významného představitele historie benátské a vídeňské opery. V dvouhodinovém pestrém programu nabídla koncertní vystoupení všech druhů sborů dospělých – sborů mužských, ženských a smíšených, i jejich různě početných sestav od ansámblů přes komorní sbory až k sborům velkým. Zajímavá byla i jejich rozdílná tradice. Nejstarším účastníkem bylo Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, jehož založení sahá až do roku 1923, nejmladším pak sbor Anonym Chomutov, který vznikl teprve v roce 2006.

Umělecká úroveň festivalových vystoupení byla velice vyrovnaná a až nečekaně vysoká. Jsem přesvědčen, že některé sbory by uspěly „zlatě“ i v mezinárodních sborových soutěžích. V každém případě se však stala vizitkou úspěšné práce Podkrušnohorské oblasti UČPS. Program festivalu poskytl sbormistrům i možnost krátkých konzultací s odbornými lektory, Magdou Martincovou, Mgr. Stanislavem Jelínkem a prof. PaedDr. Jiřím Kolářem, kteří zhodnotili vystoupení jednotlivých sborů a nabídli jim rady týkající se pěvecké techniky, interpretace, dramaturgie i techniky dirigentské. Potěšilo mne i to, že sbory nezůstávají repertoárově pouze u tradičních titulů, ale hledají a nalézají nové skladby, které mohou úspěšně obohatit naši interpretační oblast duchovní hudby (např. Konstantin Jakob Türnpu: Kyrie, Bohuslav Jeremiáš: Opona chrámová, František Suchý: Žalm 150, Albert de Klerk: Pater noster, Alexandr Alexandrovič Kopylov: Pod Tvoju milosť, Vladimír Fajner: Cheruvimskaja pěsň, č. 1, Alessandro Grandi: Dixit Dominus, nebo méně známé skladby Jiřího Břízy).

Protože sborový zpěv je především o radosti, o radosti předávané i o radosti prožívané, rozhodlo se lektorské trio navzdory nesoutěžnímu charakteru festivalu ocenit každý zúčastněný sbor zvláštní pochvalou, jejíž písemné znění se dozví až ze stránek časopisu Cantus. Pořadí jejich výčtu odpovídá programu festivalových vystoupení:

Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most (Zdeněk Frélich) – Zvláštní pochvala za dlouholetou věrnost a úspěšnou propagaci českého sborového umění. Krušnohorský pěvecký sbor Teplice (Petr Benda) – Zvláštní pochvala za interpretaci skladby Richarda Smallwooda I love the Lord. Hlahol Chomutov (Miroslav Šulc) – Zvláštní pochvala za interpretaci skladby Arvo Pärta Bogoróditse djevo. Cantores sancti Venceslai Most (Markéta Gabrielová) – Zvláštní pochvala za hlasovou kulturu a dramaturgii festivalového vystoupení. Anonym Chomutov (Michal Novenko) – Zvláštní pochvala za stylovou interpretaci renesanční polyfonie. Audite Silete Bohosudov (Vlasta Holíková) – Zvláštní pochvala za interpretaci spirituálové literatury. Ženský komorní sbor Jirkov (Šárka Navarová a Magda Martincová) – Zvláštní pochvala za hlasovou kulturu a přesvědčivý výraz. Clavis cordium Most (Eva Šimková) – Zvláštní pochvala za stylovou kontrastnost festivalového vystoupení.

X. ročník festivalu duchovní hudby „Tibi laus“ vyvrcholil závěrečným koncertem v nádherných, akusticky inspirativních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Provedení nejúspěšnějších festivalových skladeb jednotlivých sborů ozdobil varhanními vstupy vynikající Michal Novenko. Vystoupení PSSU využili zástupci Oblastního výboru Ústeckého kraje k předání daru bývalému dirigentu tohoto významného sdružení, panu Vlastimilu Podlenovi u příležitosti jeho nedávných osmdesátých narozenin. Umělecky i společensky úspěšný festival završilo monumentální Gloria pro smíšený sbor s doprovodem varhan ze mše Jiřího Břízy v provedení spojených sborů pod vedením Markéty Gabrielové.

Zvláštní poděkování patří hlavním organizátorům letošního festivalu, paní Ing. Haně Kultové, Mgr. Markétě Gabrielové, Pavlu Ježilovi, Mileně Bittnerové a Jiřině Krausové. Věřím, že „Tibi laus“ vstoupí úspěšně i do druhé desítky své existence a že si udrží zasloužený zájem sborů nejen Podkrušnohorské oblasti UČPS.

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

Anonym

Chomutov (Ústecký kraj) – zal.
smíšený sbor


Audite silete Bohosudov

Krupka (Ústecký kraj) – zal. 2009
smíšený sbor


Cantores sancti Venceslai

Most (Ústecký kraj) – zal. 1989
chrámový smíšený sbor chorál a liturgickou hudbu


Hlahol

Chomutov (Ústecký kraj) – zal. 1947
smíšený sbor


Krušnohorský pěvecký sbor

Teplice (Ústecký kraj) – zal. 1955
smíšený sbor


Pěvecké sdružení severočeských učitelů

Most (Ústecký kraj) – zal. 1923
mužský sbor


Ženský komorní sbor Jirkov

Ústecký kraj – zal. 1971
ženský sbor


Ženský pěvecký sbor Clavis cordium, z. s.

Most (Ústecký kraj) – zal. 1992
ženský sbor


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)