Sbormistr Luboš Klimeš odešel do pěveckého nebe

V předvelikonočním čase jsme obdrželi smutnou zprávu, že dlouholetý úspěšný sbormistr několika sborů, pedagog Hudební katedry Univerzity Hradec Králové odešel do pěveckého nebe.Čestmír Brandejs, sobota 13. dubna 2019
Magazín > Sborový život

Lubos Klimeš

Čestmír Brandejs / Čestmír Brandejs

Doc. PhDr. L. Klimeš, CSc., se narodil r. 1930 v krásném renesančním městě Opočně v rodině řídícího učitele a taktéž sbormistra pěveckého sboru Mlada. On i jeho sestra vyrůstali v kultivovaném prostředí, které formovalo jejich vztah k hudbě i zpěvu. Hudební vzdělání získával na gymnáziích v Kostelci n. Orlicí a Dobrušce, vyšší profesní přípravou prošel na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čím dál víc jej lákalo sbormistrovství, takže další zkušenosti získával vedle otce a dalších pěvců ve Smíšeném sboru českého učitelstva, jehož uměleckým vedoucím byl univ. prof. PhDr. Josef Plavec. Další teoretickou i praktickou průpravu získával ve sbormistrovských kurzech Unie českých pěveckých sborů, které vedl uznávaný odborník Dr. Zbyněk Mrkos. Úspěšný student se brzy stal pracovníkem Hudební katedry PdF v Hradci Králové.

R. 1963 se mladý 33-letý pedagog stal po M. Jakoubkové na více jak čtyřicet let sbormistrem smíšeného sboru Smetana v Hradci Králové. Trpělivou odbornou prací a za pomoci cílevědomé dramaturgie se mu podařilo sbor omladit zejména získáním nových členů z řad vysokoškolské mládeže. Po třicet let vedl sbor Mír Pedagogické fakulty, krátce i Vokální harmonii. Za čas se dostavily prvé úspěchy jeho sborů na soutěžích, festivalech i při prezentaci v zahraničí. Jeho sbory se začaly kontaktovat s předními tuzemskými i zahraničními sbory a pořádat i společné koncerty. Hradecký Smetana se v té době velmi rozrostl a začátkem 80. let měl okolo stovky zpěváků, takže na zájezdy jezdil dvěma autobusy. Před r. 1989 se cestovalo do zemí východního bloku a Jugoslávie, což jsou však země s vysokou sborovou kulturou. Vystoupení Smetanovců v Litvě, Bulharsku i jinde měla velký ohlas, nadšené publikum si žádalo četné přídavky. Od r. 1990 jsme těšili četné publikum i v západních zemích, vzpomínáme na velký ohlas koncertů v Německu, Francii, Velké Británii, Dánsku, Holandsku a jinde.

Pro zpěv získával nejen sborové zpěváky, ale vychoval i mnohé budoucí dirigenty, spolupracoval i s prof. J. Skopalem ve světoznámém sboru Jitro. Klimešovy sbory začaly dosahovat stále větších úspěchů. Sbor Smetana za jeho vedení na 25 zahraničních zájezdech navštívil 16 evropských zemí, vedle úprav národních písní nastudoval rozměrné skladby se symfonickými orchestry, především s dnešní Filharmonií Hradec Králové a jejími šéfdirigenty V. Javorou, F. Vajnarem a O. Kukalem. Doc. Klimeš provedl se svými pěvci mnohá závažná díla, např. Händlovo Čtvero ročních dob, Gounodovo Mors et vita a Messe solennelle, Dvořákovu Stabat Mater, Te Deum a Mši D-dur, Verdiho a Vodákovo Requiem, Rutterovo Magnificat. Beethovenovu Missu solemnis uvedl ve spolupráci se Ženevským univerzitním sborem za řízení čínského dirigenta nejen v Hradci Králové, ale i v chrámu sv. Mikuláše v Praze. Smetanu dirigovali další věhlasní dirigenti, např. L. Pešek, B. Liška, A. Křička, M. Klemens, M. Němcová a řada dalších věhlasných osobností. Ze strany doc. Klimeše to byly obrovské závazky přijmout a nacvičit díla, která pro amatérské zpěváky bývají na hraně jejich možností. Pan docent toto riziko na sebe vzal, dokázal důslednou a promyšlenou prací v řádných i mimořádných zkouškách dosáhnout toho, co se zpočátku zdálo nemožné: sbor byl i na náročné koncerty velmi dobře připraven. Výsledek za tu námahu stál, zpěváci prošli jakýmsi pomyslným ohněm a každé další rozsáhlé a složité dílo jim časem připadalo zvládnutelné.

Dostavily se i úspěchy v soutěžích v podobě zlatých pásem, získával ceny za provedení povinných skladeb, výslovnost v cizím jazyce, za dirigentské výkony. R. 1995 na soutěži při Pražských dnech sborového zpěvu sbor zvítězil ve své kategorii v konkurenci třinácti špičkových sborů ze Švýcarska, Litvy, Německa, Itálie, Slovenska, tří sborů z Francie a čtyř těles českých. Verdikt poroty pěvce přesvědčil o kvalitách, které si ze skromnosti nechtěli přiznat. Sbormistr byl příkladnou osobností. Úkoly, které na sebe bral, vždy beze zbytku plnil a nikdy nedovolil, aby sbor vystoupil před posluchače s dílem nehotovým. Byl známý svým důrazem na čistotu intonace a přesvědčivý výraz každé skladby. Měl citlivý přístup ke starším zpěvákům, kteří zpívají ve sborech desítky let a odevzdali múzám tisíce hodin, i pochopení pro mladé a dokázal je spojit v jednolité těleso. Každý věděl, že jednotlivec se musí podřídit harmonii celku.

Doc. Klimeš byl členem či předsedou soutěžních a festivalových porot v Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci a jinde, byl prezidentem několika ročníků prestižního Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách. Jeho sbormistrovské úspěchy byly několikrát oceněny: r. 1987 se stal Zasloužilým pracovníkem kultury, r. 1996 získal Cenu F. Vacha a při 70. narozeninách Cenu Bedřicha Smetany. Nedávno jej děkan Pedagogické fakulty doc. František Vaníček vyznamenal za celoživotní práci na přípravě učitelů hudební výchovy a sbormistrovskou činnost.

Nečekaly jej však jen radostné chvíle, Klimešovy rodiny a přátelé museli překonat i tragická období. Jejich syn Leoš byl vynikajícím botanikem a houslistou, pracovníkem Botanického ústavu Akademie věd ČR v Třeboni, zároveň i otcem čtyř dětí. Studoval flóru v ČR i v zahraničí. R. 2007 se vydal 47-letý Leoš do Indie, aby tam zkoumal zdejší rostlinstvo. V Ladaku však všechny jeho stopy skončily. Na symbolických pohřbech v Praze i v Třeboni mu hrál kamarád Mistr Jaroslav Svěcený. Prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc, však děti vychovala a pokračuje v díle manžela i kolektivu. O oba rodiče v posledních letech se vzorně starala rodina dcery ing. Radany Hubálkové. Doc. Luboš Klimeš předal řízení sboru Smetana PaedDr. Daně Ludvíčkové, ta Lence Lipenské a dnes řídí sbor Jan Jiráček, ten je i předsedou výboru UČPS východočeské oblasti.

Když končil L. Klimeš aktivní sbormistrovskou činnost a zpěváci se loučili se svým sbormistrem, z jejich slov zaznívalo: „díky Vám jsem začala milovat hudbu, úplně jste změnil a zkrášlil můj život, to nejhezčí, co jsem v životě zažila, bylo právě ve sboru, procestovali jsme s Vámi řadu zemí Evropy, dal jste nám poznat tolik krásných skladeb, díky Vám a sboru mám spoustu věrných přátel, pod Vaším vlivem jsem si úplně přeřadila životní hodnoty…“ Při sborové činnosti mu byla obětavou družkou jeho manželka Libuše. Byla dlouholetou sbormistryní pěveckého sboru mateřské školy a výbornou zpěvačkou Smíšeného sboru českého učitelstva i Smetany. Luboš Klimeš předal zpěvákům i studentům hodnotnou štafetu, díky Vám, pane docente..

Veřejnost se s ním rozloučila v pondělí 15. dubna ve 12 hod. ve smuteční obřadní síni v Kuklenách.

Čestmír Brandejs a sbor Smetana


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)