Slezský trojok 2008

Radostně a svátečně vypadala Karviná a okolí na Těšínsku v neděli 1. června 2008. Ráno se setkalo v 10 hodin v aule Slezské univerzity v Karviné skoro 900 zpěváků ze sedmatřiceti pěveckých sborů Slezského vojvodství z Polska, Moravsko-slezského kraje a Těšínska, aby společně prožívali radost z kultivování tradice sborového zpěvu. Všichni ti, kteří si zamilovali sborový zpěv, kteří se mu neúnavně věnují, toužili veřejně podpořit svým zpěvem slávu XVI. festivalu Slezský trojok na Těšínsku. Samotný nápad organizovat takový festival si zaslouží nejvyšší uznání. Jeho hlavním organizátorem bylo Pěvecko-hudební sdružení, zahraniční oblast Polského svazu sborů a orchestrů (PZChiO) v Českém Těšíně, a Unie českých pěveckých sborů. Realizace tohoto projektu vyžadovala koncetraci úsilí v nejhezčích zákoutích Těšínského Slezska, aby bylo možné společně prožívat festivalová setkání. Dodejme, že tato akce se konala i v rámci 100. výročí narození dlouholetého přesedy PHS Prof. Emanuela Guziura (1908-1989).Pěvecko-hudební sdružení, sobota 9. srpna 2008
Magazín > Sborový život

Oslavy zahájil předseda PHS Dr. Leszek Kalina projevem o významu a potřebě spojovat lidi prostřednictvím písně a společnými silami vytvářet věc krásnou, uspořádanou a plnou harmonie. Mezi pozvanými hosty byli přítomni mezi jinými konzul PR v Ostravě Agnieszka Fedorow, Čestný předseda Hlavního výboru PZChiO - autor a iniciátor akce „Trojok Śląski” Rajmund Hanke, předseda slezské oblasti PZChiO v Katowicích Roman Warzecha, kaplan slezské oblasti PZChiO v Katowicích, předseda Kapituly Ceny Stanisława Moniuszka Kněz Dr. hab. Antoni Reginek, předseda oblasti PZChiO v Bielsku Białé Piotr Jakóbiec, předseda ostravské UČPS Zdeněk Děrkas, místostarosta města Karviné Zbyněk Gajdacz, delegát Sdružení Wspólnota Polska Alicja Brzan-Kloś a zástupci tisku, rozhlasu a televize v Ostravě. Nad akcí převzali záštitu: Jerzy Kronhold – generální konzul Polské republiky v Ostravě a Petr Juras – místostarosta města Karviné.

Zahajovacímu koncertu dodala lesku vystoupení sboru Canticum Novum s dirigentem Leszkem Kalinou a Pěveckého sdružení ostravských učitelek s uměleckým vedením Yuriem Galatenkem. Oba sbory, reprezentanti (i laureáti) České republiky na nejprestižnějších soutěžích Evropy, prokázaly vysokou uměleckou úroveň, vyznačující se intonační čistotou, výborným laděním hlasů a krásným šťavnatým zněním. Dalším bodem programu bylo předání Ceny Stanisława Moniuszka, která je každoročně přiznávána za vynikající úspěchy při šíření společenského pěveckého hnutí. Letošní ceny předal předseda Slezské pobočky PZChiO a místopředseda Kapituly ceny Roman Warzecha a čestný předseda Hlavního výboru PZChiO Rajmund Hanke. Oba se s uznáním vyjádřili o práci našich zpěváků a poděkovali všem oceněným jménem Kapituly za jejich práci, popřáli, aby náš sborový zpěv pokračoval ve své práci směrem ke stále vyšší úrovni a lepším výsledkům. Ocenění obdrželi: Pěvecké sdružení „Klimkovice“ s uměleckým vedením Miroslavou Habustovou - za ostravskou oblast UČPS; Smíšený sbor „Dźwięk“ z Karviné-Ráje s dirigentem Tomaszem Piwkem – za Pěvecko-hudební sdružení; Pěvecké sdruženíe „Lutnia“ ze Strumieně s uměleckým ředitelem Krzysztofem Wójtowiczem – za Bielskou pobočku PZChiO; Slezský hornický sbor „Polonia-Harmonia“ z Piekar Śląskich pod vedením dirigentky Iwony Melson a Kněz Dr. hab. Antoni Reginek – za Slezskou pobočku PZChiO. Dalším bodem programu byla prezentace oceněných sborů, která přinesla neobvyklé hudební zážitky. Přispěl k tomu zvolený repertoár a také provedení – čisté, průzračné, plné vnitřní harmonie a umírněnosti všech hudebních prvků. Ve finále koncertu, který uzavíral celou akci, všechny sbory zúčastněné na setkání, tedy okolo devítiset zpěváků, pod vedením hlavního organizátora „Trojoka“ z pověření Pěvecko-hudebního sdružení Dr. Leszka Kaliny společně zazpívaly dvě skladby – Kasia w sieni raz stała ve zpracování Egeniusze Fierly a O, lásko, lásko Josefa Schreibera. Na tomto místě patří velké uznání paní Renatě Bilan, redaktorce Ostravské televize za profesionální výkon konferanciérky, která vedla koncert velmi kultivovaným způsobem a bez zbytečných komentářů. Uspořádání prezentovaného programu koncertu zajistil maximální pestrost dojmů posluchačům, hostům a pozorovatelům.

Po slavnostním zahajovacím koncertu se zpěváci zúčastnili oběda připraveného v jídelné Slezské univerzity. V odpoledních hodinách se přihlášené pěvecké sbory vydaly do terénu se svým koncertním programem: do Lázeňského parku v Karviné-Darkově; Kulturních domů v Dolní Lutyni a v Českém Těšíně; Domů Polského kulturně-osvětového svazu v Návsí a Bystřici nad Olší; kostelů – v Albrechticích, Mostech u Jablunkova a Stonavě a na náměstí ve Skoczowě v Polsku.

Nejupřímnější výrazy uznání a poděkování za zásluhy při přípravě celé akce patří především předsedovi Pěvecko-hudebního sdružení na Těšínsku Leszku Kalinovi a celému organizačnímu týmu – Ewě Sikora, Kseni Stuchlik, Halinie Siedlaczek, Halině Pribula, Barbarze Karolczyk, Alojzemu Suchankovi a Andrzejovi Szyji za pečlivost a organizační dovednost, kteří dohlíželi na správný průběh Slezského Trojoku na Těšínsku. Organizátoři by rádi poděkovali za podporu - Ministerstvu kultury České republiky, Generálnímu konzulátu Polské republiky v Ostravě, instituci Wspólnota Polska ve Warszawě a vedení města Karviné a Českého Těšína, jakož i sponzorům podporujícím festival.

Mezinárodní setkání pěveckých souborů mělo především společenský a umělecký význam. Prezentace pěveckých souborů, společné provedení zvolených skladeb, spontánní zapojení všech přítomných v sále do společného zpěvu, ceremoniální předání ocenění, diplomů za účast a dárků na památků – to všechno potvrdilo emocionální sílu amatérského pěveckého hnutí. Říká se „pěvecké bratrstvo” – skutečně, atmosféra sbratření v písních vyzařovala z jeviště i hlediště. Byli jsme zde svědky, že pěvecké nadšení sboristů se přenášelo na celé rodiny, přátele, známé a ukázalo nám společenský život v písni, uchvátilo stovky lidí různých národností, různých povolání, na různých úrovních vzdělání a v různém věku. Když náležitě oceníme tuto stránku festivalu a podlehneme emocím, mohli bychom nabýt přesvědčení, že stránka, kterou mezi námi nazveme jako „společenská” – převážila tentokrát nad uměleckou stránkou setkání. Byla to neopakovatelná a výjimečná atmosféra, kterou budeme určitě s radostí uskutečňovat v příštích ročnících festivalu Slezský trojok.

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

Canticum Novum

Český Těšín (Moravskoslezský kraj) – zal. 1999
smíšený sbor


Dźwięk

Karviná (Moravskoslezský kraj) – zal. 1928
smíšený sbor


Lutnia

Dolní Lutyně (Moravskoslezský kraj) – zal. 1908
smíšený sbor


Pěvecké sdružení ostravských učitelek, o.s.

Ostrava (Moravskoslezský kraj) – zal. 1955
ženský sbor


Pěvecký sbor města Klimkovic

Klimkovice (Moravskoslezský kraj) – zal. 1967
smíšený sbor


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)