Slova starosty města Klimkovic k výročí 50 let tamního pěveckého sboru

Místní tradice sborového zpěvu je bohatá svými osobnostmi, svými vystoupeními na kulturních akcích, pestrou historií a zvláště populárními přehlídkami pěveckých sborů Klimkovický podzim, který si během svých téměř čtyřiceti sezón našel své věrné posluchače.Zdeněk Husťák, pondělí 1. května 2017
Magazín > Sborový život

Klimkovický pěvecký sbor v roce 1968

archiv sboru / PS města Klimkovic

O tom, jak dlouhá je historie sborového zpěvu v Klimkovicích, vypovídá už letopočet 1861, kdy byl založen náš první pěvecký sbor Křížkovský, nazvaný po sbormistru Pavlu Křížkovském, významném slezském buditeli. Ještě v roce 1914 tento sbor připravoval koncertní program na Slezskou výstavu, která se bohužel nikdy nekonala.

Mnohé z přelomových událostí v moderní historii Klimkovic rezonovaly se sborovým zpěvem. Na slavnostním otevření Hospodářsko-hospodyňské školy 14. 5. 1911 vystoupil skladatel a autor Slezské hymny Eduard Bartoníček se svým sborem. Při převzetí kmotrovství od hlavního města Prahy 18. července 1946 na náměstí byla tato slavnost ukončena zpěvem slezských písní od Pěveckého sboru akce Budujeme Slezsko. Konečně 18. července 1994 při otevření nových Jodových sanatorií Klimkovice se naše Pěvecké sdružení města Klimkovic nezapomenutelně uvedlo do novodobé lázeňské historie města kantátou Bohuslava Martinů Otvírání studánek, kdy při posledních taktech skladby vytryskla na kolonádě voda z vysoké skleněné fontány. Od té doby se tak každé kulaté výročí otevření lázní v našem městě bez současného Pěveckého sboru města Klimkovic neobejde.

Letos má náš sbor kulaté výročí sám. Děkuji všem jeho členům za všechen kultivovaný zpěv, obětavou práci a ostatní doprovodné aktivity, kterými za uplynulých 50 let naše město reprezentovali. Zvláštní poděkování patří jeho zakladateli, bývalému sbormistru Antonínu Hubovi, jehož srdeční přístup k vedení sboru se stal vzorem i pro současnou dirigentku sboru Miroslavu Halatovou. Je symbolické, že právě letos by se tento čestný občan Klimkovic dožil devadesáti let. Dál zůstává v našich srdcích.

Do dalších let přeji našemu sboru bohatství elánu, neutuchající energie a radosti ze společné práce, jejíž plody mohou následně předat i nám při poslechu jejich vystoupení. Ať se každý tón jejich hlasu dotýká lidských srdcí a otvírá je lásce a porozumění, ať je lékem na všechny starosti a bolesti a ať je nadějí do dalších dní pro každého z nás.

Ing. Zdeněk Husťák, starosta Klimkovic


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)