Mezinárodní ocenění Pěveckého sdružení Klimkovice

V neděli 1.června 2008 se uskutečnil v pořadí již 17. ročník regionálního festivalu Slezský trojok 2008. Festival, jehož spolupořadatelem je i Unie českých pěveckých sborů – oblastní výbor Ostrava, je organizován střídavě na polské a české straně příhraniční oblasti Slezska.Jiří Pillich, pondělí 23. června 2008
Magazín > Sborový život

Kostel svaté Maří Magdalény ve Stonavě

V letošním roce bylo jeho hlavním centrem město Karviná. Festivalu se zúčastnilo jedenatřicet pěveckých sborů (devět českých sborů, šestnáct z Polska a šest polských sborů z Těšínska). Celý průběh festivalového dne byl velice dobře organizačně připraven. Jeho první zahajovací část se konala ve slavnostní atmosféře za účasti členů všech sborů od 10 hodin ve velké aule Slezské univerzity v Karviné. Zúčastnilo se jí přes tisícovka sborových zpěváků a mnozí další významní hosté tohoto festivalu. V závěru jeho dopolední části byly za spolupráci a dlouholeté partnerství v oblasti sborového zpěvu uděleny čtyřem pěveckým sborům Ceny Stanislawa Moniuszka, kterou uděluje Polski Zwiazek Chórow i Orkiestr (PZChO). Jedním z oceněných sborů z české strany bylo i Pěvecké sdružení Klimkovice se svou dirigentkou Miroslavou Habustovou. Sbor se stejně jako všechny ostatní oceněné pěvecké sbory, představil se svým vystoupením i v dopolední části festivalu. V odpoledním programu pak následovaly koncerty jednotlivých zúčastněných sborů na dalších devíti různých místech Karvinska a polské i české části Těšínska. Sborový zpěv zazníval v toto nedělní slunečné odpoledne z mnohých kostelů, sálů kulturních domů i z pódií postavených jen tak pod širým nebem. Klimkovické pěvecké sdružení vystoupilo spolu s dalšími třemi sbory v programu koncertu, který připravil PZKO ve Stonavě. Koncert se uskutečnil v nádherném prostředí a akustiky zdejšího kostela sv. Maří Magdalény, a byl pro všechny přítomné i posluchače pěkným kulturním zážitkem.

Festivalová vystoupení a přehlídky pěveckých sborů jsou pokaždé příležitostí k nahlédnutí do světa hudební tvorby širokého spektra, jsou však též i příležitostí ke srovnání a posouzení kvality přípravy, práce a hudebního umění samotných zpěváků a dirigentů. A v tomto směru má tradice konání Slezského trojoku pro celý euroregion Slezska své nezastupitelné místo.

Právě skončený 17. ročník Trojoku byl dle našeho názoru velice úspěšný a za to právem patří srdečné poděkování všem jeho organizátorům z oblastních výborů UČPS, PZChO i ZŚM.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)