20 let Unie českých pěveckých sborů (6/7)

z almanachu vydaného v roce 1989

Činnost Unie se neustále rozrůstá. V posledních letech je úzká spolupráce právě s Evropskou federací mladých sborů, UČPS jedná již několik let o možnosti vstupu do této mezinárodní nevládní organizace, která buduje „evropský dům“ na bázi sborového zpěvu.Zbyněk Mrkos, sobota 29. října 2005
Magazín > Historie

Vicepresident Europa Cantat Willi Gohl vedl společný zpěv na 2. Mezinárodním pěveckém týdnu Tábor 1987.

Krása sborového zpěvu nezná hranic, spojuje lidi dobré vůle a stejného cítění. Z tohoto důvodu svolala Unie u příležitosti 2. Mezinárodního pěveckého týdne 1987 do Tábora poradu zástupců sborových organizací evropských zemí o vytvoření základů pro širší spolupráci. Čelní představitelé sborových organizací ČSSR, SSSR, MR, NDR a PLR spolu se západoevropskými partnery jednali o koordinaci akcí, výměně notového materiálu, sbormistrů, pěveckých sborů atp. Tato významná iniciativa Unie nebyla jednorázovou záležitostí, ale založila novou tradici. Hned následující rok svolala Evropská federace mladých sborů u příležitosti svého ústředního festivalu Europa cantat 10 do Pécse 2. konferenci, kde zástupci pěveckých organizací na závěr jednání slavnostně podepsali Pécskou deklaraci – prohlášení o vzájemné spolupráci. V pořadí třetí konference se uskuteční letos v listopadu v Helsinkách.

Nemalý význam má i zřízení ústředního notového archivu UČPS v Teplicích, kde sborových partitur neustále přibývá. Každý sbormistr má možnost si vypůjčit a prostudovat partitury, či podle tištěného katalogu si vybrat skladby do repertoáru svého sboru. UČPS zatím neměla možnost rozmnožování partitur. Ale v poslední době se zdá, že se i v této oblasti ledy pohnuly a zcela vážně se uvažuje o vytvoření edičního střediska Unie.

Velkou pomocí pro práci UČPS bylo zřízení stálého sekretariátu Unie od 1. 3. 1986 v budově Pražského Hlaholu. Konečně získala UČPS oficiální adresu centra. Dříve se veškerá pošta rozptylovala podle bydliště funkcionářů. Nyní ji vyřizuje placený tajemník a podle povahy korespondence s ní seznamuje odpovědné funkcionáře. Vyřešení efektivního a přitom ekonomicky přijatelného provozu vč. kádrového vybavení je věcí dohledné doby.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)