Kronika festivalu Setkání pěvců Vysočiny v Polné

Setkání pěvců Vysočiny

Setkání pěvců Vysočiny

Hudební festival. Pořádán v Polné od roku 1966.archiv ZSČ, neděle 1. září 2019
Magazín > Historie

Město Polná

"Vít Luštinec, Wikipedia" / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_on_Poln%C3%A1.jpg

Seznam účastníků festivalu v Polné (podle ročníků)

1966 – Čestmír (sbormistr Zdeněk Skočdopole), Dětský sbor ODPM (sbormistr Jaroslava Pištěláková), ženský pěvecký sbor Osvětové besedy v Batelově (sbormostr František Jaroš) Horácký smíšený pěvecký sbor Domu kultury ROH v Jihlavě (sbormistr prof. Jan Kostečka)

1967 - Čestmír (sbormistr Zdeněk Skočdopole), Dětský sbor ODPM (sbormistr Jaroslava Pištěláková), ženský pěvecký sbor Osvětové besedy v Batelově (sbormistr František Jaroš) Horácký smíšený pěvecký sbor Domu kultury ROH v Jihlavě (sbormistr prof. Jan Kostečka), Záboj (sbormistr Jan Sejk a Josef Škoda)

1968 - Čestmír (sbormistr Zdeněk Skočdopole), Dětský sbor ODPM (sbormistr Jaroslava Pištěláková), ženský pěvecký sbor Osvětové besedy v Batelově (sbormostr František Jaroš) Horácký smíšený pěvecký sbor Domu kultury ROH v Jihlavě (sbormistr prof. Jan Kostečka), Záboj (sbormistr Jan Sejk a Josef Škoda), ženský pěvecký sbor Beseda Přibyslav (sbormistr Eva Bechyňová)

1969 - Čestmír (sbormistr Zdeněk Skočdopole), Dětský sbor ODPM (sbormistr Jaroslava Pištěláková), ženský pěvecký sbor Osvětové besedy v Batelově (sbormostr František Jaroš) Horácký smíšený pěvecký sbor Domu kultury ROH v Jihlavě (sbormistr prof. Jan Kostečka), Záboj (sbormistr Jan Sejk a Josef Škoda), ženský pěvecký sbor Beseda Přibyslav (sbormistr Eva Bechyňová)

1970 - Čestmír (sbormistr Zdeněk Skočdopole), Dětský sbor ODPM (sbormistr Jaroslava Pištěláková), ženský pěvecký sbor Osvětové besedy v Batelově (sbormostr František Jaroš) Horácký smíšený pěvecký sbor Domu kultury ROH v Jihlavě (sbormistr prof. Jan Kostečka), Záboj (sbormistr Jan Sejk a Josef Škoda), ženský pěvecký sbor Beseda Přibyslav (sbormistr Eva Bechyňová),

1974 - se zúčastnil Dětský pěvecký sbor ZŠ pod vedením Boženy Nápravníkové (sál kina)

1974 Vystoupili: Pěvecký sbor „Vysočina“ Bystřice na Perštýnem, Pěvecký sbor Čech a Lech“ Humpolec, Pěvecký sbor „Zábojů Pelhřimov, Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů Třebíč, Dětský pěvecký sbor v Jihlavě, Dětský pěvecký sbor Přibyslav, Dětský pěvecký sbor Polná, Dětský pěvecký sbor „Kohoutek“ Bystřice, Dětský pěvecký sbor Humpolec.

1975 – se zúčastnil Dětský pěvecký sbor ZŠ pod vedením Boženy Nápravníkové a Čestmír (sál kina)

1975 Vystoupili: Čestmír Polná, Dětský soubor ZDŠ Bystřice nad Perštejnem, Jasoň Havlíčkův Brod, OB ženský sbor Bystřice na Perštejnem, ZK Máj Pelhřimov (28.11.)

5.12.1975 (sál kina) Vystoupili: Dětský pěvecký soubor Žďár nad Sázavou, Dětský pěvecký soubor ZDŠ Polná, Ženský pěvecký soubor Třebíč, Ženský pěvecký soubor Přibyslav, Smíšený pěvecký soubor Havlíčkův Brod (sál kina 5. 12.)

1976 – Dětský pěvecký sbor ZDŠ v Polné (sbormistr Marie Müllerová), Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Třebíče (sbormistr prof. Jaroslava Bartejsová) Dětský pěvecký soubor ZDŠ Jihlava, Smíšený pěvecký sobor Záboj z Pelhřimova

1976 Vystoupili: Čestmír Polná, Dětský pěvecký soubor Žďár nad Sázavou, Smíšený pěvecký soubor gymnázium Jihlava, Dětský pěvecký soubor Bystřice nad Perštýnem (sál kina 27. 11.)

1976 Vstoupili: Dětský pěvecký sbor ZDŠ v Polné, Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Třebíče, Dětský pěvecký soubor ZDŠ Jihlava, Smíšený pěvecký soubor Záboj z Pelhřimova (sál kina 3. 12.)

1978 – Sbor ZDŠ Polná, Žďáráček, Pěvecký sbor gymnasia Jihlava, Jihlavský dětský pěvecký sbor ODPM (sál kina 24. 11.)

1978 Vystoupili: Pěvecký sbor základní školy Polná, Dětský pěvecký sbor „Žďáráček“ Žďár nad Sázavou, Mládežnický sbor gymnázium Jihlava, Jihlavský dětský pěvecký sbor ODPM (sál kina 8. 12.)

1982 – Dětský pěvecký sbor ODPM Jihlava (sbormistr Jaroslava Pištěláková), Smíšený sbor DKT ROH Jihlava (sbormistr Dr. Josef Mátl, CSc.), Ženský sbor Beseda Přibyslav (sbormistr Eva Běchyňová), Smíšený sbor Slavík Pacov (sbormistr Karel Zmrazil), Dívčí sbor střední ekonomické školy Jihlava (sbormistr Marie Kubová)

1988 – po obnovení činnosti v roce 1987 vystoupil Čestmír

Z dějin spolku Čestmír Polná

Čestmír - Zpěvácky spolek. Sborový zpěv byl v Polné pěstován ještě před založením spolku Čestmír.

Čestmír byl založen v roce 1862. 17. srpna 1862 byl slavnostně vysvěcen prapor spolku u sousoší Nejsvětější Trojice na Husově náměstí. Impuls k ustavení zpěváckého spolku dal místním zpěvákům,převážně z řad učitelů, c. k. notář Antonín Schmidt. Pěvecký spolek Čestmír navázal těsnou spolupráci s Besedou a Sokolem. Souběžně s Čestmírem působil v Polné Chrámový sbor, který zajišťoval hudební složku církevních obřadů a slavností. V první etapě činnosti Čestmíru působili ve spolku níže uvedení starostové předsedové):

1862 Antonín Klusáček

1880 Ignác Spinar

1881 P. Karel Pražan, Josef Hladík

1883 Josef Hladík

1884 Jan Zíma

1885 Ignác Spinar

1887 František Chaloupka

1888 Ignác Spinar

1892 Ignác Spinar, Antonín Klusáček,

Karel Vrba

1892 Karel Vrba

1907 Karel Losenický

V roce 1908 byla činnost Čestmíra pozastavena a obnovena v roce 1934. Činnost pokračovala i v době druhé světové války. V roce 1948 byla činnost Čestmíra úředně zrušena z důvodu nepřizpůsobení se tehdejším direktivám Městského národního výboru. K jejímu obnovení došlo až v roce 1959. V roce 1960 byl v rámci Čestmíra založen hudební obor. Vedle smíšeného pěveckého sboru působil od roku 1960 i orchestr Čestmíra. Ve stejném roce byl založen i ženský pěvecký sbor. V sedmdesátých letech se pěvecký sbor Čestmír aktivně účastnil Setkání pěvců Vysočiny (nejen jako účinkující, ale i jako organizátor setkání v Lidovém domě). V tomto období zastával post sbormistra Zdeněk Skočdopole (do roku 1980). Činnost sboru byla opět přerušena v období 1980 – 1987. V roce 1987 se ujal vedení sboru Jiří Vacek. Vedle Čestmíra působí od tohoto období opět Chrámový sbor. V roce 2001 navázal Čestmír občasnou spolupráci s Polenským big bandem. V roce 2002 proběhly oslavy 140 let od založení jejichž součástí byla výstava a koncert v Kuhnově síni. Od roku 2004 vystupuje Čestmír pravidelně na prvním adventním koncertu který pořádá BEAT FAN CLUB.

Pod hlavičkou Čestmíra působil rovněž dětský pěvecký sbor který založil v roce 1935 Bohuslav Fišer. Jeho činnost byla ukončena v roce 1941. V době svého působení působilo aktivně ve sboru až 116 dětí.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)