Za Františkem Spilkou - vzpomínka na zakladatele našich učitelských sborů

Uplynulo již 60 roků, co v Praze zemřel význačný český dirigent, sbormistr, pedagog a hudební skladatel František Spilka.Jiří Štembera, středa 11. listopadu 2020
Magazín > Historie

František Spilka

pspu / https://prachaticky.denik.cz/

František Spilka(*13. listopad 1877, +20. říjen 1960) rodák ze Štěkně u Strakonic. Jeho otec byl zahradníkem ve službách hraběte Windischgrätze, na zámku je i rodný domek F. Spilky, na který PSPU ke

Spilkovu 100. výročí narození umístilo pamětní desku.

Základy hudebního vzdělání získal Spilka od místního

učitele. Maturoval na reálném gymnáziu v Písku,

odkud přešel na Pražskou konzervatoř, kde studoval

varhany u J. Kličky a skladbu u A. Dvořáka. Po absolvování vojenské služby učil postupně v hudebních školách J. Pivody a A. Mikeše. V Berlíně studoval moderní intonační metody. Jako činorodá osobnost stal se sbormistrem pěveckého sboru Škroup, v r. 1906 řídil letní koncerty České filharmonie i vedl učitelské kvarteto Máj. V roce 1906 se stal profesorem intonace, sborového zpěvu a komorní hry na Pražské konzervatoři. Mezi světově význačné sbormistry ho však vynesl jeden počin! Vlastně dva: založil Pěvecké sdružení pražských učitelů (1908) a Pěvecké sdružení pražských učitelek (1912).

Pěvecké sdružení pražských učitelů, po zhruba

dvouletém intenzivním studiu repertoáru za Spilkova

vedení, vstoupilo na českou hudební scénu a to

koncertem v Rudolfinu v lednu 1910. Následovaly

další koncerty v tuzemsku i zájezd do zahraničí. Mezi

(tehdejší) světovou sborovou elitu však PSPU

vstoupilo vítězstvím na pěveckých závodech v květnu

1912 v Paříži. Soutěž 142 mužských sborů se konala

v pěti odděleních, PSPU se přihlásilo do nejvyššího –

d’excellence, ve kterém byly (té doby) nejvýznačnější

sbory Francie, Anglie, Alsaska-Lotrinska. PSPU

získalo první cenu v nejvyšší pěvecké kategorii

d’excellence a v soutěži o cenu prezidenta republiky

Grand Prix bylo vyhlášeno na 1. místě. Vysokou

uměleckou úroveň si PSPU udrželo i po odchodu

F. Spilky, zejména pod sbormistry Metodem

Doležilem, Janem Kasalem, Antonínem Šídlem a

dalšími. Vysokou uměleckou úroveň prokazovalo

PSPU ve stovkách vystoupení v tuzemsku i v zahraničí

a řadou vítězství v tuzemských i mezinárodních

pěveckých soutěžích. Pro nedostatek zpěváků však v

květnu 2013, závěrečným koncertem v hale Vysoké

školy ekonomické, ukončilo svou 105-ti letou

koncertní činnost.

Pěvecké sdružení pražských učitelek to mělo

složitější. V té době byl ženský sborový zpěv

podceňován a to i hudebními odborníky. Byl to vlastně

projev nerovného postavení žen a mužů ve společnosti,

což byl celosvětový problém (například ženy u nás

získaly volební právo teprve po vzniku Československé republiky, až v roce 1928). V Čechách jednou

z bojovnic za ženská práva a rovnoprávnost mužů a

žen byla Františka Plamínková (1875-1942), která

společně s F. Spilkou stála v r. 1912 u zrodu

Pěveckého sdružení pražských učitelek. Pod vedením

prvního dirigenta Metoda Doležila (žáka F. Spilky,

který ho doporučil) sbor úspěšně bojoval s uvedenými

předsudky a postupně získal vysoce umělecký

charakter. Jejich koncertování přesvědčilo odbornou

i laickou veřejnost, že ženský sborový zpěv má právo

na samostatnou existenci a může konkurovat

mužskému sborovému zpěvu. Pěvecké sdružení

pražských učitelek je nejstarší nepřetržitě působící

samostatný ženský sbor u nás (108 roků). Svědčí o tom

stovky koncertů vysoké umělecké úrovně, které sbor

absolvoval doma i v zahraničí. K tomu malou

poznámku: Spilka inicioval vznik profesního

pěveckého tělesa (učitelky) s vizí, že bude vystupovat s profesním tělesem (učitelé). Tato vize se však nenaplnila a za to století, co oba sbory existují, bylo společných vystoupení pomálu.

Ale vraťme se do současnosti. U příležitosti

šedesátého výročí Spilkova úmrtí bylo z iniciativy

pana F. Sáčka ze Štěkně (velkého obdivovatele a znal-

ce Spilkova života) připravováno na sobotu 17. října

t.r. Spilkovo odpoledne, kde by v místním zámku

vystoupily pěvecké sbory ze Strakonicka a byl by

položen věnec se stuhou „Svému zakladateli Pěvecké

sdružení pražských učitelů“ k pamětní desce na

rodnému domku F. Spilky. V důsledku současných

opatření vlády k potlačení koronavirové epidemie bylo

však od uvedené akce upuštěno. Spilkova památka

byla pak uctěna 21. října v Praze, na Vinohradském

hřbitově, kde delegáti obou pěveckých sdružení

(Pěvecké sdružení pražských učitelek – předsedkyně

Olga Vincencová, dirigent PSPUk Ivan Zelenka,

Pěvecké sdružení pražských učitelů − archivář Jiří

Štembera) položili na Spilkův hrob kytici se stuhami

(od učitelek i učitelů).


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)