Šumavská města opět ožijí hudbou

Ve dnech 23.-25. května 2003 se v šumavském regionu uskuteční již sedmý ročník mezinárodního hudebního festivalu duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald", na němž se sejde ke společnému muzicírování deset souborů z Čech a Německa.Sylvie Levá, čtvrtek 15. května 2003
Magazín > Sborový život

Původní logo festivalu Šumava-Bayerischer Wald

Šumava-Bayerischer Wald

V letošním roce proběhnou festivalová vystoupení v Klatovech, Sušici, Kašperských Horách, Švihově, Velharticích a St. Oswaldu bei Grafenau. V rámci festivalových koncertů vystoupí mimo jiné tyto soubory: Frauenchor Neudorf, Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, Canzonetta Osečná, flétnové kvarteto Quadriga, Dívčí sbor Skřivánek, Laetitia Praha, Dvořákův komorní sbor Kralupy nad Vltavou a další.

Soubory se během tří dnů představí v různých místech regionu, nejprve s vlastním programem, vyvrcholením akce je pak společný koncert všech účastníků, při němž v podání velkého festivalového sboru a komorního orchestru zazní díla našich i světových hudebních skladatelů. Festival uzavře Gloria ze stejnojmenné skladby A. Vivaldiho.

Hudební náplň festivalu tvoří české i evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu po současnost, od skladeb čistě liturgického charakteru až po díla určená především pro koncertní provedení. Neméně zajímavý zážitek slibuje i koncert, na němž zazní v provedení Dvořákova komorního sboru z Kralup nad Vltavou Staroslověnské duchovní písně.

U zrodu myšlenky uspořádat Festival duchovní hudby v tomto regionu stáli v roce 1997 spolek pro vokální a komorní hudbu Laetitia (Praha) a Muzeum Šumavy Sušice. Díky podpoře, které se této akci dostalo ze strany místních institucí, a nadšení dobrovolníků - milovníků hudby se podařilo záhy překonat počáteční organizační problémy, které vznik podobných akcí provázejí. Během následujících let se postupně vytvořil okruh stálých posluchačů, zvyšoval se počet účinkujících souborů i počet festivalových vystoupení. V posledních letech se v rámci festivalu uskutečňuje zpravidla alespoň šest koncertů, na nichž vystupuje celkem asi 180 hudebníků.

Do programu festivalu je tradičně zařazována i řada doprovodných akcí, hudební semináře pro účinkující, diskusní fóra k problematice česko-německých kulturních vztahů nebo promítání filmů s kulturní tématikou. Důležitou kulturní a společenskou akcí, která je s tímto festivalem již několik let spojena, je také otevření nové expozice výtvarného umění v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Letošní výstava je věnována šumavskému sklářství a její vernisáž proběhne v pátek od 18:00 hodin v budově Muzea v Kašperských Horách.

Pořadatelem festivalu jsou i v tomto roce Laetitia - spolek pro vokální a komorní hudbu, Muzeum Šumavy Sušice a Oblastní charita Klatovy, spolupořadateli jsou městské a obecní úřady jednotlivých měst a obcí a farní úřady křesťanských církví u nás i v Bavorsku.

Protože se jedná o nevýdělečnou akci, jsou důležitou finanční oporou festivalu příspěvky fondů, nadací, státních a samosprávných institucí a sponzorské dary místních firem a soukromých osob. Letos i v uplynulých letech poskytly festivalu významnou finanční pomoc zejména fondy CBC Phare a Česko-německý fond budoucnosti, dále pak Plzeňský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Záštitu nad sedmým ročníkem festivalu převzali hudební skladatel Jan Hanuš, čestný předseda festivalového výboru, a Unie českých pěveckých sborů. Patronem letošního ročníku festivalu je MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje.

Hlavním záměrem pořadatelů i účinkujících je, aby se tento festival stal místem, kde se lidé z různých koutů naší vlasti i ze sousedních zemí setkávají, společně získávají estetické a duchovní prožitky a navazují osobní vztahy. Dlouhodobou snahou je vytvořit stálé mezinárodní česko-bavorsko-rakouské hudební těleso, které by sdružovalo neprofesionální hudebníky z těchto zemí.

Závěrem zbývá už jen vyslovit přání, aby i letos nám všem stejně jako v minulých letech hudební festival "Šumava - Bayerischer Wald " přinesl mnoho příjemných posluchačských zážitků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)