Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (11/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel., pátek 27. května 2005
Magazín > Historie

V

O velikonočních dnech roku 1922 patřila Praha našim pěvcům. POČ pořádala národní pěvecké zápasy, zavádějíc tak do našeho kulturního života instituci, která v cizině dávno již se vžila a blahodárně působila vždy na hudební život. Když ústředí POČ vidělo, že pro mnohé a nepřekonatelné technické obtíže nelze pomýšleti na to, aby v dohledné době byl uskutečněn II. český festival, po němž pěvectvo volalo, odhodlalo se k pořádání pěveckých zápasů po vzorech již jinde osvědčených a na podkladě zkušeností tam získaných.

Slavnosti zahájeny byly uvítacím večírkem 15. dubna. Druhý den věnován soutěži sborů, přihlášených do I. třídy. Dopoledne závodily mužské sbory, večer ženské a smíšené. 17. dubna dopoledne soutěžily mužské sbory II. třídy, odpoledne konaly se závody mužských sborů III. třídy a večer závody ženské a smíšené sbory II. třídy. V porotě zasedali vynikající naši a jihoslovanští skladatelé, sbormistři a znalci zpěvu. Každý závodící sbor zapěl skladbu povinnou a jednu skladbu volenou. Skladby povinné byly rukopisné novinky, závodům věnované. Krásné a umělecké ceny pro vítěze závodů věnovali mnozí jednotlivci a kulturní instituce. Závodů zúčastnilo se celkem 22 spolků s 28 sbory; z toho mimopražských 10 spolků se 14 sbory. Dne 18. dubna zakončeny byly slavnosti koncertem vítězů, na jehož pořadu byly všechny povinné skladby. Provedla je tělesa, která docílila prvých cen. Pěvecké závody setkaly se v naší veřejnosti s velkými sympatiemi. Výkony pěv. jednot jurou i kritikou uznány za vysoce vyspělé. Všechny produkce svědčily o lásce a oddanosti pro věc pěveckou a ukázaly též vážnost a svědomitost, s jakou se naše jednoty ujímají práce.

Při zápasech navázány byly styky se zástupci Jihoslavie za účelem prohloubení a uskutečnění dávné myšlenky založení Slovanské pěvecké obce. Otázka tato časem se vyjasnila tak dalece, že uskutečnění Slovanské pěv. obce lze očekávati v dohledné době.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)