Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (6/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel.František Zeman, pátek 22. dubna 2005
Magazín > Historie

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze roku 1909.

Aby pěvectvo pražské a pokud možno i z blízkého okolí „po přátelsku navzájem seznati se mohlo, a při tom se poučilo o věcech pěveckých“, zavedl užší výbor „Ú. J.“ pořádání pěveckých besed. Dne 7. dubna 1906 konala se první a následovaly v témže roce další tři.

V roce 1906 zřízen byl tajemnický úřad „Ú. J.“ v novém spolkovém domě praž. „Hlaholu“, v němž zavedeno pravidelné úřadování.

V roce 1907 konaly se dvě pěvecké besedy. Dán popud k oslavám mistra Karla Bendla na paměť desátého výročí jeho smrti.

Dne 28. února 1908 pořádala se opět pěv. beseda. Dne 1. března konán řádný valný sněm za přítomnosti 118 zástupců pěvectva. Starostou zvolen opět Dr. Karel Motejl, I. místostarostou prof. Dr. Janke. Nový výbor však za krátký čas podal společnou resignaci, a to pro liknavost mezi spolky se jevící a zejména pro neutěšené poměry mezi pěvectvem Velké Prahy. Zasažením širšího výboru bylo způsobeno, že resignace byla vzata zpět. Ve dnech 14. až 17. srpna hostila „Ú. J.“ Slovensko delavsko pevsko društvo „Slavec“ z Lublaně.

Dne 13. prosince 1908 konán byl jubilejní sněm pěvecký. Navštíven byl slabě, celkem 55 účastníky. Ač tehdy Praha úpěla pod náhlým soudem, lze říci, že malá účast byla i následkem toho, že nebyla dosud zažehnána krise v našem pěvectvu. Při sněmu prohlášeno udělení cen z jubilejní soutěže „Ú. J.“ : první ceny dostalo se „České písni“ od J. Jindřicha a druhé „Staré báji“ od J. Č. Drahlovského. Slavnostní přednáškou prof. Dra. Theurera a předneseným přehledem dějin „Jednoty“ a jejího tisku vzpomenuto jubilea 40. výročí založení „Jednoty“. Z koncertu, jenž na oslavu toho byl chystán, vinou vnějších okolností sešlo. Odpoledne konána pěv. beseda.

Dne 25. dubna 1909 pořádána Smetanova pěv. beseda. Vydáno slavnostní Smetanovo číslo „Věstníku“ a organisovány oslavy mistra B. Smetany. Dne 25. až 30. června konán zájezd pěvectva do Lublaně u příležitosti oslav na paměť 25letého trvání nejstaršího slovinského pěv. družstva „Slavec“. „Od doby prvního hudebního festivalu nebylo v činnosti českého pěvectva události významnější nad památný zájezd na slovanský jih…“

Roku 1910 v dubnu zemřel býv. starosta „Ú. J.“ Ferd. Tadra. V květnu 14. až 15. zúčastnilo se pěvectvo na oslavách 50letí „Besedy Brněnské“.

Dne 16. května roku 1911 konal se valný sněm pěvecký. Konán o rok dříve, než vypršela 4letá lhůta, a to z toho důvodů, že užší výbor vlivem různých okolností ztenčen byl na polovinu. Další příčina jeho svolání byla, aby zapadl v jedno s jubileem praž. „Hlaholu“, jenž oslavoval své 50letí. Při volbách zvolen starostou Dr. Karel Motejl, I. jeho náměstkem Dr. Jos. Theurer. Po skončeném jednání zúčastnili se pěvci slavnostní valné hromady „Hlaholu“. V jednání pěv. sněmu pokračováno bylo po přání účastníků dne 15. října téhož roku.

Roku 1912 dne 22. června konána pěv. beseda na oslavu vítězství Pěv. sdružení pražských učitelů v Paříži. Dne 7. července zemřel někdejší zasloužilý starosta „Ú. J.“ prof. Em. Kaufmann. V roce tom vydány byly organisační odznaky, aby každý pěvec mohl se jím hlásiti „veřejně a hrdě k naší pěvecké rodině“.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)