Petr Fiala letos oslavil půlkulaté narozeniny

25. března 1943 (Pelhřimov)

Hudební skladatel, sbormistr a pedagog Petr Fiala se narodil 25. března 1943 v Pelhřimově. Pochází ze třinácti dětí. V roce 1960 absolvoval Gymnázium v Jihlavě, v roce 1966 obor klavír, skladba a dirigování na Konzervatoři v Brně a v roce 1971 hudební kompozici ve třídě Jana Kapra na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jeho nejmladší bratr je hudební skladatel František Fiala.Jiří Kolář / redakce, pátek 6. července 2018
Magazín > Naši skladatelé

Rozhovor s Petrem FIalou

Jiří Sláma / archiv ČFSB

Od roku 1971 působil Petr Fiala 33 let na Konzervatoři Brno jako profesor hudební teorie, skladby a dirigování. V letech 1968–1975 vedl Letovický dětský sbor, v letech 1976–1986 byl dirigentem slovenského pěveckého sboru Kysuca Čadca a v letech 1979–1990 řídil brněnský mužský pěvecký sbor Foerster. V roce 1990 založil profesionální Český filharmonický sbor Brno, kde působí dosud jako hudební ředitel a sbormistr.

Průběžně se Petr Fiala věnuje také skladatelské činnosti. Je autorem přibližně 180 skladeb. V době studií ho ovlivnila především díla A. Honnegera, B. Bartóka, S. Prokofjeva, B. Martinů a L. Janáčka. Po absolutoriu JAMU se zařadil mezi autory usilující o syntézu nových postupů (zejména barevných) s nejlepšími tradicemi klasiků 20. století. Díky citlivému sloučení tradice se současností nacházejí jeho skladby vděčné interprety i širokou posluchačskou odezvu. Z jeho díla jmenujme alespoň řadu vokálních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových (pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombon aj.), pět smyčcových kvartetů, řadu skladeb komorních, koncerty pro varhany, klavír, akordeon violu a orchestr, tři symfonie, množství sborových cyklů, písňové cykly, oratoria a kantáty a dvě díla hudebně dramatická – balet Hořící kámen a celovečerní operu podle hry Františka Hrubína Kráska a zvíře.

Jako dirigent je Petr Fiala laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i jako člen mezinárodních porot. Jako hostující dirigent je zván k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumentálních skladeb. Český filharmonický sbor Brno se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sborová tělesa a koncertoval nejen ve většině zemí Evropy, ale i v Americe. Spolupracoval již s většinou domácích a s více než 50 zahraničními orchestry (např. Londýnskou filharmonií, Vídeňskou filharmonií) a s více než 120 dirigenty z celého světa. Český filharmonický sbor Brno nahrál s Petrem Fialou 75 CD (Brahms, Bruckner, Caldara, Čajkovskij, Dvořák, Eben, Fauré, Gallus-Handl, Janáček, Křenek, Lasso, Liszt, Mahler, Martinů, Massenet, Mozart, Ryba, Schubert, Šostakovič, Vaňhal, Verdi aj.) a získal zatím jako jediný soubor z České republiky nejprestižnější evropskou cenu v oblasti klasické hudby – „ECHO KLASSIK 2007“, a to hned ve dvou kategoriích. V široké mezinárodní konkurenci 3000 přihlášených nahrávek byl vyhlášen „Vokálním souborem roku 2007“ za nahrávku Duchovních motet Antona Brucknera a společně s Beethoven Orchester Bonn získal cenu „Nejlepší nahrávka roku 2007“ za nahrávku oratoria F. Liszta Christus. Další mimořádnou cenu – „Preis der deutschen Schallplattenkritik 2009“ získal Petr Fiala s Českým filharmonickým sborem Brno za nahrávku díla Bernda Aloise Zimmermanna Rekviem pro mladého básníka. Ocenění sbírá sbor i na jiných kontinentech – japonský hudebně-kritický časopis Geijutsu Disc Review mu v září 2011 udělil za live nahrávku Dvořákova Requiem prestižní ocenění Tokusen.

Petr Fiala, člen Asociace ředitelů českých profesionálních orchestrů a sborů a dramaturg brněnského Velikonočního hudebního festivalu, se může pochlubit i dalšími významnými oceněními. V roce 2006 mu udělila Česká biskupská konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblast dirigování a skladatelské činnosti, která je úzce spjata se současnou duchovní hudbou a s kantátami k poctě českých národních patronů. V roce 2013 obdržel pak Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna a v roce 2016 Cenu Jihomoravského kraje, jako osobnosti, jejíž dílo, činnost a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Petr Fiala je též držitelem dvou národních sbormistrovských ocenění – Ceny Ferdinanda Vacha (2013) a Ceny Bedřicha Smetany (2014).

Petr Fiala

Petr Fiala pochází ze třinácti dětí. V roce 1960 absolvoval Gymnázium v Jihlavě, v letech 1960–1966 studoval na Konzervatoři v Brně obor klavír, skladba a dirigování. Mezi lety 1966–1971 pokračoval ve studiu kompozice na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Jana Kapra.

Umělecká a pedagogická činnost

Od roku 1971 působí na Konzervatoři Brno jako profesor hudební teorie, skladby a dirigování. Průběžně se věnuje skladatelské činnosti. Souběžně s tím také v letech 1976–1986 působil jako dirigent slovenského pěveckého sboru Kysuca, v letech 1979–1990 pak jako dirigent brněnského mužského sboru Foerster. V roce 1990 založil profesionální Český filharmonický sbor Brno, kde působí jako hudební ředitel a sbormistr.

Český filharmonický sbor Brno spolupracuje s nejlepšími evropskými orchestry, například Londýnskou filharmonií a Vídeňskou filharmonií. Jako dirigent absolvuje každoročně více než 100 koncertů jak doma doma tak i v zahraničí. Jedná se o mnoho zahraničních turné po celé Evropě a Americe. Pracuje jako dramaturg Velikonočního hudebního festivalu v Brně. Působí jako lektor dirigentských kurzů, je členem mezinárodních porot, je zván jako hostující dirigent k českým i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumentálních skladeb.

Pravidelně spolupracuje se soubory Čeští komorní sólisté, Puella trio a významnými interprety jako Simona Houda Šaturová.

Skladatelské dílo

Petr Fiala je autorem přibližně 180 skladeb. Z jeho díla se jedná například o řadu vokálních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež, množství skladeb sólových pro klavír, akordeon, kytaru, housle, violoncello, trubku, trombon atd., pět smyčcových kvartetů, řadu skladeb komorních, koncerty pro varhany, klavír, akordeon, violu a orchestr, tři symfonie, množství sborových cyklů, písňové cykly, oratoria a kantáty a dvě díla hudebně dramatická. Balet Hořící kámen a celovečerní opera na motivy divadelní hry Františka Hrubína Kráska a zvíře.

Petr Fiala obdržel ocenění kardinála Miloslava Vlka za duchovní koncerty, v roce 1996 - řád Cyrila a Metoděje II.stupně Pocta Českým světcům, prestižní ocenění Paříž aj. Jako skladatel i jako dirigent je laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, s pěveckými sbory Kysuca a Foerster obdržel řadu cen na mezinárodních sborových soutěžích. Je členem Asociace ředitelů českých profesionálních orchestrů a sborů.

Pod vedením svého uměleckého vedoucího Petra Fialy zatím jako jediný soubor z České republiky získal Český filharmonický sbor Brno nejprestižnější evropskou hudební cenu v oblasti klasické hudby „ECHO KLASSIK 2007“ a to hned ve dvou kategoriích. Zazářil v široké mezinárodní konkurenci a ze 3000 přihlášených nahrávek byl vyhlášen „Vokálním souborem roku 2007“ za nahrávku Duchovních motet Antona Brucknera, a získal cenu „Nejlepší nahrávka roku 2007“ společně s Beethoven Orchestr Bonn za natočení obrovského oratoria Ferenze Liszta: Christus.

Ceny ECHO KLASSIK uděluje již od roku 1992 kulturní institut německého gramofonového průmyslu Deutsche Phono-Akademie, jehož porota se skládá z význačných osobností, působících v oblasti kultury a médií, hudební redakce ZDF a členů Phono-Akademie. V roce 2007 byly udělovány ceny v 21 kategoriích, ve kterých se mimo jiné objevila jména jako Mariss Jansons, Anna Netrebko nebo Berlínská filharmonie.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)