České pěvectvo a jeho organisace (3/3)

Třetí díl pojednání hudebního redaktora první poloviny dvacátého století Františka Zemana, které bylo otištěno ve Slavnostním listu na paměť I. národních pěveckých závodů pěvecké obce československé v Praze ve dnech 15.–18. dubna 1922, jenž vyšel jako zvláštní číslo Věstníku pěveckého a hudebního v Praze v roce 1922.František Zeman, pondělí 1. listopadu 2004
Magazín > Historie

Koncertní dvorana v Průmyslovém paláci na výstavišti roku 1904

R. 1895 Praha, srdce Čech, oděla se opět ve slavnostní háv u příležitosti národopisné výstavy. Pěvectvo zastoupeno bylo v řadách vystavovatelů. Sjezd jeho konal se 2. a 3. června, a spojen byl s pěveckými závody a koncertem. Koncerty samostatné pořádala na výstavišti po dobu výstavy řada spolků pěveckých z Prahy i venkova. Při valné hromadě 3. června zvolen starostou dr. Em. Kaufmann. Kdežto výbor předešlý byl nucen omeziti se jen spíše na vnější okázalosti, aby spolky pěvecké strhl a do lůna „Jednoty“ přivedl, ujalo se nové vedení práce další, vnitřní organisace. Duše všeho byl nový starosta, který vybudoval plán celé organisace a byl neochabujícím autorem četných návrhů a podnětů pro zisk její. K návrhu jeho založen organisační list „Věstník“, jehož první číslo vyšlo v lednu 1896.

R. 1900 rozšířeno bylo jméno organisace v „Ústřední jednotu“. Po ochuravělém starostovi prof. Kaufmannovi zvolen byl r. 1903 poslanec V. Sehnal.

Přišel r. 1904, na nějž připravován byl I. hudební a pěvecký festival. Na všech stranách pěvectvo připravovalo se k významnému „svátku české hudby a písně“. Slavnosti konaly se v dubnu a pěvectvo ukázalo při nich čestně svoji vyspělost. Asi 1500 pěvců provedlo při prvním koncertu festivalovém 3. dubna „Sv. Ludmilu“ od dra. A. Dvořáka; dne 4. dubna pěvectvo v počtu přes 3000 hlav zapělo B. Smetany „Českou píseň“ a muž. sbor, přes 2000 pěvců přednesl Bendlův „Pochod Táborů“. Samostatně při festivalu vystoupily „Hlahol“ a „Smetana“ z Plzně téhož dne; současně po celém výstavišti konán pěvecký den a produkce jednotlivých spolků pěveckých. Ústřední jednota vyznamenána byla za účast při těchto hudebních slavnostech velkou stříbrnou medailí města Paříže.

Po smrti V. Sehnala zvolen o pěv. sněmu 30. dubna 1905 starostou organisace dr. K. Motejl. – „Od doby prvního hudebního festivalu nebylo v činnosti českého pěvectva události významnější nad památný zájezd na slovanský jih…“, jenž vedením „Ústřední jednoty“ konán byl ve dnech 25. až 30. června 1909 do Lublaně u příležitosti slavností na paměť 25letého trvání nejstaršího slovinského pěv. družstva „Slavec“. R. 1914 na jaře ve dnech 25. dubna až 3. května konaly se společnou prací „Ústřední jednoty“ s výborem festivalovým jarní slavnosti pěvecké a hudební, když pro nepříznivé okolnosti nedošlo k uskutečnění II. festivalu. Velkou úlohou pověřeno praž. pěvectvo, jež obstaralo hromadné vystoupení a vystoupilo i jednotlivě vedle moravského Sdružení učitelů. Toho roku vypukla válka světová, jež ochromila činnost organisace. V prosinci r. 1915 ujali se zbylí členové výboru znovu činnosti. R. 1917 zasvěcen byl památce B. Smetany. V Praze pořádána Smetanova výstava s koncerty, při nichž i „Ústřední Jednota“ svým pražským pěvectvem byla účastna. Smetanova výstava byl podnik, který mocně zapůsobil na české duše, zasáhnuv je v nejcitlivějších strunách.

V r. 1918 přišel den Osvobození. S naší svobodou otevřel se i nový život našemu pěvectvu i jeho organisaci. S nadšením ujímali se vracející se pěvci nové práce. Nové spolky hlásily se do organisace, již bylo přizpůsobiti novým poměrům. Provedena změna zastaralých stanov a jméno její změněno v „Pěveckou obec československou“. R. 1920 založeno bylo „Nakladatelství P.O.Č.“ jehož účelem je, levnými a umělecky cennými sbory zásobovati naše pěvectvo; rozvíjí se utěšeně k prospěchu naší tvorby i reprodukce sborových skladeb.

Na mimořádném sněmu pěveckém, konaném 20. února 1921 v čelo organisace postaven po churavícím dru Motejlovi dr. Luboš Jeřábek, jenž z nadšením se ujal práce. K jeho podnětu ujal se výbor P.O.Č. organisace soustavných zájezdů k našim menšinám, věnuje se pozornost dalšímu prohloubení organisace, pěv. jednotám na Slovensku a v Americe, podporovány jsou zdarma notovým materiálem chudé pěvecké jednoty v naší republice a řada pěv. kroužků sokolských na Slovensku. K jeho návrhu uskutečněny i letošní národní závody pěvecké, jež, doufejme, stanou se podnikem trvalým.

V P.O.Č. organisováno jest nyní celkem 222 pěv. jednot; z toho v Čechách 178, na Motavě 25, ve Slezsku 4, na Slovensku 7, za hranicemi 8.

Účelem P.O.Č je v první řadě pěstovati a šířiti zpěv – v tom zahrnuto je množství menších i větších úkolů. Zdárné jich splnění je spolkům a organisaci možné jen za účinné finanční a mravní podpory naší veřejnosti.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)