Projekt Musica coniuncta omnia uctil odkaz Mistra Jana Husa

Velkého zájmu posluchačů se těšila část projektu Mistr Jan Hus Musica coniuncta omnia, pořádaná Oblastním výborem UČPS Hradec Králové – Pardubice za podpory Ministerstva kultury ČR. Konal se letos v den šestistého jubilea upálení Mistra Jana Husa. V pondělí 6. července proběhla celodenní sborová koncertní - putovní akce, zaměřená na kulturní, duchovní i morální odkaz mistra Jana Husa.Milan Linhart, pátek 17. července 2015
Magazín > Sborový život

VUS Pardubice v Evangelickém kostele ve Dvakačovicích

Martin Künzel / VUS Pardubice

V 9 hodin se uskutečnila slavnostní bohoslužba v evangelickém kostele ve Dvakačovicích, obci asi 8 km východně od Chrudimi. Bohoslužbě předsedal pastor Duchoslav Ehmig spolu s generálním vikářem Královéhradecké diecéze Mons. Josefem Sochou a zpěvem ji doprovodil smíšený sbor Salvátor z Chrudimi. Poté následoval v 10 hodin společný koncert Salvátoru a Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, který řídil jeho šéfdirigent Tomáš Židek. VUS Pardubice se stal hlavním protagonistou celého koncertního projektu. Každý jednotlivý program byl specifický, šitý na míru daného prostředí i místních možností.

Následující akcí byl v 15 hodin koncert ve zcela nevšedním prostoru – v kostele sv. Markéty v Podlažicích u Chrasti. Téma Jana Husa zde bylo zvlášť symbolické, neboť na tomto místě stával od 12. století benediktýnský klášter, místo vzniku „největší knihy světa“ Codexu gigas, a právě v roce vzniku slavného Jistebnického kancionálu (1421), na který bylo v průběhu koncertu také odkazováno, byl tento klášter husity zničen. Program byl však koncipován v duchu odpuštění a smíření. Tento koncert byl natáčený místní TV Chrudim a bude z něj na portálu www.chrudim.tv krátká reportáž ve spojení s aktem u Pomníku Jana Husa v Chrudimi. V 17 hodin následoval koncert v neméně skvostném prostoru poutního kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, který byl po částečné rekonstrukci svých interiérů den před koncertem znovu otevřen veřejnosti. Na obou těchto odpoledních koncertech bylo mimojiné provedeno Bachovo proslulé Moteto BWV 230 na text žalmu 117, jakožto dílo zástupce protestantské hudby. Varhanního partu se zhostila Jana Mimrová. V obou chrámech byl také vhodně dramaturgicky využit jedinečný vokální prostor s vnitřními ochozy, který dovoluje velkou variabilitu při rozmístění zpěváků (při provedení skladby T. Židka Husitský Otčenáš a skladby F. Mendelssohn-Bartholdyho Žalm 100).

Celý den pak uzavřel závěrečný koncert v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech u Chrasti ve 20 hodin, mimojiné za účasti chrudimského starosty pana Mgr. Petra Řezníčka. Zdejší starosta pan Mgr. Jaromír Pražan připomněl ve svém úvodním projevu zdejší pečeť připojenou kdysi ke Stížnému listu českých pánů do Kostnice.

V programech této jedinečné celodenní akce byla zastoupená vedle již zmíněných díla spjatá nejen s Husem a jeho tradicí, ale s celou bohatou pokladnicí evropské duchovní hudby. K těm méně slýchaným skladbám jistě patří například neznámá česká utrakvistická polyfonie oslavující Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského jako světce, dále výběr z pravoslavné hudby odkazující mimojiné na Cyrilometodějskou tradici, skvělá balada Jaroslava Křičky Adam a Eva či Smetanův slavný sbor Tři jezdci ve smíšené verzi Josefa Cyrila Sychry, představující přirozeně tradiční pohled 19. století na naši historii. Novinka, která provázela celou akci, byl Husitský Otčenáš, který podle textu Jistebnického kancionálu z roku 1421 napsal dirigent Tomáš Židek pro členy Unie českých pěveckých sborů právě k příležitosti Husova 600. výročí (podívejte se na videonahrávku této skladby z koncertu).

Největší podíl na financování akce měla Unie českých pěveckých sborů, které patří poděkování publika, jehož aplaus bude dlouho doznívat v místech, kam projekt zavítal.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)