VUS PARDUBICE slaví letos 70 let od založení

Zastavení druhé - kapitoly z historie

V následujícím textu najdete archivní článek ing. Aleny Mejstříkové k 50 letům souboru VUS (1950–2000) z dubna 2000.Alena Mejstříková, neděle 5. dubna 2020
Magazín > Sborový život

Valentýnský koncert s návštěvou skladatele Jiřího Temla

Iva Mikešová / VUS Univerzity Pardubice

Vysokoškolský umělecký soubor , jenž působí na akademické půdě v Pardubicích již padesát let, byl založen studentem tehdejší VŠCHT Vlastislavem Novákem. Zprvu to byl soubor s doprovodným orchestrem, který čítal kolem 80 zpěváků a 20 instrumentalistů.

Později vznikla i cimbálová muzika. V této době se soubor začal diferencovat na folklórní složku a samostatný sbor. Po počátečních problémech v průběhu 2. poloviny 50. leta na počátku let 60. sbor vykrystalizoval v klasické pěvecké těleso, které mělo ve všech hlasových skupinách kolem 20 až 25 zpěváků. Pod vedením svého dirigenta se vypracoval mezi přední akademické sbory naší republiky.

Spektrum jeho činnosti bylo velmi pestré: od klasických sborových koncertů, přes spolupráci s profesionály, ať už orchestry, či jednotlivci, natáčení do rozhlasu a televize, účast na mezinárodních soutěžích a festivalech, od roku 1968 též pořádání mezinárodního soutěžního festivalu akademických sborů IFAS, až po zahraniční zájezdy, při nichž sbor navštívil do dnešní doby již 20 států a získal za svoji činnost nejedno soutěžní ocenění. Dle dokumentace dlouholetého archiváře VUS pana Jana Průchy jich bylo více než 120.

Mezi ta nejprestižnějšípatří1. a 2. cena na festivalu v Gorizii v roce 1974 a ocenění z německého Pohlheimu (1983) a Zellhausenu (1988), kde ženský sbor VUS Pardubice získal 2. cenu v konkurenci sborů z různých světadílů, dále pak laureátství mezinárodních soutěží, mezi nimiž nechybí ani ocenění z IFAS Pardubice. Dramaturgie sboru vždy vycházela z toho, aby program byl pestrý a náročný, ale především, aby rozdával radost svému publiku.

Tento trend si sbor udržuje dodnes. Proto v jeho repertoáru najdete skladby od dob renesance a baroka až po současnost. Co se žánrů týče, jsou to skladby polyfonní, chrámové, úpravy lidových písní, spirituály, jazz i gospely. Nechybí ani provedení vokálně-instrumentálních děl většího rozměru autorů Brittena, Brixiho, Dvořáka, Haydna, Honeggera, Glucka, Koželuha, Leoncavalla, Martinů, Smetany a Stamice.

Od svého založení do dnešní doby vystupoval sbor na stovkách míst celé republiky, na mnoha z nich samozřejmě opakovaně. K těm nejváženějším ale patří koncerty v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, v Rudolfinu, Smetanově síni a Národním divadle.

Pod vedením zakladatele sboru natočil i svou první LP desku, na níž najdeme České madrigaly Bohuslava Martinů a skladbu Cantata academica Benjamina Brittena (1979).

V sezóně 1993 - 1994 převzal umělecké vedení sboru žák Vlastislava Nováka dirigent Jiří Kožnar, absolvent pardubické konzervatoře v oboru varhany a dirigování, jenž jako varhaník spolupracoval také se sbormistrem Milanem Uherkem a jeho libereckým dětským sborem Severáček a několik let působil jako korepetitor a druhý dirigent Pardubického dětského sboru. V současnosti působí jako pedagog na základní umělecké škole, kde založil varhanní oddělení.

Od této doby pracuje VUS v komornějším obsazení a úspěšně pokračuje v tradici akademického sboru. Jeho členy jsou nejen studenti a absolventi Univerzity Pardubice a pardubických dětských sborů, ale i ostatní příznivci sborového zpěvu.

K významným úspěchům tohoto období patří umístění sboru na předních místech festivalů Chorus Camera Rychnov nad Kněžnou, IFAS ’94 Pardubice, Pražské dny sborového zpěvu, Harantovské slavnosti historického zpěvu a Akademická Banská Bystrica.

Kromě účasti na soutěžích a soutěžních festivalech doma i v zahraničí pořádá VUS již tradiční koncerty - Májový koncert každoročně v květnu, na který si zve pravidelně zajímavé hosty, v prosinci je naopak on zván ke spolupráci Komorní filharmonií Pardubice, se kterou uvádí Rybovu Českou mši vánoční. S tímto profesionálním tělesem spolupracuje sbor i v průběhu roku v rámci jeho abonentních koncertů. Vyvrcholením této spolupráce byla nahrávka díla J. V. Stamice „Missa solemnis” na jaře roku 1998 na kompaktní disk.

V roce 1997 natočil sbor svůj profilový kompaktní disk pod názvem „Souznění”, který spatřil světlo světa v létě roku 1998 a byl slavnostně pokřtěn na podzim téhož roku na pardubickém zámku senátorkou Jaroslavou Moserovou a Petrem Kotvaldem.

V posledních letech se sbor pouští i do jiných zajímavých projektů, ke kterým jistě patří i spolupráce se zpěvákem Petrem Kotvaldem na jeho koncertech v Pardubicích, v Laterně magice a v divadle Milénium v Praze. Na albu Petra Kotvalda „Vánoce přicházejí „vydaném v roce 1999 můžete slyšet také skladby, kde VUS nazpíval sborové pasáže.

Na podzim roku 1998 sbor absolvoval, co se týče vzdálenosti, zatím svůj nejdelší zahraniční zájezd, kdy se jako jediný sbor zúčastnil v Argentině největšího festivalu sborového umění Latinské Ameriky „Cantapueblo” v Mendoze. Sklidil veliké ovace a při-vezl si kromě krásných zážitků i několik pozvání na obdobné festivaly a soutěže v Latinské Americe.

Dovolte nám touto cestou zároveň poděkovat všem našim příznivcům a sponzorům, bez jejichž pomoci bychom si dnes svou činnost již nedokázali představit.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)