Velký svátek v kraji Foerstrů

Foerstrovy Osenice

Letošní ročník tohoto našeho festivalu měl již od listopadu jasný projekt, který bylo nutno jen umělecky, organizačně a ekonomicky provést v termínu, který byl stanoven již v lednu. Potěšující je, že na nabídku k účasti reagovala většina oslovených sborů UČPS a i ty sbory, které letos z různých důvodů přijet nemohly.František Zumr, čtvrtek 17. července 2003
Magazín > Sborový život

Foerstrovy Osenice

Foerstrovy Osenice

V průběhu příprav odpadly jen tři sbory. Místo jednoho slovinského sboru přijely sbory dva, a to v přípravách kompenzovalo neúčast našich sborů. Nejkritičtější situace vznikla 30. května tím, že s náhle onemocnivší sbormistryní PS Foerster Jičín bylo ohroženo zvláště konání večerního festivalového koncertu a přijetí sborů v Jičíně. Jen díky výboru PS Foerster (předseda K. Chutný) bylo toto nebezpečí zažehnáno a v Jičíně se festival FO konal.

Vzdávám i tímto dík všem sborům, zpěvákům, sbormistům a členům jejich výboru za svědomitou přípravu, disciplinovanost a umělecký výkon při vystoupeních. Podat takový výkon v extrémních teplotních podmínkách oné soboty byl výkon nepředstavitelný a obdivuhodný.

Vzdávám dík mladé umělkyni paní Janě Heryánové-Ryklové, která svým krásným hlasem a půva-bem byla opravdovou ozdobou našeho festivalu. Byl jsem svědkem její přípravy, původně na dvě vystoupení, a zcela nečekaným bylo pro ni i vystoupení na závěrečném koncertu v Dětenicích. I zde zazářila svým uměním.

Vzdávám dík též umělci, kterého si i já nesmírně vážím a který svou pohotovostí již mnohokrát zachránil náš sbor a v Dětenicích přispěl k úspěchu paní Heryánové-Ryklové právě i on. Byl to on, kdo v posledních dnech před festivalem zachránil situaci tím, že souhlasil doprovázet sólistku na varhany na osenickém kůru, na něž nikdy předtím nehrál a ani neměl možnost zkoušky, na klavír v zámeckém sále v Dětenicích, který byl zprovozněn – naladěn – teprve pro tuto příležitost, a do třetice na klávesy, které byly funkční jen zčásti a k nimž mohl zasednout až těsně před začátkem koncertu v dětenické sokolovně. Ano, doc. PhDr. Dušan Machovec se stal hvězdou našeho festivalu jako doprovazeč operní zpěvačky mimo svou roli zpěváka-tenoristy našeho sboru.

Vzdávám dík houslistce Mirce Jeřábkové, která přijala naše pozvání k nezastupitelné roli doprovázet na housle Lukášův cyklus Jaro se otvírá ve dvou vystoupeních – na zámku v Dětenicích a na závěrečném festivalovém koncertě. K úspěchu těchto provedení přispěl i kolega MUDr. Al. Stehlík tím, že paní Jeřábkovou spolehlivě dopravil na toto vystoupení. I jemu za jeho nesmírnou obětavost děkuji.

Vzdávám dík našemu sbormistru Stanislavu Pešičkovi za inspirující a povzbuzující gesto při našich pěti vstupech do programu festivalu, jímž mobilizoval nás zpěváky vystavené žáru dne k žádoucímu výkonu. Jsem mu vděčen i za rady při sestavování programu festivalu i za „záskok“ při zkoušce a provedení závěrečného sboru přehlídky, kdy převzal roli hlavního sbormistra festivalu.

Doslova plnou náruč díků mám pro všechny místní partnery. Ti vlastně převzali všechny závazky organizační a ekonomické při realizaci tak rozsáhlého projektu. V první řadě to byl dětenický starosta pan Radomír Vališka, který opravdu nebyl jen reprezentantem obce, ale tím organizátorem, který se staral o vše. Od zajištění finančního krytí, propagace, pamětních desek a pódia v amfiteátru a ozvučení až po reprezentaci. Jeho opravdovou pravou rukou byla paní Věra Šedivá. Ta dokázala získat a zorganizovat úsilí všech dětenických občanů pro festival. Stála takřka u kolébky Pamětní síně Foerstrova rodu a nyní je i její správkyní a průvodkyní. Dokázala zaktivizovat své spoluobčany ke všem pracem tím, že s nimi šla vždy nejen v čele, ale ruku v ruce. Má zvláštní kouzlo osobnosti – nikdo jí nedokáže odmítnout. Dokázala zorganizovat přivítání všech hostů a hostujících sborů doma pečenými dětenickými koláči, dokázala přivítat pana radu velvyslanectví i samotného velvyslance Slovinské republiky, sbormistry i zpěváky a zpěvačky. Všichni se na ni obraceli se svými problémy a ona si se vším věděla rady. Mezi těmi, kteří přispěli ke zdaru FO, byla i paní ředitelka Vališková, paní místostarostka Svobodová, její dcera Renata a řada dalších, mladých i starších dětenických občanů. Jim všem patří můj dík.

Jen já a moje paní můžeme hodnotit vše, co bylo pro festival vykonáno v dalším místě – v Dolním Bousově. Zde se spolu se starostou města Josefem Vynikalem na všech přípravných pracech a na provedení koncertu podílel PS Stojmír v čele se sbormistrem P. Hučíkem a kolegyní M. Bachtíkovou. Spokojenost s přijetím a srdečnou atmosférou koncertu vyjádřil hned v pondělí slovy díků za slovinský sbor i svou paní pan rada velvyslanectví M. Puc. Díky tedy všem členům sborů Stojmír a Bendl a bousovskému publiku.

Že i nejvíce problémový festivalový koncert v Porotním sále zámku v Jičíně skončil úspěšně, potvrdil jeden z aktérů kolega Míla Samek a i přítomný velvyslanec Slovinské republiky. Můj dík za to patří nejen předsedovi PS Foerster K. Chutnému, ředitelce ZŠ kolegyni Čelišové, M. Samkovi, V. Honcové, dalším členům PS Foerster, ale i sbormistryni Ivaně Hanzlové, která se už od ledna tohoto roku na přípravě podílela a pro onemocnění nemohla nakonec se svým sborem na FO ani na závěrečném koncertu zpívat.

K průběhu celého festivalu se ještě vrátíme na stránkách Zpravodaje PSPU po shromáždění všech materiálů. Napište nám i Vy, kdož jste byli přítomni, své zážitky a postřehy. Budou sloužit k vylepšení 4. ročníku Foerstrových Osenic!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)