Den studentstva 2013 v kontextu Velké Moravy

aneb Festa academica 2013 trochu jinak

V roce 2007 se VUS Pardubice rád přidal k UČPS, jenž započala pořádat bienále národního studentského svátku zpěvu. Od té doby se VUS každoročně účastnil, odnesl si skvělé zážitky i pocit uspokojení z naplnění svého poslání. Přemýšleli jsme, co mimořádného k této příležitosti vytvořit letos. Co nového přinést? Nabízí se 150. výročí Umělecké besedy a 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Náš region Pardubický kraj si připomíná 10. výročí rozšířené spolupráce s Polským Dolnoslezským vojvodstvím. VUS je studentským sdružením. Zkusili jsme tyto myšlenky spojit v jednu.Simona Krausová, středa 3. července 2013
Magazín > Sborový život

Apollo Bratislava

Festa academica

Rozsah Velkomoravské říše je pověstný. Poslání věrozvěstů Cyrila a Metoděje nebylo snadné ve chvíli, kdy je kníže Rastislav prostřednictvím svého jižního souseda císaře Byzantské říše Michala III. přizval. Měli přiblížit vzdělání lidu slovanských národů na území Velké Moravy. Roku 863 kníže Rastislav uvítal věrozvěsty na Velehradě, aby zjistili, že zdejší národy nemají žádnou formu písma nebo znaků, aby zaznamenaly důležité události budoucím generacím. S tímto problémem si filosof Cyril poradil za tři měsíce - vytvořil litery zvané „hlaholice“. Překlad (přepis) Písma Sv. do Staroslověnštiny byl dokončen o dvacet let později a datuje se k 26. říjnu 883.

Nyní už se dostáváme ke koncepci letošního Dne studentstva, která plyne z předchozích faktů. Letošní tvář těchto oslav pojmeme velkolepě - vrátíme se do mladé historie, necelých 30 let zpět, kdy Jan Hanuš v době socialismu zkomponoval a ve staroslověnském nápěvu naspal 7. mši hlaholskou - k poctě českých patronů, op. 106. V našem souboru vzešel nápad oslovit sbory, kamarády, účastníky minulých ročníků FESTA ACADEMICA, a toto dílo společně uvést na místech, která člověka zasáhnou svou historií, jež není ani v současnosti zapomenuta. Tento nápad si získal sympatie o. s. Matice Velehradská, poté UČPS s nabídkou jeho provedení na FESTA ACADEMICA 2013 v Praze.

Prostudovali jsme podmínky podpory Fondu Visegrádské čtyřky a bláhově jsme se domnívali, že k získání financí plně postačí to, co fond uvádí - účast sborů ze tří zemí VG4. Prvním telefonátem se zástupcem fondu jsme byli vyvedeni z omylu. Fond je jako každý jiný přetížen žádostmi a upřednostňuje akce, kde jsou zastoupeny všechny čtyři země.

Oslovili jsme účastníky minulých ročníků FA - Canticum Novum z Českého Těšína a Apollo Bratislava, aby s námi toto dílo společně provedli s myšlenkou uctění citovaných výročí ke Dni studentstva. Vedení Apolla se k provedení díla přihlásilo první. Jeho dirigent nás kvůli splnění priority VG4 seznámil s maďarským pěveckým oktetem ProVocal Budapešť, který řídí rodilá Slovenka Marta Palmai. Nejedná se o sbor, ale krom toho, že tím naplníme nepsanou prioritu Fondu VG4, se akce uskuteční za účasti dnešních obyvatel někdejšího území Velkomoravské říše.

Ve svém obsahu je nastudování Hanušovy 7. mše hlaholské velmi náročné. Dirigent Cantica Novum Lezsek Kalina nám doporučil toto dílo provést se Smíšeným sborem Lékařské Univerzity Wroclaw, který nabídku přijal. Jeho sbormistryně Dr. Art. Agnieszka Franków-Żelazny je také dirigentkou profesionální Filharmonie Wroclaw. Její osoba je zárukou důkladného nastudování a společného provedení míněného díla. Z důvodu místa působení sboru (krajské město Dolnoslezska Wroclaw), je tento studentský sbor skvělým partnerem oslavy 10. výročí spolupráce našich regionů.

Kromě uvedených pěveckých těles akci obohatí sólový baryton, zpěvák a sbormistr Pardubického komorního sboru Cantus amici Jan Jiráček a varhaník Kutnohorských chrámů MgA. Michal Hanuš. Partitura obsahuje i notovou osnovu pro zvony. Komu dá umělecké vedení projektu (MgA. Tomáš Židek) důvěru, se nechme překvapit.

V průběhu měsíců července a srpna budeme čekat, jak se k projektu vyjádří oslovení, zejména Fond VG4 a Ministerstvo kultury. Naplno příprava a propagace akce propukne v září. Průběh přípravy je prezentován na webu VUS Pardubice. Sjednané a potvrzené koncerty jsou uvedeny již nyní na některých webech místních pořadatelů.

Začínáme ve čtvrtek v hlavním sídle Velkomoravské říše a končíme v neděli doma v Pardubicích. V žádném případě si nenecháme ujít každoroční účast na aktu ke Dni studentstva, který se uskuteční v pátek 15. 11. v 18:30 u památníku Boje studentů za svobodu před knihovnou Univerzity Pardubice. Účastníky přijdeme pozdravit tentokrát i v doprovodu našich hostujících sborů. Samotné koncerty nebudou jen o provedení Hanušovy hlaholské mše, ale účinkující zde předvedou i vlastní repertoár v úvodním bloku formou galakoncertu.

Více informací na webu VUS.

Plánovaná vystoupení:

Čtvrtek 14. 11. 2013 18:00, Bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje Velehrad

Pátek 15. 11. 2013 20:00, Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie Chrudim

Sobota 16. 11. 2013 19:00, Praha - Karlín, Chrám sv. Cyrila a Metoděje

Neděle 17. 11. 2013 10:00, v jednání je kostel sv. Jakuba Kutná Hora

Neděle 17. 11. 2013 17:00, Dům hudby Pardubice, Sukova síň


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)