Akademické sborové mládí ve Žďáru nad Sázavou

28. září, Den české státnosti, oslavilo město Žďár nad Sázavou již 2. ročníkem Svatováclavského festivalu duchovní hudby, který uspořádal v zámecké Bazilice Nanebevzetí Panny Marie její chrámový ansámbl „FONS“.Jiří Kolář, úterý 7. října 2008
Magazín > Sborový život

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava

V příjemné, přátelsky vstřícné atmosféře, jakou dovedou podobným setkáním vytvořit většinou jen neprofesionální pořadatelé, měly zúčastněné sbory možnost prohlédnout si historické skvosty kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a při neformálním koncertu si vychutnat jeho vynikající akustiku.Zbylo i dost času na prohlídku známého Muzea knihy a Santiniho expozice umístěných v areálu zámku.

Festivalový koncert, který v 16 hodin zahájili v bazilice Nanebevzetí Panny Marie krátkými projevy vedoucí představitelé baziliky a města, nepostrádal ani určité soutěžní napětí. Přítomný dirigent prof. Dr. Jiří Kolář, čestný předseda UČPS, měl totiž podobně jako v uplynulém roce za úkol udělit nejúspěšnějšímu festivalovému sboru zvláštní Cenu.

Koncertní přehlídka, v níž se vedle dvou domácích zástupců představily mladé akademické sbory z našich tří největších měst, Prahy, Brna a Ostravy, měla velmi dobrou uměleckou úroveň. Její úvod patřil pořadatelskému (nesoutěžícímu) devítičlennému smíšenému ansámblu FONS (Mgr. L. Drahotský, M. Smékalová), který si od roku 2005 odváží úspěšná stříbrná ocenění z domácích i zahraničních sborových festivalů (Mundi cantant Olomouc, Kirchenmusiktag Vídeň, Alta Pusteria, Itálie, Hudobné slavnosti Námestovo, Národní soutěž komorních sborů FSU Jihlava). Velmi dobře hlasově disponovaný sbor se zaskvěl především ve skladbě J. Herdena Agnus Dei (věnováno sboru), zdařilá však byla i interpretace části Hostias z pětihlasého Requiem Z. Lukáše i s chutí zazpívaného Gloria z Missa criola A. Ramiréze.

Velice mile překvapil místní smíšený sbor Svatopluk (Mgr. J. Lán), jehož tradice sahají až do roku 1848 (v letošním roce si sbor připomíná již 160. výročí svého vzniku). Sbor, který v současné době úzce spolupracuje s prof. Dr. M. Bučkem, řadou známých sólistů a Tišnovským komorním orchestrem, se s odvahou až na drobné sopránové intonační nepřesnosti úspěšně zhostil i tak náročných skladeb, jako je např. Magnificat letošního jubilanta A. Tučapského nebo Ubi caritas et amor Z. Blažka. Ani se nechce uvěřit, že v městě velikosti Žďáru nad Sázavou pracuje 18 pěveckých sborů, prakticky všech kategorií.

Velkou radost může mít české sborové umění z výkonů našich mladých akademických sborů, odrážejících velmi dobré výsledky umělecké i pedagogické práce mladých nadějných sbormistrů. Ukazuje se, že vznik oboru Sbormistrovství na pedagogických fakultách a promyšlená práce kateder dirigování na našich konzervatořích a hudebních akademiích nese dobré ovoce a že se, jak pevně věřím, o budoucnost našeho sborového zpěvu nemusíme bát.

Smíšený komorní sbor studentů MU Brno kaMUFFláž (V. Maňas) vznikl teprve v roce 2003, ale jeho krátká historie se může pochlubit již ziskem zlatého pásma z XII. MF adventní a vánoční hudby v Praze (2007) nebo stříbrného pásma z Národní soutěže komorních sborů FSU Jihlava (2008). Sbor má ještě určité drobné rezervy v pěvecké technice a kultuře a v detailnějším vypracování frází v polyfonní struktuře, jejich výkon však zaslouží bezesporu pochvalu. Z jejich náročného programu (mj. Pärt, Vaet, Duruflé) mne nejvíc zaujala skladba dirigenta V. Maňase Confitemini Domino.

Příjemným překvapením bylo pro mne vystoupení komorního Akademického pěveckého sboru Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB–TU Ostrava, J. Mlčoch, K. Milchová). Asi náš nejmladší univerzitní sbor (s průměrným věkem okolo 21 let) charakterizuje příjemný, vyrovnaný, kompaktní zvuk, spolehlivá intonace a promyšlené frázování. Pochvalně je třeba se zmínit i o výkonech obou mladých sbormistrů. Festivalový výkon sboru však postrádal poněkud větší programový kontrast, ať již šlo o tempo, zpěvní polohu, tónorod či celkovou náladu a výraz zvolených skladeb. Tento mladý, nadšený kolektiv, který pod svým současným zřizovatelem absolvoval již např. koncertní zájezdy do Belgie, Francie a Španělska, má však před sebou nepochybně úspěšnou budoucnost.

V závěru festivalového koncertu vystoupil pražský pěvecký sbor Vysoké školy ekonomické Musica oeconomica Pragensis (K. Spirit). Tento smíšený sbor, v jehož řadách zpívají jak současní studenti VŠE, tak i její absolventi spolu s absolventy některých dalších vysokých škol, si pod sugestivním gestem mladého dirigenta získal od prvých tónů posluchače svým výrazným, barevně bohatým zvukem, dobrou intonací i přesvědčivým rytmickým cítěním. Interpretaci vhodně zvoleného, stylově i výrazově kontrastního programu (Čajkovskij, Tallis,, Lukáš, spirituál) by snad bylo možno doporučit jen ještě pravdivější proniknutí do obsahové hloubky některých duchovních textů (Čajkovskij: Pridite, poklonimsja, Lukáš: Pater noster) a s ní spojenou adekvátnější volbu tempa a dynamiky.

Závěrečnou tečku úspěšného festivalu vytvořilo předání pamětních listů a nádherných váz všem účastníkům festivalu. Kryštof Spirit pak jako sbormistr nejúspěšnějšího festivalového sboru převzal z rukou prof. Koláře pro sbor Musica oeconomica pragensis zvláštní diplom – Cenu Jiřího Koláře, spojenou s překrásným velkým skleněným talířem z umělecké dílny žďárské Huti PRINC, Bohemia Glass.

Přednes společné skladby – J. Busto: Ave Maria – za řízení prof. J. Koláře pak hudební část festivalu ukončil. Následující společenské setkání všech účastníků spojené s bohatým pohoštěním poskytlo ještě dostatek prostoru k vzájemnému sdělení dojmů a navázání tolik potřebných přátelských kontaktů.

Musíme věřit, že hospodářská situace v našem sklářském odvětví odolá současné ekonomické krizi a že i dlaně dalších sponzorů, bez jejichž přispění by i při sebevětší obětavosti nemohl sbor FONS další ročník festivalu připravit, zůstanou vlídně otevřené.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)