Svatováclavský festival duchovní hudby s Cenou prof. Jiřího Koláře

Chrámový sbor FONS baziliky Nanebevzetí Panny Marie ze Žďáru nad Sázavou pořádá 28. 9. 2007 první ročník festivalu duchovní hudby pod názvem Svatováclavský festival duchovní hudby FONS s cenou Jiřího Koláře.Miroslava Smékalová, čtvrtek 8. března 2007
Magazín > Sborový život

Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou

Henta / Wikimedia Commons

Tento festival se uskuteční v areálu zámku dr. Kinského ve Žďáře nad Sázavou. Vlastní festivalová vystoupení budou probíhat v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, druhém nejdelším kostele na Moravě, v odpoledních hodinách.

Zájemci o nepovinou dopolední část budou mít navíc možnost účastnit se jednou skladbou krátkého neformálního koncertu a prohlídky v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, zapsaného do seznamu kulturních památek UNESCO. V areálu zámku je možné navštívit ještě další expozice (Muzeum knihy, výstavu klavírů, Santiniho expozici).

Při závěrečném předávání pamětních listů nebude udělováno pořadí, jednomu ze sborů udělí cenu festivalu prof. Jiří Kolář, který bude též dirigovat závěrečnou skladbu.

dopolední část

9:00–9:45 prezence v budově zámecké školy a přesun do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

10:00–11:30 přivítání účastníků festivalu, prohlídka kostela, krátký neformální koncert (každý ze zúčastněných sborů zazpívá jednu skladbu)

12:00–13:30 oběd v restauraci Taferna

odpolední část

12:00–14:30 možnost 15 minutové akustické zkoušky každého sboru v kostele Nanebevzetí Panny Marie možnost prohlídky zámeckého areálu a návštěvy expozic Muzea knihy, Výstavy klavírů nebo Santiniho expozice

14:30–15:00 nácvik společné skladby pod taktovkou Jiřího Koláře

15:30–17:30 zahájení festivalového koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie a festivalová vystoupení jednotlivých sborů v časovém rozmezí 10–15 minut, zpěv společné skladby pod taktovkou Jiřího Koláře

večerní část

18:30–22:00 vyhlášení ceny Jiřího Koláře, předání pamětních listů, občerstvení formou rautu, každému ze sborů bude nabídnuta možnost zazpívat jednu píseň, krátké společné posezení

Předpokládáme účast 5–6 sborů. V jednání je prozatím případný příspěvek jednotlivým sborům na dopravu a pokrytí nákladů na večerní občerstvení. Oběd zajistíme dle požadavku v blízké restauraci (cena asi 80 Kč), každý sbor si hradí sám. (Konkrétní finanční podmínky upřesníme do konce května.)

Účast na dopolední části není povinná, je možný příjezd pouze na odpolední část festivalu.

Přihlášky je možno zasílat do 30. 6. 2007. Přiložte prosím krátký profil vašeho sboru. Po potvrzení vašeho přijetí na festival budeme požadovat fotografii sboru a partituru festivalového programu pro porotce.

Organizátoři si vyhrazují právo výběru účinkujících sborů, přičemž však zohlední termín podání přihlášky.

Festival pořádá Chrámový pěvecký sbor FONS, Baziliky Nanebevzetí Panny Marie ze Zámku Žďár nad Sázavou 2.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)