VUS Pardubice na Akademické Banské Bystrici

Ve dnech 5. – 8. 5. 2007 se VUS Pardubice zúčastnil Mezinárodního festivalu Akademická Banská Bystrica 2007. Jde o festival vysokoškolských pěveckých sborů, který byl založen v roce 1985, po vzoru festivalu v České republice, a tím je IFAS Pardubice. Pořadatelem již XII. ročníku je Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici.Andrea Špronglová, sobota 26. května 2007
Magazín > Sborový život

Letošní svátek sborového zpěvu na Slovensku byl v několika hlediscích netradiční. První změna oproti ročníkům minulým, je termín konání. První červencový víkend byl pořadateli festivalu posunut na sváteční květnové dny. Hlavním důvodem byl předpoklad kvalitnější účasti vysokoškolských sborů vzhledem k tomu, že stále probíhá výuka na školách. Tento předpoklad se pořadatelům vyplnil, účast a kvalita sborů byla opravdu dobrá.

Druhou novinkou byly povinné skladby, které nebyly rekrutovány z děl známých autorů, ale byla dána příležitost novodobým mladým slovenským skladatelům, ve většině případů absolventům Univerzity Mateja Bela.

Každá kategorie měla svého skladatele, od kterého byla jedna povinná soutěžní skladba. Festival měl tři soutěžní kategorie, komorní sbory, smíšené sbory a ženské / mužské sbory. Zúčastnilo se celkem 10 soutěžních sborů. Jako host se festivalu zúčastnil Sbor teologické hudby Národní pedagogické univerzity z Kyjeva – budoucí profesionálové sborového zpěvu.

VUS Pardubice soutěžil v kategorii Komorních zpěváckých sborů, skladbou „The Cure“ od Lucie Papanetzové (1978), absolventy Univerzity Mateja Bela.

Další soutěžní program pardubických vysokoškoláků tvořily tyto skladby: Ave Maria Tomáše Krejči (1984), Le chant des oyseaux (Ptačí zpěv) skladatele Clementa Janequena, Hodie Christus natus est skladatele Francise Poulence. Této kategorie se spolu s VUS Pardubice zúčastnily tyto sbory: Univerzitní pěvecký sbor Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka, Akademický komorní sbor Fakulty hudebního umění Kragujevac ze Srbska, Akademický pěvecký sbor Jána Cikkera Univerzity Mateja Bela působících na Katedře hudby Fakulty humanitních věd v Banské Bystrici, OMNIA Fakultní komorní sbor Žilinské univerzity při Pedagogické fakultě. V této kategorii VUS Pardubice na základě bodového hodnocení poroty získal stříbro.

Stříbro je pro VUS Pardubice povzbuzující do další činnosti. Ve své kategorii byli jediní , který sborový zpěv nebo hudbu nemají jako hlavní či vedlejší výukový předmět. Většina členů je z jiných, nehudebních studijních oborů a činnost ve VUS je pro ně nad rámec studijních povinností. Organizátoři festivalu už samotné přihlášení se do soutěže považovali za velkou smělost až mírně řečeno za risk, ale dle závěrečných slov výsledek předčil očekávání.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)