Milevský smíšený sbor, z.s.

smíšený sbor • Milevsko


založen v roce 1976

35 členů

Helena Pecháčková
B. Němcové 1126
39901 MilevskoUmělecké vedení

Anděla Maršálková

hlavní sbormistr

Kronika sboru


2023

prosinec

Velký vánoční koncert 2023

tradiční vánoční koncert v předvečer štědrého dne v milevském kostele sv. Bartoloměje a tradičním programem České mše vánoční J.J.Ryby2023

prosinec

Benefiční koncert pro Srí Lanku

benefiční koncert v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech v Táboře2023

září

14. Milevské bienále duchovní hudby

tradiční a letos naposled s dirigentem Jaroslavem Vodňanským bienále2023

srpen

Slavnostní mše svatá za město Milevsko

Slavnostní mše je součástí Bartolomějských slavností a my mši doprovázíme.2023

červen

"ROSA" - Sedlčanské městské slavnosti

Na pozvání sedlčanského Záboje jsme se účastnili Sedlčanských městských slavností a společně se Zábojem koncertovali v sedlčanském kostele.2023

květen

16. ročník - Jarní koncert sborového zpětu

Přijali jsem pozvání na festival/přehlídku sborového zpěvu v Sezimově Ústí2023

duben

Jarní koncert sborů

Tradiční jarní koncert sborů, který Milevský smíšený sbor pořádá a zve sbory z okolí i celé ČR. Tentokrát přijal pozvání sbor Záboj ze Sedlčan.2023

leden

slavnostní koncert k 10. výročí založení Moraviachoru

Společný koncert Moraviachoru a Milevského smíšeného sboru k 10. výročí založení Moraviachoru v milevském kostele sv. Bartoloměje2022

červen

Alta Pusteria 2022 Itálie - více míst, IT červen 2022
San Candido, Itálie, CZ
2019

červen

Feuer und Stimme
St. Michael im Lungau, AT2018

říjen

Sepekovské nedělní odpoledne

Na pozvání milevského pana děkana Mikuláše Selveka zavítal Milevský smíšený sbor v neděli 21. října do Sepekova, aby v poutním kostele Jména Panny Marie svým vystoupením zpříjemnil podzimní nedělní odpoledne sepekovským občanům. Byl ale hlavně uspořádán ke stému výročí založení naší republiky. Počasí bylo pravé podzimní a docela foukal svěží větřík. Byli jsme zvědavi kolik občanů se koncertu zúčastní. Koncert začínal o čtvrté odpoledne a ještě po tři čtvrtě na čtyři bylo v kostele jen málo posluchačů. Vypadalo to, že bude více zpěváků než účastníků koncertu. Ale těsně před začátkem se kostel rázem zaplnil. Přišly i mladé manželské páry se svými ratolestmi.
Po úvodních slovech pana děkana Selveka nastoupil náš sbor za potlesku přítomných. Pro tento koncert vybrala naše sbormistryně Anděla Maršálková sakrální skladby, převážně s mariánským obsahem. Nechyběla skladba Salve, o Virginie Maria od Gioacchino Rossiniho nebo Ave Maria od C. Saint-Saeense a také celá Missa brevis od Zdeňka Lukáše. Na závěr, jako přídavek po velkých ovacích, jsme přidali mariánskou italskou skladbu Signore delle cime. Velmi rádi ji při našich koncertech zpíváme a při zájezdech do Itálie se k nám často přidávají i domácí posluchači.
Naše sbormistryně Anděla Maršálková a Miroslava Koutníková, která kromě zpěvu nás doprovází na klávesy, byly odměněny krásnou rudou růží. Pan děkan velmi pilně zaznamenával celý průběh koncertu a tak možná ostatní věřící při nějaké příležitosti záběry z koncertu uvidí.
Koncert se nám vydařil a nikdo z našeho sboru a myslím, že ani z posluchačů nelitoval času stráveného v neděli odpoledne v sepekovském svatostánku Panny Marie.


Vladislav Hadáček2017

červen

Alta Pusteria 2017
Itálie - více míst, IT
2017

leden

Výroční schůze Milevského smíšeného sboru

V pondělí 9. ledna v 18 hodin se téměř všichni členové sešli v sále restaurace Stodola, aby zhodnotili uplynulý rok a projednali výhled své činnosti v roce 2017. Tentokráte byla podstatně delší než v letech minulých.
Prezidentka sboru měla bodů k projednání tolik, že schůze trvala více než dvě hodiny. Tak jen několik informací, které by mohli čtenáře zajímat. V roce 2016 měl náš sbor celkem dvanáct akcí. Jmenuji alespoň ty významnější, jako byla účast na přímém přenosu vánoční mše J. J. Ryby
v Českém rozhlasu, vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje nebo Missa Brevis Jiřího Pavlici za řízení Oldřich Vlčka ve strakonickém kostele sv. Markéty. Ostatně jsme milevskou veřejnost o to co děláme během roku průběžně informovali v Milevských novinách.
Na schůzi se ale mluvilo o tom jak se zhostíme úkolů, které jsou před námi a jsou již jasné. Koncem dubna zde budeme mít návštěvu smíšeného pěveckého sboru s družebního města Münchenbuchsee, se kterým máme dlouholetou družbu. Naše sbory měly v minulosti několik výměnných návštěv.
Jedno z nejdůležitějších vystoupení v tomto roce bude milevské bienále 23. září. Již od podzimu se na něj připravujeme a nacvičujeme mši G-dur France Šuberta. Je to náročná záležitost. První část Kyrie jsme již předvedli na vánočním koncertu. A ještě poslední sobotu v lednu máme celodenní nácvik v Domu kultury, abychom v přípravě této náročné skladby trochu více pokročili. Snad to také vyjde, ale rádi bychom letos vystoupili také na mši svaté za město Milevsko o milevském posvícení. Také máme jednu vizi a to ještě jedno s naší sbormistryní Andělou Maršálkovou se zúčastnit festivalu sborového zpěvu Alta Pusteria v Italii. Zatím však účast není jistá a závisí na mnoha faktorech.
Na schůzi jsme také přijali do sboru mladou krev a sice čtyři nové členky a jednoho člena. Naše prezidentka poděkovala za obětavou práci pro sbor především sbormistryni Anděle Maršálkové, ale také všem členům, zvláště těm co dělají více nad rámec povinností člena. Naše sbormistryně poděkovala zase nám a zejména velmi pozitivně hodnotila výkon sboru na konci roku jak v Českém rozhlasu nebo při vánočním koncertu. Také nám tlumočila poděkování i hodnocení dirigenta Oldřicha Vlčka, který i v budoucnu má zájem s naším sborem spolupracovat.
Mezitím nám v kuchař připravil pokrmy podle individuální objednávky. Tenkráte, snad vzhledem k délce schůze nebo snad na to měl vliv i mráz, se ani po skončení schůze dlouho nesedělo. Zaplatili jsme a řekli si na shledanou příští pondělí na zkoušce v Domě kultury, kde máme naše útočiště.


Vladislav Hadáček2016

prosinec

Zpívali jsme „ Hej mistře„ J.J.RYBY v Českém rozhlasu

Pozvání, zazpívat si o letošním adventu českou vánoční mši Jakuba Jana Ryby v Českém rozhlasu živě, jsme od dirigenta Oldřicha Vlčka dostali již dříve v průběhu roku. Máme ji nastudovanou a vždy si ji moc rádi zazpíváme.
Vloni jsme takto vystupovali v Praze pod taktovkou Oldřicha Vlčka dokonce dvakrát. Poprvé to bylo v Rudolfínu a pak v paláci na Žofíně. A letos to má být přímo, jak se říká „do éteru“ to jsme se samozřejmě těšili. Nebyli jsme sami. Zpívala s námi část členů píseckéhé Sonitusu, ale hlavní tíha byla na Milevském smíšeném sboru. Orchestr se skládal z členů orchestru Virtuosi di Praga a z Píseckého komorního orchestru.
Před pátou hodinou jsme již byli ve vestibulu rozhlasu. Zde nás očekával sbormistr Oldřich Vlček. Velký nahrávací sál s akustickými obklady a světelnými panely, plný různě rozestavěných mikrofonů je v přízemí, hned za recepcí. Když se připravil orchestr i celý sbor proběhla zkouška jednotlivých částí vánoční mše. Naše sbormistryně Anděla Maršálková, která nás samozřejmě doprovázela, měla potom k nám několik připomínek.
Ještě před zkouškou nás velmi srdečně přivítala stávající šéfredaktorka radia Junior Zorka Jandová s celým štábem. Dala nám několik informací k průběhu živého přenosu. Také nám oznámila, že odchází na jinou funkci a v rádiu Junior bude jen ambasadorem. Měli jsme pak ještě necelou hodinu volna na občerstvení, čtvrt hodiny před vysíláním jsme byli všichni na svých místech ve studiu. Pak již se rozsvítily červené světelné panely, zabudované mezi akustickými obklady kolem celého sálu. A výsledek společného vystoupení mnozí ze čtenářů Milevských novin slyšeli. Ještě když jsme čekali na náš autobus před rozhlasem, měli někteří z nás první SMS ohlasy. Byli velmi povzbuzující stejně tak jako pochvala naší sbormistryně.
Protože vlastní předvedení mše skončilo něco dříve, než plánovaný vysílací čas, vyplnila ho Zorka Jandová neoficielním předáním své funkce dvěma svým nástupcům a rozhovorem s maskotem radia Junior Ušoune Rušounem. Ale to jste všichni slyšeli.
Po skončení vysílání Zorka Jandová poděkovala všem účinkujícím a vyjádřila přesvědčení, že obdobný předvánoční pořad na radiu Junior se stane tradicí. Bylo velké děkování a fotografování hlavních aktérů s pracovníky rozhlasu.
A ještě na závěr řeknu několik tajemství. Ten Ušoun Rušoun je samotná Zorka Jandová. Mohutný potlesk zajišťovali všichni účinkující a několik dalších přítomných v sále. A ceny v nápojovém automatu v hale Českého rozhlasu: černá káva v běžném plastovém kelímku 6 Kč a capucino s příchutí ve větším papírovém 10 Kč.
Vladislav Hadáček2016

prosinec

Milevský vánoční koncert

Také letos všichni, kteří přišli 23.prosince na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Bartoloměje strávili příjemný podvečer Štědrého dne. Milevský smíšený sbor za řízení sbormistryně Anděly Maršálkové a Milevský dětský sbor, který dirigovala Gabriela Molová opět nezklamaly očekávání přítomných v naplněném kostele.
Koncert zahájil Milevský dětský sbor. Nosnou částí jejich vystoupení byla Vánoční koledová mše z roku 1939 a několik dalších skladeb. Milevský smíšený sbor přednesl mimo jiné nově nastudovanou skladbu Zdeňka Lukáše Alleluja a první část Messe G-dur-Kyrie France Šuberta, kterou sbor připravuje na letošní 11. Milevské bienále v klášterní bazilice.
Potom nastoupily oba pěvecké sbory, aby společně přednesly připravené skladby. Mezi nimi to byly Bílé vánoce od Berlinga nebo Hallelujah L.Kohena. Na samý závěr pak vystoupení končilo několika vybranými klasickými koledami. Hlavním aktérům byly předány květinové dary. V průběhu celého koncertu se v dirigování vystřídaly obě sbormistryně stejně tak také u klavíru. Smíšený sbor také na klavír doprovázela Miroslava Koutníková. Sólo měly Libuše Vlnová a Barbora Ondrušková-Nedvědová. Při společném vystoupení na kytary doprovázely Kristýna Kreuzerová a Marcela Lípová.
Po celou dobu koncertu obecenstvo potleskem bouřlivě děkovalo za předvedený výkon, zvláště na konci koncertu. Potom hlavní aktéři obdrželi květinové dary. Starosta města Milevska Ivan Radosta poděkoval oběma pěveckým sborům za připravení pěkné předvánoční nálady a popřál všem přítomným k nastávajícím svátečním dnům. Po něm si vzal slovo milevský děkan Mikuláš Selvek. Pozval všechny přítomné na připravované programy katolické církve během vánočních svátků a rovněž popřál všem k přicházejícím svátkům.
Již před zahájením koncertu a po něm skauti rozdávali Betlémské světlo. Také v kostele po koncertu si jej účastníci koncertu brali u jesliček z rozsvícené paškálové svíce.

Vladislav Hadáček2016

prosinec

VÁNOČNÍ MŠE J. J. RYBY VE STRAKONICÍCH

Milevský smíšený sbor byl požádán sbormistrem Oldřichem Vlčkem, zda by mohl zazpívat vánoční mši Jakuba Jana Ryby o prvním vánočním svátku 25.12 2016 na vánočním koncertu ve Strakonicích. Kromě píseckého komorního orchestru PIKO spolu s námi účinkovala na koncertu i malá část píseckého smíšeného sboru Sonitus. Kostel sv. Markéty byl v 16 hodin odpoledne naplněn posluchači do posledního místa. Dirigent Oldřich Vlček při představování účinkujících představil náš sbor i naši sbormistryni Andělu Maršálkovou, která nás také jako vždy doprovázela. Rybovou vánoční mší koncert končil. Oldřich Vlček netradičně před každou částí mše vždy několika slovy vysvětlil jaký děj se bude právě odehrávat.
Na závěr koncertu pak zazněly známé české koledy, které zpívali i všichni účastníci koncertu. Po velikém aplausu ve stoje pak přišla ještě jedna z nejznámějších vánočních koled Tichá noc, svatá noc, která poprvé zazněla v roce 1818 na Štědrý den v rakouském Oberndorfu u Salzbuku. Světla v kostele pohasla. Dirigent Vlček rozžal velikou prskavku, držel ji nad hlavou v šeru kostela a melodie této krásné koledy se nesla chrámem a dokud tento, jeden ze symbolů slavnostních dnů, nezhasl.

Vladislav Hadáček2016

listopad

S Missou brevis míří milevský sbor do Strakonic a Písku

Od začátku září se Milevský smíšený sbor připravuje na akce, kterých se do konce letošního roku zúčastní nebo je bude pořádat. Nejbližší příležitost slyšet tento sbor se nabízí už v neděli 30. října, sice na vzdálenějších místech, zato v krásném prostředí a v atraktivním programu. Missa brevis od Jiřího Pavlici, který je známý jako primáš folklorního souboru Hradišťan, už zazněl v milevské bazilice, i s úchvatným výkonem sopranistky Christiny Johnston. Komu tento koncert předloni na podzim unikl, může si na něj zajet v neděli 30. října do kostela svaté Markéty ve Strakonicích od 16 hodin anebo od 19 hodin do děkanského kostela v Písku.
Milevský smíšený sbor spojí síly s píseckým pěveckým sborem Sonitus, aby doprovodily Písecký komorní orchestr. Kromě Pavlicovy Missy brevis zazní skladby Antonína Dvořáka a Ave Maria Guilia Cacciniho. Sólových partů se zhostí sopranistka Christina Johnston a barytonista Michal Křístek. Dirigentem je Oldřich Vlček.
V sobotu 5. listopadu se pak Milevský smíšený sbor vydá do Chocerad u Benešova. Oplatí tak dubnovou návštěvu v Milevsku tamnímu smíšenému sboru Famiredo. Návštěvníci tohoto koncertu vědí, že tamní sbor řídí bývalý člen Milevského dětského sboru Vlastimil Kvída. Koncert se koná v choceradské sokolovně od 17 hodin.
A pak už nastane čas adventních koncertů, o kterých bude milevský sbor své příznivce včas informovat.

Vladislav Hadáček2016

listopad

V Choceradech se nám líbilo

Sobotní odpoledne pátého listopadu se Milevský smíšený sbor vydal do Chocerad, aby tamnímu pěveckému sboru Famiredo, založenému před dvěma lety, oplatil návštěvu na našem letošním jarním koncertu 24.dubna.
Počasí nám příliš nepřálo. Bylo dost nevlídno a docela zima. O to však vřelejší bylo přijetí v Choceradech, obci ležící na řece Sázavě. Ještě před zkouškami nám hostitelé nabídli malé občerstvení. Mezitím se naplnil sál sokolovny do posledního místa. Je vidět, že o sborový zpěv a o nový místní pěvecký sbor je velký zájem.
A snad přítomní posluchači byli také trochu zvědaví na naše vystoupení.
Koncert zahájil domácí pěvecký sbor Famiredo. Některé skladby bychom byli mohli zpívat s nimi, neboť řadu z nich máme také v našem repertoáru. Pro vystoupení v Choceradech naše sbormistryně Anděla Maršálková zvolila vhodně repertoár. Začal skladbou Na horách od Zdeňka Lukáše, pokračoval dalšími upravenými lidovými písněmi a na konec jsme anglicky zpívali píseň Yesterday od Beatles a Sentimental Journe v úpravě Hawlen Andrese. Vystoupení se nám opravdu vydařilo, jak se později také vyjádřila i naše sbormistryně. Je pravda, že po každé skladbě jsme byli odměněni bouřlivým potleskem.
Koncert končil lidovou písní Hory doly černý les v úpravě Milana Uherka, kterou za řízení Anděly Maršálkové společně zazpívaly oba sbory. Následovalo děkování, kdy oba sbormistři a naše klavíristka Miroslava Koutníková obdrželi květinové dary.
Naše děvčata, včetně naší sbormistryně, se v Choceradech prvně oblékla do nového, velmi slušivého oblečení. Kombinace černé a žluté barvy krásně ladí s obdobným oblečením mužské části sboru, doplněné žlutou vázankou s houslovým klíčem.
O finančních prostředcích na nové oblečení z nadace ČEZ, které zajistil náš člen Václav Nečas jsme již v Milevských novinách psali. O výběru látek a organizaci rychlého ušití se nejvíc zasloužila naše prezidentka Helena Pecháčková a její dcera, členka sboru, Eva Dünker. Naši milevští příznivci uvidí nové oblečení zřejmě až v příštím roce, pravděpodobně o jarním koncertu.
Po bohatém pohoštění, které nám Choceradští připravili, začala společná zábava. Protože jsme byli u řeky Sázavy objevilo se najednou v sále několik, zřejmě pozvaných, starších pánů s hudebními nástroji. Vybalili kytary a mandolínu. Bylo na nich vidět, že určitě často v tomto složení usedají u táborových ohňů na březích Sázavy nebo v některé z přilehlých hospůdek. Za chvíli se k nim přidal ještě kontrabas. Některé písně z jejich repertoáru jsme ani neznali, jiné zpíval celý sál s nimi. Bylo to příjemné zpestření našeho setkání. Později tuto partu vystřídal člen choceradského pěveckého sboru hrou na akordeon. Toho jsme si ale již příliš neužili. Čekala nás cesta domů.
Celý hostitelský pěvecký sbor nás přišel doprovodit na náměstí k autobusu, který parkoval u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Najednou tu byl nápad společně si na rozloučenou něco zazpívat. A tak večerními Chocerady zazněla italská píseň Signore delle cime od Bepi De Marciho, kteru znají oba sbory a kterou my tak rádi zpíváme. Byl to na závěr návštěvy pěkný zážitek. Určitě jsme se s tímto pěveckým sborem nesetkali naposledy a naše kontakty budou dále pokračovat už také proto, že jejich dirigent pochází z našeho města.
Závěrem chceme všechny naše příznivce informovat, že naše první vystoupení v adventní době bude v Kulturním domě v Dražicích u Tábora v neděli 4. prosince v 17 hodin. Máme totiž tu čest vystupovat se známou českou hudební skupinou Nezmaři, založenou v roce 1978. Moc se těšíme.

Vladislav Hadáček2016

červenec

Milevský smíšený sbor si bere kratší prázdniny

Poslední červnové pondělí 27. června bylo také posledním setkáním Milevského smíšeného sboru před prázdninami. Tentokráte jsme se nesešli v domě kultury, ale v restauraci Stodola.
Naši poslední “zkoušku“ zahájila prezidentka sboru Helena Pecháčková. Zaměřila se hlavně na budoucnost. Příště se sejdeme ještě před koncem prázdnin, abychom se připravili na slavnostní koncert, který se uskuteční v pátek 26. srpna v 19 hodin u příležitosti 150. výročí vysvěcení chrámu sv. Bartoloměje. Jak jsme se dozvěděli od milevského děkana Františka Míčka, jde přesně o den, kdy byl městský kostel vysvěcen. Na koncert jsme pozvali Táborský chrámový sbor, jehož sbormistryní je Helena Boučková. Na varhany sbor doprovází varhaník Ladislav Šotek. Oba sbory mají pro tento koncert připraveny většinou sakrální skladby. Na závěr pak společně zazpívají Mozartovu skladbu Ave verum Corpus. Již se na tento koncert těšíme a věříme, že naši příznivci se těší s námi a že se této významné akce zúčastní i představitelé města jako ti konšelé a milevští občané, kteří se o vybudování kostela před 150 lety zasloužili.
Prezidentka sboru poděkovala jménem nás všech naší sbormistryni Anděle Maršálkové za její odborné řízení sboru a vynaloženou energii. Bez ní by úspěchy našeho smíšeného sboru nebyly tek výrazné. Předala sbormistryni nádhernou kytici růží za ovací celého sboru. Anděla Maršálková naopak poděkovala všem za aktivní přístup při zkouškách, ale zejména při všech úspěšných vystoupeních, kterých nebylo málo a mnohých jste byli přítomni i vy, naši příznivci a přátelé. Vyzdvihla i práci všech, kteří pro sbor vykonali řadu věcí nad rámec svých povinností.
Zásluhou našeho člena Václava Nečase, který pracuje na Jaderné elektrárně Temelín, se nám podařilo získat zaměstnanecký grant ve výši 30 000 korun v rámci projektu logo Nadace ČEZ. Šek byl našemu sboru slavnostně předán 28. června ředitelem elektrárny Temelín Bohdanem Zronkem. Prostředky budou použity jako příspěvek na nové jednotné oblečení pro členy našeho sboru. Při posledním předprázdninovém setkání jsme se tedy s logem Nadace ČEZ vyfotografovali před milevskou radnicí. Václavu Nečasovi jsme všichni poděkovali a snad zas tolik neprozradím, sem tam byla i nějaká pusa z vděčnosti.
Pak už jsme ve Stodole něco snědli a vypili, došlo i na zpěv při kytaře Jiřího Marela. Na shledanou na zkoušce 22. srpna a se všemi, kteří máte rádi sborový zpěv, pak 26. srpna v kostele sv. Bartoloměje.

Vladislav Hadáček2016

březen

Velký Vánoční koncert v Milevsku

Tradiční vánoční koncert rozezněl 23. prosince kostel svatého Bartoloměje v Milevsku. V městečku zpěvu, kde funguje celkem pět sborů, vystoupila dvě tělesa – Milevský smíšený sbor a Milevský dětský sbor. Česká vánoční mše Jakuba Jana Ryby zazněla v podání Píseckého komorního orchestru se sólisty Christinou Kluge, Pavlou Nedělovou, Jaroslavem Mrázkem a Lukášem Sládkem. Orchestr řídil Jiří Sycha. Mluvilo se hlavně o excelentním výkonu Milevského smíšeného sboru v Rybově mši a vynikajícím basu Lukáše Sládka.

Ivana Šimečková2016

březen

Poslední vystoupení v době adventu

Poslední vystoupení Milevského smíšeného sboru v době adventu a o Vánocích se uskutečnilo 10. ledna v kostele Všech svatých v Kovářově. Spolu se sborem Moraviachor obyvatelům Kovářova zpříjemnil lednové nedělní odpoledne. Milevský sbor představil repertoár vánočních písní, které téměř nezměněný zpíval 27. prosince v Dražicích na Táborsku. Sbor řídila sbormistryně Anděla Maršálková. Na klavír doprovázela Miroslava Koutníková. Sóla během koncertu zpívali Jiří Marel, Libuše Vlnová a Barbora Ondrušková – Nedvědivá. Na závěr první části koncertu zazněla Händlova skladba Hallelujah za klavírního doprovodu Gabriely Molové.
Smíšený sbor Moraviachor přijel v trochu netradičním složení. Jeho sídlo je v Ostravě. Má asi 30 členů z celé republiky, především z Moravy a ve svém středu mají i dva Slováky. Členové Moraviachoru většinou účinkují i v jiných sborech. Z milevského sboru v něm jsou Libuše Vlnová a Barbora Bartůňková, která je organizátorkou Moraviachoru a kovářovskou akci připravila. Sbor se schází jednou za dva měsíce na různých místech republiky. Tentokrát měl soustředění v Kovářově. Moraviachor již také vystupoval v roce 2014 v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku.
Na závěr oba sbory spolu se všemi návštěvníky koncertu zazpívaly chorál Narodil se Kristus pán. Starosta Pavel Hroch poděkoval za všechny kovářovské občany, kterým sbory svým vystoupením připravily příjemný kulturní zážitek. Velký potlesk byl tou nejlepší odměnou.

Vladislav Hadáček2015

prosinec

Zpívali jsme s anglickými lordy i s

V pondělí 30. listopadu se v zaplněné koncertní síni České filharmonie, Rudolfinu, konal slavnostní koncert u příležitosti 250. výročí narození Jakuba Jana Ryby. Milevský smíšený sbor měl na pozvání dirigenta Oldřicha Vlčka tu čest na tomto koncertu účinkovat ve společném smíšeném sboru Pontes. Ten byl složený ze senátorů Parlamentu České republiky, britského parlamentního sboru The Parliament Choir, sboru RadHost, píseckého Sonitusu a našeho Milevského smíšeného sboru.
V první části koncertu zazněla také novodobá premiéra skladby Jakuba Jana Ryby Regina coeli. Sólo zpívala v Milevsku známá sopranistka Christina Johnston. Po přestávce patřil program už jen České mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Za doprovodu varhan a orchestrů Virtuosi di Praga a Píseckého komorního orchestru i smíšeného sboru Pontes dirigoval Oldřich Vlček. Po ukončení koncertu bylo dlouhé děkování naplněné koncertní síně při předávání květinových darů všem sólistům a hudebníkům. Na pódium byla také naše sbormistryně Anděla Maršálková, která jako poděkování obdržela květinový dar Vánoční růži.
Mezi účinkujícími senátory byl i senátor František Bublan, bývalý ministr vnitra. Při krátkém rozhovoru nám řekl, že senátoři si Českou vánoční mši vždy rádi zazpívají. V autobusu cestou domů nám sbormistryně Anděla Maršálková vyřídila poděkování dirigenta i pochvalu od orchestru za dobrý výkon.
Účinkování na tomto koncertu byl pro všechny členy sboru velký zážitek. Už se těšíme, že si Rybovu Vánoční mši znovu v Praze zazpíváme 20. prosince spolu s Píseckým komorním orchestrem a smíšeným sborem Sonitus v paláci Žofín, opět za řízení Oldřicha Vlčka.Vladislav Hadáček2015

listopad

Byli jsem na festivalu sborového zpěvu

Roudnický Fojtův komorní sbor pořádá každoročně festival sborového zpěvu s názvem Roudnické konsonance. Letos to bylo již pojedenácté. Zúčastňuje se ho vždy domácí sbor a další dva, z toho jeden ze zahraničí. Tentokrát to byl slovenský smíšený sbor Cantilena ze Senice. Festival se koná vždy v polovině září společně s Roudnickým vinobraním. Letos to bylo ve dnech 12. a 13. září. Náš sbor svou účastí tak Fojtovu komornímu sboru oplatil návštěvu. Byli u nás na letošním jarním koncertu.
V pátek 11. září jsme přijeli do Roudnice nad Labem před setměním, také jsme se stačili pouze ubytovat v odborném učilišti. Ubytování a stravování zajišťovali naši hostitelé a oba sbory je měly zdarma. Financovaly si pouze dopravu. Ráno po vyhlédnutí z oken ubytovny ve 3. patře jsme zjistili, že se díváme na bájnou horu Říp. Hned po snídani v učilišti jsme se přepravili do Galerie moderního umění ve středu města. Byla vybudována z bývalé Lobkowiczké jízdárny a otevřena v roce 1965. Všichni jsme dostali na ruku červené evidenční pásky a stali jsme se tak účastníky velkých městských oslav. Zahájení dopoledního koncertu bylo v 10 hodin a zúčastnil se ho také starosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban s chotí. Koncert zahájil svým připraveným repertoárem domácí Fojtův komorní sbor, následoval Milevský smíšený sbor a nakonec se představil slovenský sbor Cantilena. Zazněly skladby G. Verdiho, A. Dvořáka a dalších autorů.
Odpoledne v 15 hodin pokračoval program festivalu v kostele Narození Panny Marie. Na odpolední koncert si všechny sbory připravily jiný repertoár, složený ze sakrálních skladeb autorů Z. Lukáše, A. Michny, J. S. Bacha a dalších. Na závěr koncertu, jak bývá obvyklé, zazpívaly všechny sbory společně skladbu Ave verum corpus od W. A. Mozarta za řízení sbormistra Cantileny Jozefa Chabroně. Zde se doslova naplnil název festivalu Roudnické konsonance, neboť konsonance znamená souznění. Zazněly unisono hlasy členů všech zůčastněných sborů. Je to vždy velký zážitek pro posluchače, ale i pro účinkující. Účastníci koncertu je odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Dirigenti, sólisté i doprovod na hudební nástroje obdrželi květinové dary. Po večeři v restauraci U Wágnerů, kde jsme se po celou dobu stravovali, následovalo společné posezení za zpěvu písní obou našich národů do pozdních hodin.
Milevský smíšený sbor čekal ještě jeden významný úkol. V neděli 13. září v 9 hodin měl doprovodit svým zpěvem slavností mši svatou v kostele Narození Panny Marie. Pro tuto příležitost jsme si připravili Kudláčkovu mši, kterou milevská veřejnost zná z vystoupení na vánočních koncertech. Ale nakonec jsme zpívali ještě další skladby z našeho repertoáru. Při zahájení mše svaté Milevský smíšený sbor přivítal farář Martin Brousil. Stejně tak nám po skončení mše svaté poděkoval za vytvoření důstojné atmosféry u příležitosti mariánského svátku. Sbor pak ukončil svoje vystoupení skladbou od G. Rossiniho Salve o vergine Maria, po které se nám dostalo vřelého aplausu všech přítomných věřících.
Po obědě jsme se pak vydali na cestu k domovu. Domníváme se, že všechna naše vystoupení byla přítomnými velmi dobře přijata, a že jsme naše město v Roudnici dobře reprezentovali. Obdobně je hodnotila i naše sbormistryně Anděla Maršálková a poděkovala nám za dobrý výkon při všech vystoupeních.


Vladislav Hadáček2015

listopad

10. ročník Milevského bienále duchovní hudby

V soboru 19. září 2015 se s velkým úspěchem konal jubilejní 10. ročník Milevského bienále duchovní hudby. Koncert se uskutečnil v klášterní bazilice Navštívení Pany Marie v Milevsku.
Na koncertu se představil Václav Hudeček s programem sestaveným z děl J. S. Bacha a G. F. Haendla, který vystoupil s Orchestrem a Komorním sborem opery Jihočeského divadla České Budějovice s Milevským smíšeným sborem a také s mladou talentovanou houslistkou Pavlou Tesařovou. Na koncertu se představila i zpěvačka Lenka Švehlíková. Orchestr opery Jihočeského divadla České Budějovice dirigoval Jaroslav Vodňanský.

Ivana Šimečková2015

duben

Jarní koncert v synagoze se líbil

Pokud se týká počasí, jarní koncert, nevypadal v sobotu 18. dubna vůbec jarně. Venku bylo hodně aprílově. To říkali i hosté Milevského smíšeného sboru, členové Fojtova komorního sboru z Roudnice nad Labem. Přijeli o něco dříve, aby se porozhlédli po okolí a milevském klášteře. V žertu říkali, že na prvním klášterním nádvoří bylo jaro a na druhém pravá zima.
Odpoledne před koncertem se počasí přece jen umoudřilo. Návštěvníci, kteří zaplnili sbor církve československé husitské v milevské synagoze, strávili příjemně sobotní odpoledne a určitě nelitovali. Před začátkem koncertu farářka Jaroslava Horková všechny přivítala a přečetla úryvek z bible.
První část koncertu zahájil Milevský smíšený sbor pod vedením sbormistryně Anděly Maršálkové. V jeho vystoupení, kromě několika lidových písní, zazněly i skladby Yesterday od Beatles nebo Sbor židů z Verdiho opery Nabucco. Na klavír doprovázela Miroslava Koutníková.
V druhé části koncertu Fojtův komorní sbor zpíval lidové písně, mezi nimi i známou „Já mám svou panenku v Roudnici“ v úpravě Jiřího Laburdy. Zazněly také skladby sakrální, díla našich i zahraničních autorů, dokonce spirituál. Fojtův komorní sbor střídavě řídili a na klavír doprovázeli manželé Zuzana a Jiří Zrzavých.
Na závěr pak oba pěvecké sbory za dirigování sbormistryně Anděly Maršálkové zazpívaly Mozartovu skladbu Ave verum corpus. Za velkého potlesku byly oběma sbormistryním Anděle Maršálkové a Zuzaně Zrzavé, také sbormistru Jiřímu Zrzavému a Miroslavě Koutníkové předány květinové dary.
Zuzana Zrzavá pro Milevské noviny připomněla, jak se oba sbory daly dohromady: „V roce 2013 ve škole, kde jsem ředitelkou, byli ubytovaní cvičenci Sokola z Milevska. Slyšeli náš sbor a zmínili se, že v Milevsku je podobný. Zkontaktovali jsme se a společný koncert měl proběhnout už loni, termín se ale trefil do naší Řípské poutě, tak jsme setkání odložili na letošek. Považuji za úžasné, že se v tak malém městečku dá dohromady tak početný sbor, který se ve volném čase věnuje krásnému zpívání. Jestli má i podporu města, tak je to jen dobře, protože takové těleso město velmi dobře reprezentuje. Lidé si někdy myslí, že to jde samo, ale příprava chce hodně času a trpělivosti.“
Po koncertě se oba sbory přemístily do domu kultury. Domácí připravili pro hosty pohoštění, každý donesl něco slaného nebo sladkého, co doma připravil. Povídalo se a také hodně zpívalo. Roudničtí ale měli před sebou dlouhou cestu domů, a tak se před devátou večer rozloučili. Zopakovali přitom pozvání na roudnické slavnosti, které se budou konat v září.
Prohlédli si také kroniku Milevského smíšeného sboru, kam se pokaždé zapisují hostující sbory. A zápis do Fojtova komorního sboru byl tentokrát ve verších: „Přijeli jsme do Milevska, do Milevska zazpívat. Nevěda, kdo nám
přijde zatleskat. Přišly, přišly davy hojně, naše zpívání prý bylo dobré. Rádi jsme za tu poctu, vyjadřujeme vám tímto úctu. Těšíme se na vás v Roudnici, budete jistě ve výborné kondici. Loučíme se zpěvu zdar a sborovému zvlášť.“
Jak sbormistryně Zuzana Zrzavá prozradila, na roudnických slavnostech jde vždy o pěvecký festival, na kterém kromě domácích hostuje jeden český a jeden zahraniční sbor.


Vladislav Hadáček2015

březen

Zpívali jsme na Svaté Hoře

Ve 47. čísle Milevských novin z loňského roku jsme informovali, že
29. listopadu zajíždíme do Příbrami, abychom Komornímu smíšenému pěveckému sboru Dr. Vladimíra Vepřeka oplatili návštěvu u nás. Příbramský sbor byl v Milevsku na jarním koncertu 26. dubna loňského roku. Plánovaná návštěva v Příbrami se nakonec z organizačních důvodů ze strany hostitele nekonala.
Nový termín byl letošní 15. únor, a tak jsme v neděli odpoledne vyjeli do Příbrami. Koncert se konal v Mariánské bazilice na Svaté Hoře. Zahájil ho domácí pěvecký sbor pod vedením sbormistra Pavla Šmolíka. Potom nastoupil milevský sbor, který řídila naše dirigentka Anděla Maršálková. Oba sbory zazpívaly několik sakrálních skladeb ze svého repertoáru.
Naše vystoupení bylo vřele přijato, což dokazovala reakce přítomných diváků. Přidali jsme proto ještě skladbu Signore dele Cime od di Giuseppe De Marzi. Je to jedna z nejoblíbenějších skladeb našeho sboru. Sbor na klavír doprovázela Miroslava Koutníková.
Na závěr společně oba sbory za řízení Anděly Maršálkové zazpívaly skladbu Ave verum Corpus od W. A. Mozarta. Naše sbormistryně Anděla Maršálková obdržela květinový dar.
Pak nás hostitelé pozvali na krátké pohoštění v majestátní jezuitské jídelně svatohorského objektu, aby nán oplatili stejnou měrou tak, jak jsme je pohostili my v Domě kultury v Milevsku po jarním koncertu. V Příbrami stejně jako v Milevsku připravily veškeré pohoštění především členky pěveckého sboru.
Protože to byl večer před pracovním dnem, brzy nato jsme se s hostiteli rozloučili a po deváté hodině večerní jsme se vrátili domů.Vladislav Hadáček2014

listopad

Oslavme společně jaro

Milevský smíšený sbor připravuje jako každým rokem jarní koncert, vždy s účastí některého ze spřátelených pěveckých sborů.
Letos byl na náš koncert pozván Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka z Příbrami, který sbor založil v roce 1983 a byl jeho prvním dirigentem. Tento sbor má za sebou celou řadu úspěšných vystoupení jak doma v České republice, tak na zájezdech v zahraničí napař. ve Francii, Německu, Slovinsku atd. V současné době sbor vede Pavel Šmolík, dřívější regenschori na Sv. Hoře. Kromě samostatných koncertů sbor často spolupracuje s Příbramskou filharmonií.
Přijďte se s námi podělit o pěkný kulturní zážitek. Koncert se bude konat v sobotu 26. dubna od 17 hodin ve Sboru církve československé husitské (Synagoga).
Zveme všechny naše příznivce a přátele sborového zpěvu.Vladislav Hadáček2014

listopad

S plným elánem do dalšího roku

Již tradičně se první setkání Milevského smíšeného sboru konalo v restauraci Harlekýn. Zde jsme zhodnotili nejen naši činnost a výsledky v roce 2013, ale také jsme se radili, co bychom chtěli uskutečnit v roce letošním. Když se ohlédneme za rokem minulým, můžeme být s naší prací spokojeni. Kromě pravidelných pondělních zkoušek to byla dvě celodenní setkání pro přípravu na náročné akce.
Z naší činnosti jmenuji jarní koncerty v písku a v Milevsku s píseckým pěveckým sborem Sonitus. Čtyři koncerty v rámci mezinárodního festivalu Alta Pusteria v Itálii, mše svatá za město Milevsko o posvícení v kostele sv. Bartoloměje, vystoupení na 9. Bienále v klášterní bazilice Navštívení panny Marie v září. V listopadu to pak byl koncert v Jindřichově Hradci společně se smíšeným sborem Smetana.
O většině našich akcí jsme vás průběžně informovali v Milevských novinách. Závěr roku jsme pak, myslím, úspěšně zakončili v kostele sv. Bartoloměje Velkým vánočním koncertem spolu s Orchestrem opery Jihočeského divadla Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert měl velký ohlas a byl nejnavštívenějším ze všech, na kterých byla uvedená Česká mše vánoční. Letos se koncertu zúčastnilo 440 diváků.
Na našem rokování jsme také poděkovali naší sbormistryni Anděle Maršálkové za obětavé a odborné vedení našeho sboru, ale také prezidentce sboru Heleně Pecháčkové. Ta měla a má po celý rok plno starostí a organizátorské práce, zejména při takových akcích, jako byl zájezd sboru do Itálie a nyní při přípravě a průběhu vánočního koncertu.
A co v roce 2014? Ještě není vše připravené, ale v každém případě to bude jarní koncert s některým spřáteleným pěveckým sborem, účast na posvícenské mši svaté za naše město, připravujeme podzimní koncert v klášterní bazilice Navštívení panny Marie. Tento rok bychom se chtěli zúčastnit vánočních koncertů v rakouském Salcburku a samozřejmě rok opět zakončíme tradičním vánočním koncertem v kostele sv. Bartoloměje.Vladislav Hadáček2014

listopad

Milevský smíšený sbor o letošním podzimu

Po úspěšném vystoupení na devátém ročníku Milevského bienále v klášterní bazilice v sobotu 21. září, jehož příprava byla pro náš sbor dosti náročná, pokračujeme v další práci.
Na pozvání smíšeného pěveckého sboru Smetana z Jindřichova Hradce jsme se zúčastnili v soboru 9. listopadu koncertu v kapli Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci.
V předvánočním období pak budeme mít ještě koncert s vánočním repertoárem v neděli 15. Prosince v kostele sv. Anny ve Veselíčku.
Vrcholem naší činnosti v tomto roce bude koncert v pondělí 23. prosince v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku. V tomto roce opět uslyšíte Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.Vladislav Hadáček2014

listopad

Smíšený pěvecký sbor opět na Alta Pusteria v Itálii

Milevský smíšený sbor se po devíti letech zúčastnil mezinárodního festivalu Alta Pusteria, který se konal od 20. do 23. června. Na festivalu bylo 70 pěveckých sborů. Kromě domácích Italů zde byly sbory z celé Evropy, ale i Afriky a USA. Tentokrát zde byl i Milevský dětský sbor. Oba milevské sbory vystoupily hned ve čtvrtek 20. června na zahajovacím koncertu na vrcholu hory Kronplatz vysoké 2275metrů. Lanovka s osmimístnými gondolami vyvezla postupně na vrchol členy 21 sborů, kteří se zahajovacího aktu zúčastnili. Ještě ve čtvrtek jsme účinkovali v koncertním sále Gustava Mahlera v Toblachu spolu s dětským sborem z Tachova a izraelským smíšeným sborem Nektar Shamayn. V pátek 21. června se uskutečnil koncert sakrálních skladeb v kostele sv. Michaela v San Candidu. Zde s námi zpíval sbor Sergiev Posad z Ruska. Večer pak pokračoval v sále Gustava Mahlera za účasti osmi zahraničních sborů.
V sobotu odpoledne jsme měli koncert pod širým nebem na hradu Welsberg. Zde kromě našeho sboru účinkovaly sbory z USA, Itálie, Rakouska, Polska a Anglie. Odtud jsme se přesunuli opět do San Candida, kde se konala již tradiční slavnostní přehlídka všech zúčastněných sborů s průvodem končícím na náměstí Pizza del Magistrato. Přestože nám po celý festival počasí velmi přálo a svítilo sluníčko, slavnostní pochod pokazila bouřka. Přihrnula se při řazení průvodu, takže stovky účastníků hledaly úkryt nejen pod deštníky, ale kde se dalo. Druhá bouřka pak přišla znovu při slavnostním shromáždění na náměstí. Pod mořem deštníků jsme vyslechli krátký projev a celé náměstí zazpívalo tři písně, které všechny sbory pro tuto příležitost nacvičily, mezi nimi italskou Signore delle Cime. Bylo to úžasné, ale za pěkného počasí by byl zážitek ještě mnohem silnější.
V neděli 23. června dopoledne nastalo slavnosti rozloučení v Sesto, kde dirigenti všech sborů a také naše sbormistryně Anděla Maršálková spolu s prezidentkou sboru Helenou Pecháčkovou převzaly na pódiu certifikát o účasti na festivalu. Na závěr opět všichni účastníci zazpívali píseň Signore delle Cime. Je to vždy velký zážitek na celý život zpívat píseň společně v takové atmosféře.
Domníváme se, že naše vystoupení na festivalu můžeme hodnotit jako úspěšná. Podle zájmu diváků a ohlasů i zájmu spoluúčinkujících sborů se všem připravený program pro tento festival líbil. Kromě vystoupení v kostele sv. Michaela v San Candidu, kde jsme zpívali vážnější repertoár, vycházel z české lidové tvorby. Určitě jsme našim vystupováním přispěli k dobrému jménu naší vlasti, ale také našeho města Milevska, jehož název nosíme na sborovém tričku. Snad si na to vzpomenou i zastupitelé našeho města při rozdělování finančních prostředků na kulturu. Před milevskou veřejností se opět představíme o milevském posvícení v kostele sv. Bartoloměje 25. srpna.

Vladislav Hadáček2014

listopad

Zpívali jsme v Písku

Snad konečně přišlo jaro a také pěvecké sbory ho vítají svými tradičními jarními koncerty.
Náš Milevský smíšený sbor se zúčastnil na pozvání píseckého pěveckého sboru Sonitus 20. dubna jarního koncertu v koncertní síni Trojice v Písku. Akce byla podporována městem.
Jako první se představil náš pěvecký sbor za řízení sbormistryně Anděly Maršálkové. V repertoáru nechyběly skladby klasiků, ale ani několik lidových písní. Při skladbě Žízeň nás doprovázela na kytaru Barbora Ondrušková-Nedvědová. Na klavír pak Miroslava Koutníková.
Pěvecký sbor Sonitus řídil sbormistr Václav Kraus, mladý, velmi energický dirigent, který převzal taktovku sboru v roce 2008. Kromě tohoto sboru vede také prachatický pěvecký sbor Česká píseň. Sonitus vystupuje na řadě koncertů v České republice, ale i v zahraničí. V jeho vystoupení zazněla klasická hudba i lidové písně. V některých případech sbormistr Kraus nejen sbor dirigoval, ale doprovázel ho také na klavír.
Na závěr koncertu zazpívaly za řízení Václava Krause oba pěvecké sbory společně lidovou píseň Okolo Hradišča a Alleluia od Gordona Younga, které mají ve svém repertoáru. Následovalo děkování našich hostitelů, při kterém oba řídící sborů obdrželi květinový dar.
Písecký pěvecký sbor Sonitus uvidí naši příznivci v Milevsku na našem jarním koncertu v soboru 11. května v 17 hodin ve Sboru Církve československé husitské (bývalé synagoze).
Zveme srdečně na tento koncert všechny přátele sborového zpěvu.


Vladislav Hadáček2014

listopad

Missa Brevis od Jiřího Pavlici zazněla nejen v Milevsku

Rok 2014 je Rokem české hudby. K této významné události přispěl i Milevský smíšený sbor. Připravil pro letošní podzim spolu s píseckým sborem Sonitus a Píseckým komorním orchestrem společný koncert.
První dva koncerty se uskutečnily v sobotu 18.10.2014 v 16.00 hodin v Milevsku v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie a večer v 19.30 hodin v kostele Proměnění Páně v Táboře. S třetím koncertem se představili všichni účinkující píseckému publiku v sobotu 25.10.2014 v 19.00 hodin v Děkanském kostele Narození Panny Marie.
Koncert se skládal ze tří částí. V první části zazněla skladba Missa Brevis od Zdeňka Lukáše, v Milevsku a v Táboře pod taktovkou Anděly Maršálkové, sbormistryně Milevského smíšeného sboru. V Písku skladbu řídil dirigent píseckého sboru Sonitus, Václav Kraus. Zbývající část koncertu pak již dirigoval pan Oldřich Vlček, dirigent PIKA. Ke spolupráci pozval výborné sólisty. Christinu Johnston, Angličanku žijící v Praze a tenoristu Michala Křístka. Michal Křístek zazpíval výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka. Christina Johnston se představila s písní Ave Maria a árií Královny noci z opery Kouzelná flétna. Publikum, zejména po této skladbě, bouřlivě aplaudovalo. Na závěr potom byla přednesena skladba Missa Brevis od Jiřího Pavlici. Oba spojené sbory a komorní orchestr, řízené dirigentem Oldřichem Vlčkem, připravily všem silný zážitek. Obecenstvo aplaudovalo vestoje a velmi bouřlivě. Na závěr ještě vždy, jako přídavek, zazněla skladba Nebeští kavalérové od Adama Michny z Otradovic.

Ivana Šimečková2013

únor

Bilancovali jsme v Harlekýnu

V pondělí 9. ledna 2012 v 18. hodin se zase po roce sešli členové Milevského smíšeného sboru, aby ukončili rok 2011.

Úvodem večera prezidentka Helena Pecháčková poděkovala sbormistryni Anděle Maršálkové za úsilí, které sboru věnuje a přednesla zprávu o činnosti Milevského smíšeného sboru v roce 2011. V přenesené zprávě se zmínila o koncertech, které jsme v minulém roce absolvovali, jako jarní koncert v Milevsku, koncert v červnu v bechyňském klášteře nebo podzimní koncert v Ústí nad Orlicí. Samozřejmě také nechyběla zmínka o účasti na milevském posvícení a vánočním koncertu dne 23. prosince v kostele sv. Bartoloměje.

Nehodnotil se jen rok minulý, ale hovořilo se také o akcích, které nás budou čekat v roce 2012. V letošním roce bude mít Milevský smíšený sbor 15. let svého trvání, které oslaví říjnovým koncertem. V červnu se zúčastníme mezinárodního festivalu v Salzburgelandu a oplatí nám také návštěvu smíšený sbor ALOU VIVAT z Ústí nad Orlicí. V prosinci nás čeká předvánoční období zakončené tradičně vánočním koncertem.

Ivana Šimečková2013

únor

Zazpívali jsme si v Sezimově Ústí

Ve čtvrtek 29. března 2012 přijal Milevský smíšený sbor pozvání na 10. ročník „Jarního festivalu pěveckých sborů“. Byl to krásný večer plný hudby a zpěvu, na kterém se postupně se svým repertoárem představilo celkem devět sborů z různých koutů Jihočeského kraje. Slavnostním zahájením, ale i perfektní tečkou na samém závěru celého festivalového večera, byly společné skladby v podání všech zúčastněných zpěváků.
Ivana Šimečková2013

únor

Opět v Milevsku Jarní koncert sborů

Jako každým rokem, tak i letos, pořádá Milevský smíšený sbor Jarní koncert sborů. Tentokrát bude naším hostem pěvecký sbor ALOU VIVAT z Ústí nad Orlicí, řízený sbormistry Josefem Novotným a Kamilou Pavlíkovou. Jsme moc rádi, že jim můžeme oplatit nejen jejich pohostinnost, které se nám dostalo v říjnu loňského roku. Tehdy jsem i my přijali pozváni od sbormistra ALOU VIVAT Josefa Novotného do Ústí nad Orlicí na VIII. Festival smíšených pěveckých sborů. Milevský smíšený sbor řídí naše dirigentka Anděla Maršálková.
Koncert se bude konat v soboru 19. května od 17 hodin ve Sboru Církve Československé husitské v Sokolovské ulici v Milevsku.
Srdečně zveme všechny příznivce sborového zpěvu na vystoupení obou sborů.

Ivana Šimečková2013

únor

Milevský smíšený sbor reprezentoval v Rakousku

Za nádherného slunečného počasí se více než 1000 zpěvaček a zpěváků z České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska zúčastnilo letošního 7.ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů, nazvaného Oheň & Hlas ve St. Michaeli v Lungau.
Milevsko bylo na festivalu zastoupeno dvěma sbory, neboť kromě Milevského smíšeného sboru se ho také zúčastnil Milevský dětský sbor, takže z Milevska vyrazily autobusy dva.
Do Rakouska jsme odjeli v pátek 15. 6. v 7.30 hodin. Naše cesta vedla přes hraniční přechod Dolní Dvořiště a naší první zastávkou bylo město Salcburk. Je to město mnoha kulturních a historických památek. Salcburk byl arcibiskupským sídlem a také působištěm W. A. Mozarta. Jižně od Salzburku, asi tak hodinu jízdy, nás čekalo krásné horské městečko St. Michael v Lungau, cíl naší cesty. Ještě týž večer se uskutečnilo slavnostní zahájení mezinárodního festivalu na náměstí v St.Michaeli za doprovodu zpěvu a zvuku typických, dlouhých, alpských horn. Pro každý sbor byla zapálena pochodeň - symbol festivalu.
V sobotu ráno nás vyvezla „sluneční lanovka“, což je horská, lanová dráha, ze St. Michaele na Peterbauer Alm, kde se konala horská pobožnost se mší svatou. Všichni přátelé zpěvu si zde společně zazpívali a byli i tací, kteří se pustili do zdolávání nejvyššího bodu pohoří, jímž je Speiereck 2 411 m.
Odpoledne a večer se konaly četné sborové koncerty ve farním kostele St. Michaela a na zámku Moosham. Milevský smíšený sbor vystupoval večer ve farním kostele ve St. Michaeli. Byli jsme moc rádi, když nás přišli podpořit krajané a to ženský sbor Záviš z Hluboké nad Vltavou.
Nedělní sváteční průvod za účasti všech sborů, prošel ulicemi St. Michaela, který byl podporovám bouřlivým potleskem a skandováním místních obyvatel. Po slavnostních proslovech proběhlo rozloučení sborů a návrat domů.

Je nutno pochválit výbornou organizaci zajištěnou rakouskými organizátory. Děkujeme prezidentce našeho sboru Heleně Pecháčkové za dobrou přípravu a organizaci celé akce. Zvláště je nutno také poděkovat městu Milevsku za přidělení grantu z Grantového programu kultura 2012 a vedení Jihočeského kraje za finanční příspěvek na podporu reprezentace našeho kraje.
Ivana Šimečková2013

únor

Přijďte s námi oslavovat

Letos na podzim oslaví Milevský smíšený sbor své 15. výročí svého založení. Jeho sbormistryní je Anděla Maršálková, která také v tomto roce oslavila své kulaté jubileum.
Společně jsme nacvičili mnoho skladeb. Kromě lidových písní jsou to písně v různých jazycích, včetně písní duchovních. S naším sborem jsme se zúčastnili pěveckých festivalů například v Itálii a Rakousku. Stále udržujeme přátelské styky s řadou pěveckých sborů v naší republice a několikrát jsme byli hosty smíšeného pěveckého sboru v Münchenbuchsee ve Švýcarsku, se kterým má město Milevsko družební styky. Z těchto cest jsme si přivezli nejen plno pěkných zážitků, ale i řadu písní.
Za tuto dobu jsme také prohloubili spolupráci s dirigentem Jaroslavem Vodňanským, ať již měl pod taktovkou Písecký komorní orchestr Piko a nebo Orchestr opery Jihočeského divadla České Budějovice. Naše spolupráce se týká nejen společného účinkování při tradičním vánočním koncertu, který se každoročně koná v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku. Také jsme účinkovali na Milevském bienále. To je pořádáno každé dva roky v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku.
Samotná oslava proběhne v soboru 13. října 2012 od 17 hodin v Domě kultury v Milevsku. Milevský smíšený sbor se sbormistryní Andělou Maršálkovou bude toto výročí slavit společně s Milevským dětským sborem, se sbormistryní Gabrielou Molovou a jako host večera se představí SPS Smetana z Jindřichova Hradce se sbormistrem Štěpánem Štruplem.
Tímto bychom chtěli také pozvat všechny stávající a bývalé členy Milevského smíšeného sboru, aby se k nám přidali a oslavili s námi toto výročí sboru. Rádi bychom je přivítali v našich řadách a společně si s nimi zazpívali nejoblíbenější písně, které jsme vybrali z našeho repertoáru.

Ivana Šimečeková2013

únor

Předvánoční zpívání

Tak jako se celá naše veřejnost připravuje na vánoční svátky, je tomu podobně i v Milevském smíšeném sboru. Pod vedením sbormistryně Anděly Maršálkové plně nacvičujeme, abychom svá vystoupení v době adventní zvládli a připravili hostům našich koncertů příjemný zážitek a pomohli navodit předvánoční náladu.

Prvně se představíme společně s Milevským dětským sborem v obci Řepice u Strakonic. Tato obec se letos stala vítězem soutěže Vesnice roku nejen v Jihočeském kraji, ale také absolutním vítězem z 278 přihlášených obcí v rámci celé České republiky. Oba milevské pěvecké sbory zde vystoupí v místím kulturním zařízení o třetí adventní neděli 16. prosince.

Milevské veřejnosti zazpívají opět oba sbory již tradičně v předvečer Štědrého dne 23. prosince v kostele sv. Bartoloměje v 18 hodin.

Milevský smíšený sbor bude mít tentokráte ve svém vystoupení Kudláčkovu Lidovou píseň pastýřskou.

Přijďte i letos načerpat tu správnou předvánoční náladu.Vladislav Hadáček2013

únor

Zpívali jsme v Bechyni

V sobotu 18. června zajel Milevský smíšený sbor do Bechyně na pozvání římskokatolické bechyňské farnosti od děkana Metoda Zdeňka Kozubíka, který je milevské veřejnosti dobře znám z jeho působení v Milevsku. Přišli jsme do starobylého gotického kláštera františkánů, jehož historie sahá až do konce 13. století. Podle vyprávění děkana patřil tento klášter ještě na počátku 20. století k jednomu z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách, podobně jako Svatá Hora u Příbrami. Jeho součástí je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie se soškou Panny Marie Bechyňské.

V něm se konal náš koncert. Přestože celé odpoledne lilo jako z konve, byl o koncert značný zájem. Na koncertu jsme zpívali za řízení naší sbormistryně Anděly Maršálkové především sakrální skladby našeho repertoáru.

V polovině koncertu byla sólová koncertní vystoupení. Jana Řežábková (dřevěné dechové nástroje) a Barbora Ondrušková Nedvědová (kytara) předvedly několik skladeb vážné hudby. Potom zazpívala naše sopranistka Libuše Vlnová za doprovodu naší klavíristky Miroslavy Koutníkové skladbu Ave Maria od J. S. Bacha. Obě vystoupení byla velmi vřele a s velkým potleskem přijata. Koncert dále pokračoval svojí druhou polovinou. V té jsme také ukázali, že nezpíváme jen samé vážné skladby a v cizích řečech. Na závěr zaznělo několik českých skladeb jako naše oblíbená Na horách od Zdeňka Lukáše nebo písně Šípek a Slavíkovský polečko malý od Antonína Dvořáka.

V průběhu koncertu i na jeho závěr jsme byli odměněni bouřlivým potleskem. Děkan Kozubík na závěr poděkoval všech účinkujícím za pěkný umělecký zážitek. Tento koncert byl tečkou za naší letošní pěveckou sezonou. Nyní se již pouze sejdeme na společném posezení, abychom zhodnotili naší letošní činnost a připravili plány napříště. S milevskou veřejností se znovu setkáme na mši svaté za město Milevsko o milevském posvícení v kostele sv. Bartoloměje v neděli 28. srpna.


Vladislav Hadáček2013

únor

Podzimní zpívání Milevského smíšeného sboru

Novou sezonu našeho sboru jsme zahájili o Milevském posvícení 28. srpna, kdy jsme naším vystoupením v kostele sv. Bartoloměje obohatili slavnostní mši svatou za město Milevsko.

V soboru 17. září účinkoval Milevský smíšený sbor na 8. Milevském bienále v bazilice Navštívení Panny Marie v areálu milevského kláštera. K účinkování na tomto koncertu nás pozval milevský rodák, dirigent Jaroslav Vodňanský. Nebyl to lehký úkol a zvláště ženy, tedy vlastně Mïlevský ženský sbor, věnovaly nácviku vokálních složek Pergolesiho Stabat Mate, pod vedením naší sbormistryně Anděly Maršálkové, značné úsilí. S přípravou na koncert jsme začali již před prázdninami.

Milevský smíšený sbor pak zazpíval s orchestrem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích skladbu J. Zacha Salve Regina a na závěr pak skladu
G. F. Händla Canticorum Judilo z roku 1748. Jistě bude o tomto koncertu napsáno více. Tímto jsem chtěl jen podotknout, že na jeho úspěchu měl svůj podíl i Milevský smíšený sbor.

Další naší podzimní akcí je zájezd do Ústí nad Orlicí. Na festival smíšených sborů nás pozval tamější spřátelený smíšený pěvecký sbor Alou Vivat. Ten u nás v Milevsku účinkoval na jarním koncertu v roce 2003.

Pak již budou následovat akce v době adventní. O těch budeme milevskou veřejnost včas blíže informovat.


Vladislav Hadáček2013

únor

Milevský smíšený sbor zabodoval v Ústí nad Orlicí

Spolek přátel pěveckého sboru spolu se základní uměleckou školou Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí a za podpory města Ústí nad Orlicí zorganizoval 22. října osmý festival Smíšených pěveckých sborů. Ten se letos konal také u příležitosti desátého výročí založení tamního domácího pěveckého sboru Alou Vivat. Na festival byl pozván opět po několika letec h i Milevský smíšený sbor, abychom upevnili naše přátelské kontakty, zavzpomínali a získali nové poznatky ze sborové činnosti. Kromě sboru Alou Vivat se festivalu zúčastnil také pěvecký sbor Jitro z Hradce Králové.

Koncert zahájil v 18 hodin Alou Vivat skladbou svého repertoáru a zakončil své vystoupení náročnou skladbou Freddieho Mercury Bohemia rhapsody. Sbor dirigoval Josef Novotný a Kamila Pavlíková.

Milevský smíšený sbor byl v pořadí druhý. Naše vystoupení přijalo obecenstvo s velkým aplausem, neboť jsme pro tuto příležitost vybrali repertoár, ve kterém převažovaly skladby s českým textem. Mimo jiné zazněla také česká lidová píseň Na horách od Zdeňka Lukáše. Vystoupení jsme zakončili Mysliveckými písničkami v úpravě Mojmíra Zedníka za doprovodu klavíru a trubky. Na trubku hrál Václav Adam, učitel milevské ZUŠ, který nás při této skladbě již mnohokrát doprovázel i v zahraničí. Na klavír nás po celé naše vystoupení doprovázela Miroslava Koutníková. Skladbu Žízeň na kytaru doprovodila Barbora Ondrušková - Nedvědová, obě členky našeho sboru. Samozřejmě Milevský smíšený sbor řídila jeho sbormistryně Anděla Maršálková.

Posledním účinkujícím byl sbor Jitro, složený převážně z mladších členů. Jeho dirigentem je Jiří Skopal. Repertoár Jitra představoval většinou nové skladby v cizím jazyce, kde převažovala angličtina. Velkým zážitkem na závěr koncertu pak bylo společné vystoupení všech zúčastněných, tedy asi osmdesáti zpívajících, se skladbou Gloria od Leonidase Sbazise.

Během vystoupení se zástupci sborů předali upomínkové předměty a dárky k jubileu pěveckého sboru Alou Vivat. Všem dirigujícím, sólistům i doprovázejícím na hudební nástroje byly na závěrečném ceremoniálu předány květinové dary.

Po koncertu následovalo přátelské posezení, na kterém nechybělo pohoštění a zpěv. Podle ohlasů na festivalu jsme dobře propagovali naše město Milevsko. Proto doufáme, že při rozdělování finančních prostředků na kulturu v roce 2012 budou na náš sbor myslet zástupci města štědřeji.Vladislav Hadáček2013

únor

O vánočních svátcích zazněl i Kudláček

Na sv. Štěpána, o druhém svátku vánočním v 10 hodin, náš Milevský smíšený sbor doprovázel slavnostní vánoční mši v kostele Navštívení Panny Marie v Milevském klášteře.

Na přání pana děkana Jakuba Berky, doprovodit některou ze slavnostních mší, jsme se rozhodli pro tuto příležitost zazpívat Kudláčkovu Lidovou mši pastýřskou. Ještě před samotným začátkem za námi na kůr přišel pan děkan Berka, každému osobně popřál všechno nejlepší do Nového roku a předal malý dárek - dvě fotografie Milevského kláštera.

Naše vystoupení určitě tuto slavností mši obohatilo a přítomným věřícím se naše vystoupení velmi líbilo. A pan děkan nám na konci mše svaté před celým kostelem ještě jednou poděkoval.

A tak nakonec o letošních vánocích v Milevsku zazněla jak Rybova, tak Kudláčkova vánoční mše.


Ivana Šimečková2012

říjen

Vánoce Milevského smíšeného sboru

Také letos se Milevský smíšený pěvecký sbor pilně připravuje na svá předvánoční vystoupení. První bude v soboru 14. prosince odpoledne na Staroměstském náměstí v Praze. Zde je po celý prosinec opět na tradičním místě podium, na němž zazpívají adventní písně a koledy v podání pěveckých sborů z domova i ze zahraničí.

Spolu s Obecním úřadem v Petrovicích u Sedlčan se uskuteční další vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích. Bude se konat v neděli
19. prosince od 15 hodin za řízení sbormistryně Anděly Maršálkové a klavírního doprovodu Mirky Koutníkové. Na koncertu vystoupí také Jitka Máchalová s příčnou flétnou. Na klavír ji doprovází Jana Řežábková.

Tradiční předvánoční koncert v Milevsku bude ve čtvrtek 23. prosince od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Zúčastní se ho Milevský smíšený sbor a Milevský dětský sbor. Oba sbory řídí sbormistryně Anděla Maršálková. Některé skladby budou zpívat společně oba sbory. Letos opět zazní milevská Kudláčkova Lidová mše pastýřská v podání Milevského smíšeného sboru za řízení naší sbormistryně Anděly Maršálkové a klavírního doprovodu Mirky Koutníkové. V průběhu koncertu dále vystoupí na kytaru Bára Ondrušková Nedvědová. Na flétny budou hrát Petra Bendová, Ivona Kolínská a Jitka Máchalová. U klavíru se vystřídají Gabriela Molová a Hana Řežábková. Předprodej vstupenek je od 13. prosince v Infocentru, kanceláři Domu kultury a na děkanském úřadu.

Přijďte načerpat spolu s námi pravou předštědrovečerní atmosféru.Vladislav Hadáček2012

říjen

Sbor vstupuje do letošní sezony s novým elánem

Schůzka Milevského pěveckého smíšeného sboru v pondělí 10. ledna v restauraci Harlekýn byla věnována hodnocení naší činnosti v roce 2010 a předběžným úvahám, jak se náš sbor představí veřejnosti a při jakých příležitostech v letošním roce.

Schůzi zahájila prezidentka sboru Helena Pecháčková. Po přivítání sbormistryně Anděly Maršálkové a členů sboru, který byl téměř kompletní, připomněla loňské akce. Spolu s táborským Hlaholem a pacovským Slavíkem jsme oslavili 150. výročí založení Hlaholu třemi koncerty, a to v Milevsku, Táboře a Pacově. Koncert v Pacově byl součástí festivalu Vysočina s mezinárodní účastí. Zpívali jsme při milevském posvícení. Pak již to byla příprava na vánoční koncerty, a to 11. prosince na Staroměstském náměstí v Praze při příležitosti vánočních trhů. V neděli 29. prosince jsme vystoupili s vánočním repertoárem v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan. O průběhu velkého vánočního koncertu 23. prosince v kostele sv. Bartoloměje byla již milevská veřejnost informována v Milevských novinách z 5. ledna. Ve zmíněném článku Evy Taterové se zapomnělo jmenovat účinkující flétnistky Petru Bendovou a Ivanu Kolínovou, které hrály Sonátu D-dur-Andante. Rádi jejich jména dnes dodatečně uvádíme.

Prezidentka sboru Helena Pecháčková pak v další části schůze přednesla předběžný návrh připravovaných akcí v letošním roce. Neměl by chybět tradiční jarní koncert s pozváním některého ze spřátelených sborů. Uvažuje se s koncertem v klášterním kostele v Bechyni. Také bychom měli zpívat v srpnu na mši svaté za město Milevsko u příležitosti milevského posvícení v kostele sv. Bartoloměje a na řadě dalších akcí. Určitě budeme v Milevských novinách o naší činnosti veřejnost včas informovat. Napevno je plánován vánoční koncert v předvečer Štědrého dne Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře. Náš sbor ji zazpívá s Píseckým komorním orchestrem.

Helena Pecháčková jménem celého sboru poděkovala sbormistryni Anděle Maršálkové za její úspěšnou, ale i náročnou práci se sborem, také všem členům sboru, zvláště za úsilí při přípravě vánočního koncertu.

Součástí schůze také bylo oficiální přivítání několika nových členek a členů sboru. Přejeme, aby se jim mezi námi líbilo.

Pak již nastala neoficiální část posezení. Každý si objednal a také zaplatil co snědl a vypil. Pověděli jsme si to, na co není čas při zkouškách během roku. Došlo i na zpívání, většinou národních písní i těch, které nejsou v našem repertoáru. Po desáté hodině večerní se Harlekýn vyprázdnil a nás čeká každé pondělí při zkouškách běžný život sboru.


Vladislav Hadáček2012

říjen

Tradice se dodržuje

Jarní koncert Milevského smíšeného pěveckého sboru pořádáme každoročně. Loňský rok byl mimořádný. Koncert se výjimečně konal v bazilice Navštívení Panny Marie v klášteře. Společně jsme s pacovským Slavíkem a táborským Hlaholem oslavovali 150. výročí založení Hlaholu postupně ve všech jmenovaných městech.

Letos bude nás jarní koncert opět ve Sboru Církve Československé husitské v Sokolovské ulici v Milevsku. Naším hostem bude pěvecký sbor Nokturno ze Sezimova Ústí, řízený sbormistryní Jarmilou Hlubinkovou. Pokud si vzpomínáte, tento pěvecký sbor již u nás na jarním koncertu vystupoval v roce 2006. Milevský smíšený sbor řídí naše dirigentka Anděla Maršálková.

Koncert se bude konat v soboru 16. Dubna od 17 hodin.

Srdečně zveme všechny příznivce sborového zpěvu na vystoupení obou sborů, které vám zpříjemní jarní sobotní podvečer.
Vladislav Hadáček2010

září

Zpívali jsme na festivaluPěvecký smíšený sbor Slavík Pacov uspořádal v soboru 5. června festival pod názvem Vysočina zpívá, hraje a tančí v prostorné tělocvičně pacovského gymnázia. V téměř čtyřhodinovém programu vystoupila řada souborů i jednotlivců. Festivalu se zúčastnily domácí dětské sbory Červánek a Sluníčko. Sólově vystoupili žáci a žákyně ZUŠ Pacov na dřevěné dechové nástroje. Z tanečního žánru to byl Taneční klub Pelhřimov. Kromě našeho Milevského smíšeného sboru, Hlaholu z Tábora a pořádajícího Slavíku zde účinkovalo s velkým úspěchem pěvecké sdružení Tucet z Humpolce. Festival se konal s mezinárodní účastí, neboť na festivalu účinkovali také hosté ze Slovenska, Komorní orchestr Harmonia Classic a smíšený pěvecký sbor Híd Most ze Šamorína.

Každý ze jmenovaných pěveckých sborů vystoupil se svým programem. Na závěr pak opět zazněla Česká píseň od Bedřicha Smetany, kterou společně zazpívaly za řízení dirigenta Zdeňka Beneše z Hlaholu všechny zúčastněné sbory, včetně hostů ze Slovenska. Provedení tohoto díla ve více než stočlenném sboru bylo velmi působivé a pro všechny zúčastněné velkým zážitkem.

Vladislav Hadáček2010

září

Ve sboru už také začánáme


Stejně tak jako žáci a studenti většiny škol započali nový školní rok, tak také náš Milevský pěvecký smíšený sbor se sešel první zářijové pondělí 6. září na pravidelnou zkoušku našeho sboru. Podzimní činnost jsme prakticky zahájili již 29. srpna.

Zúčastnili jsme se v 10 hodin mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, patrona našeho města a přispěli k její slavnostní atmosféře. Ta se zde tradičně koná za město Milevsko. Jsou zde přítomni přední představitelé našeho města v čele se starostou. Tak tomu bylo i letos. Během mše svaté od našeho sboru zazněla celá Missa Brevis od Zdeňka Lukáše a další sakrální skladby.

Ve své řeči na závěr slavnostní mše poděkoval děkan Jakub Berka také našemu sboru a sbormistryni Anděle Maršálkové za pěkné dokreslení slavnostního průběhu mše. Po skladně Canticorum Jubilo od Georga Fridricha Händela z roku 1748 zpívané na závěr se nám dostalo dokonce potlesku od přítomných věřících.


Vladislav Hadáček2010

červen

Společný koncert pěveckých sborů

Nádherné sobotní odpoledne 17. dubna přilákalo do baziliky Navštívení Panny Marie v milevském klášteře příznivce sborového zpěvu. Konal se zde Velký jarní koncert, pořádaný Milevským smíšeným pěveckým sborem, Domem kultury a Řeholním domem premonstrátů Milevsko.
Společný koncert pěveckých sborů, jak jsme již dříve informovali, se konal také na počest jubilanta táborského Hlaholu, který letos oslavuje 150. výročí svého založení. Všechny tři sbory Hlahol, Slavík Pacov a náš milevský sbor se sešly již před druhou hodinou odpoledne na zkoušce společně zpívaných skladeb v Latinské škole. Zde bylo také malé občerstvení ve formě různých sladkostí, teplých i studených nápojů, které zabezpečily členky našeho Milevského sboru spolu s řeholním domem. Společná zkouška se pak ještě opakovala v bazilice.
Vlastní koncert se konal od 17 hodin. Zahájil ho děkan Milevského kláštera Jakub Berka. Přivítal všechny přítomné i účastníky pěveckých sborů. Vzpomněl při této příležitosti na oběti katastrofy polského letadla s vládní delegací u Smolenska. Závěrem svého vystoupení popřál všem přítomným nádherný duchovní zážitek.
Koncert zahájil Milevský smíšený sbor pod vedením sbormistryně Anděly Maršálkové. V Průběhu vystoupení se vystřídaly sólistky Libuše Vlnová v písni Ave Maria a Barbora Ondrušková – Nedvědová v písni Sometimes I feel. Na klavír doprovázela Miroslava Koutníková.
V další části koncertu vystoupil se svým repertoárem pěvecký smíšený sbor Slavík z Pacova, řízený sbormistryní Lenkou Klátilovou. Třetí část koncertu patřila jubilantovi, smíšenému pěveckému sboru Hlahol se svým sbormistrem Zdeňkem Benešem.
Na závěr pak nastoupilo všech osmdesát účinkujících ze tří sborů, aby společně zazpívali sklady Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. V této části se postupně při dirigování vystřídali všichni tři sbormistři. Vyvrcholením koncertu bylo přednesení čtyř částí Smetanovy České písně pod vedením Zdeňka Beneše a za klavírního doprovodu Hany Semerádové. Po ukončení koncertu a za zaslouženého potlesku obdrželi obě sbormistryně, sólistky, dámy doprovázející na klavír i sbormistr Zdeněk Beneš květinové dary.
Jarní koncert byl pro všechny přítomné i účinkující opravdu velkým zážitkem který se v Milevsku nebude zas tak brzy opakovat. Tento společný koncert není posledním. V tomto složení a s připraveným repertoárem vystoupí všechny tři sbory 22. května v Táboře a 5. června v Pacově.

Vladislav Hadáček2010

červen

Milevský smíšený sbor slavil s Hlaholem v Táboře

V soboru 22. května se Milevský smíšený pěvecký sbor zúčastnil slavnostního koncertu pod názvem Plynutí času, uspořádaného u příležitosti výročí 150 let založení táborského pěveckého sboru Hlahol. Stejný název má i výstava v Bechyňské věži s dokumenty historie sboru, kterou jsme před koncertem navštívili.
Koncert se konal v malém sále divadla Oskara Nedbala v Táboře od
19 hodin. Byl hlavní oslavou 150. výročí trvání Hlaholu, kterou s ním společně slaví náš smíšený sbor a pacovský Slavík. První koncert byl u nás Milevsku v klášterní bazilice 17. dubna a po Táboru budou oslavy ještě pokračovat 5. června v Pacově.
Po úvodním slovu koncert zahájily všechny sbory skladbou B. Smetany Věno za řízen sbormistra Zdeňka Beneše. Následovalo vystoupení historika Dr. Zíky, který hovořil o historii Hlaholu. Potom se postupně vystřídaly při dirigování společně nastudovaných skladeb i obě sbormistryně. Anděla Maršálková u skladeb Šípek a Slavkovské polečko a Lenka Klátilová při skladbě Láska opravdivá od L. Janáčka. Do přestávky ještě samostatně vystoupil Milevský smíšený sbor a pacovský Slavík s připraveným repertoárem.
Na scénu se pak vrátily všechny tři sbory, aby se zúčastnily křtu nového CD, prvního sborového alba se skladbami českých skladatelů 19. a 20. stolení s názvem Plynutí času za účasti hudebního skladatele a pedagoga Jiřího Laburdy, rodáka ze Soběslavi.
Po přestávce v rámci svého repertoáru uvedl Hlahol také skladbu Dva hymny, kterou Jiří Laburda věnoval sboru ke 150. výročí jeho založení. Nové CD bylo možno při této příležitosti také zakoupit.
Následovala řada gratulantů. Jedním z prvních byl senátor Pavel Eybert, dále zástupce divadla Oskara Nedbala, táborské československé církve husitské. S gratulací a věcnými dary přijeli také zástupci smíšeného pěveckého sboru ze Schwarzbachu mn. Sallou, prezident sboru Willi Träger a sbormistryně Urschula Kofer. Byla přečtena gratulace pěveckého sboru z Brém v Německu. S gratulací a dárky samozřejmě přišli i zástupci obou pěveckých sborů, které s Hlaholem toto jubileum slaví.
Na závěr byla společně zazpívána Česká píseň od B. Smetany za řízení Zdeňka Beneše. Za potlesku zaplněného sálu byly předány květinové dary sbormistryním Anděle Maršálkové a Lence Klátilové, sbormistru Zdeňku Benešovi, Haně Semerádové a Mirce Koutníkové, které sbory doprovázely na klavír. Znovu se všichni sejdeme začátkem června v Pacově.

Vladislav Hadáček2010

duben

Velký jarní koncert tří sborů se blíží


V letošním desátém čísle Milevských novin jsme informovali o připravovaném společném jarním koncertu Milevského smíšeného sboru, táborského Hlaholu, slavícího 150 let od svého vzniku a smíšeného pěveckého sboru Slavík z Pacova.

Nejprve něco více o jubilantovi, smíšeném pěveckém sboru Hlahol z Tábora. Pěvecký sbor byl založen jako mužský zpěvácký spolek 16. června 1860. Prvním sbormistrem byl František Endrle. V roce 1864 sbor při zvláštní příležitosti dirigoval Bedřich Smetana a v roce 1879 byl pořádán koncert pod vedením Antonína Dvořáka. Spolek přijal název Hlahol v roce 1895, kdy se staly jeho členkami také ženy. Významně se do jeho historie zapsal profesor Josef Vycpávek, velký sběratel lidových písní a tanců, také na Táborsku. Na počátku 20. století vykonával v Hlaholu funkci starosty. Od roku 1929 až do roku 1966 vedl sbor Vladimí Stopek, přítel národního umělce Jindřicha Jindřicha. Toto přátelství bylo významným přínosem pro další uměleckou činnost Hlaholu.

Čestnými členy sboru v době svého života se stali skladatelé Antonín Dvořák, Jan Malát, táborský rodák Oskar Nedbal, Josef Suk, Vítězslav Novák, básník Adolf Heyduk a František Bolech, sbormistr filharmonického spolku v Táboře.

V letech 1972 – 1997 stál v čele sboru sbormistr Stanislav Pešička. Milevské veřejnosti je znám jako učitel a sbormistr ženského pěveckého sboru Jednoty. Repertoár Hlaholu výrazně obohatil o skladby současných autorů např. Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Jiří Laburda. Od roku1998 je sbormistrem Zdeněk Beneš.

Sbor každoročně pořádá samostatně koncerty a uskutečňuje četná příležitostná vystoupení, spolupracuje s řadou pěveckých sborů doma i v zahraničí. Vystupoval v Německu, Rakousku, Francii, Maďarsku, Dánsku a Švédsku. Zúčastnil se také mezinárodního festivalu duchovní hudby Coventry ve Velké Británii. Za dlouholetou činnost byla sboru udělena medaile Ministerstva kultury ČR. V repertoáru vychází z tradic české hudby, zpívá skladby všech slohových období, sborové úpravy lidových písní, díla našich i zahraničních autorů i skladatelů současné tvůrčí scény.

Současný dirigent Hlaholu Zdeněk Beneš je členem sboru od roku 1974. V roce 1998 plně přebírá řízení sboru od Stanislava Pešičky. V současné době působí jako pedagog v ZUŠ O. Nejedlého a v Gymnaziu Pierra de Coubertina v Táboře. Byl oceněn Zlatým odznakem Unie Českých pěveckých sborů a v roce 2000 mu byla udělena Cena města Tábora za aktivní činnost v oblasti zpěvu a hudby.

Také v Pacově má sborový zpěv dlouholetou tradici. Původní sbor Slavík vznikl již v roce 1874. S malými přestávkami vystupoval až do začátku
2. světové války.

Současný smíšený pěvecký sbor Slavík obnovil svou činnost v roce 1972 a v této podobě zpívá až do dnešních dnů. Největší zásluhu na obnovení činnosti sboru měl sbormistr Karel Zamrazil, učitel ZUŠ v Pacově. Sbor dirigoval 25 let. V té době sbor účinkoval v řadě vystoupení doma i v zahraničí. Dirigování sboru pak převzal Stanislav Pešička, o kterém jsme se již zmínili v souvislosti s táborským Hlaholem. Působil zde až do roku 2008. Také pod jeho vedením se sbor zúčastnil řady festivalů doma i v cizině a vždy úspěšně reprezentoval naši vlast. Stanislav Pešička si vychoval svého nástupce, dirigenta Lenku Klátilovou, pod jejímž vedením Slavík zpívá dál.

Každý ze sborů předvede ze svého repertoáru samostatně čtyři skladby. Společně pak budou zpívat Českou píseň a Heslo od Bedřicha Smetany, další písně v úpravě Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Přijďte se s námi podělit o pěkný kulturní zážitek do Milevského kláštera. Koncert se bude konat v bazilice Navštívení Panny Marie v sobotu 17. dubna od 17 hodin. Výhodnější předprodej vstupenek je v Infocentru, Milevském klášteře a Domě kultury.
Vladislav Hadáček2010

duben

Koncert Milevského smíšeného pěveckého sboru


Je již zažitou tradicí, že náš sbor každoročně uspořádá svůj jarní koncert a pozve některý spřátelený pěvecký sbor z okolí. V loňském roce to byl smíšený pěvecký sbor Záboj ze Sedlčan.

Letos bude naše pěvecké jaro trochu odlišné. Samozřejmě budeme jarní koncert pořádat. Budeme ale mít hned dva hostující sbory. Táborský pěvecký smíšený sbor Hlahol a smíšený pěvecký sbor Slavík z Pacova. Táborský Hlahol založený v roce 1860 má velmi bohatou tradici a oslavuje letos 150 let svého trvání. Proto se všechny tři sbory dohodly oslavit společně toto významné výročí Hlaholu. Zajímavým pojítkem mezi všemi sbory je osoba v Milevsku, zejména starší generaci dobře známá, a to profesor Stanislav Pešička. Řadu let zde působil jako učitel i jako dirigent ženského sboru při Jednotě Milevsko. Táborský Hlahol řídil v letech 1972 až 1997. Ve sboru Slavík působil až do roku 2008. S oběma jmenovanými sbory dosáhl velkých úspěchů doma i v zahraničí.

A nyní k termínů jednotlivých koncert- První koncert se uskuteční v Milevsku, v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v soboru 17. dubna. V táboře bude tento koncert 22. května a v Pacově 5. června tohoto roku. O dalších podrobnostech k historii sborů, jejich současné práci a k programu společného koncertu budeme ještě včas informovat.


Vladislav Hadáček2010

leden

Vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje byl úspěšný

O Vánoční koncert v předvečer Štědrého dne byl opět velký zájem milevské veřejnosti. Před zaplněným kostelem sv. Bartoloměje vystoupil nejprve Milevský dětský sbor za řízení sbormistryně Anděly Maršálkové. Děvčata oblečená ve svých bílým pončech, zazpívala šest skladeb vánočního repertoáru zakončených vánočním spirituálem Dobrou zprávu hlásej. Dětský sbor doprovázeli v průběhu jeho vystoupení mladí umělci Veronika Skalická na klavír, Hana Řežábková na flétnu, Hana Sedláčková housle a Jan Buriánek na kytaru. Všem jmenovaným byly jako poděkování předány květinové dary.

V další části koncertu si přítomní vyslechli tři skladby ze sbírky Vánoce od Bohuslava Martinů, a to Saně, Vánoční koleda a Dětská ukolébavka, které zahrál Písecký komorní orchestr pod taktovkou Jaroslava Vodňanského.

Následovala očekávaná Česká mše vánoční J. J. Ryby přednesená Milevským smíšeným pěveckým sborem a Píseckým komorním orchestrem za řízení Jaroslava Vodňanského. Pěvecké sólové party zazpívali sólisté Lenka Bartošíková (soprán), Hana Černíková (alt), Dušan Růžička (tenor) a Tomáš Bartůněk (bas).

Koncert byl zakončen všemi účinkujícími již tradičně směsí nejoblíbenějších vánočních koled od Karla Steckera. Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým potleskem. Po skončení koncertu obdrželi oba dirigenti Anděla Maršálková a Jaroslav Vodňanský i všichni sólisté květinové dary.

Starosta města Milevska Zdeněk Herout poděkoval všem účinkujícím za krásný zážitek a popřál všem účastníkům koncertu příjemné prožití nastávajících vánočních svátků, pevné zdraví a úspěšný rok 2010. Po něm vystoupil také děkan Jakub Berka. Připomenul význam přicházejících svátečních dnů a popřál všem, aby betlémské světlo, rozdávané milevskými skauty před kostelem, přineslo své poselství klidu a pohody do vašich domovů.


Vladislav Hadáček2009

prosinec

Rybava vánoční mše Hej, mistře po dvou letech opět v Milevsku

Vánoční koncert bude letos tradičně v podvečer 23. prosince od 18 hodin v kostele Sv. Bartoloměje na náměstí v Milevsku.

Na úvod na něm vystoupí Milevský pěvecký dětský sbor se svým vánočním repertoárem. Koncert bude pokračovat Rybovou Českou vánoční mší Hej, mistře v podání Milevského smíšeného sboru, Píseckého komorního orchestru Piko a sólistů pod vedením dirigenta Jaroslava Vodňanského.

Na závěr pak uvedou oba pěvecké sbory spolu s Píseckým komorním orchestrem již tradičně směs nejoblíbenějších vánočních koled v úpravě Karla Steckera.

Předprodej vstupenek na koncert je od 10. prosince v Domě kultury a v Milevském informačním středisku.

Vladislav Hadáček2009

říjen

V Milevsku poprvé zazněla Beethovenova Devátá

Bouřlivý aplaus sklidili všichni účinkující 7. ročníku - Milevského bienále duchovní hudby. Milevskému publiku se představil nejen Milevský smíšený sbor se sbormistryní Andělou Maršálkovou, ale také Kühnův smíšený sbor Praha se sbormistrem Markem Vorlíčkem. Dále se představili vedle japonské sopranistky Yukiko Kinjó i sólisté opery Národního divadla Praha Lenka Šmídová, Martin Šrejma a Aleš Hendrych.

Krásnou hudební kulisu dotvářel Orchestr opery Jihočeského divadla České Budějovice. Pod taktovkou dirigenta Jaroslava Vodňanského zazněly skladby Karla Martinů - Žalm 33 Introitus a od Ludwiga van Beethovena - Symfonie č. 9, se Schillerovou Ódou na radost.

Ivana Šimečková2009

srpen

Co dělá Milevský smíšený sbor o prázdninách

Ve 24. čísle Milevských novin jsme psali, že v naší činnosti budeme pokračovat po prázdninách. Není to však úplně pravda, neboť během tohoto období bude náš pěvecký sbor absolvovat dvě akce. V sobotu 15. srpna zajíždí do Vyššího Brodu. Zde zazpívá řadu sakrálních skladeb v cisterciáckém klášteře a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie při slavnostní pouťové mši. Cisterciácký klášter slaví v letošním roce 750. výročí svého založení. V roce 1259 ho založil rod Rožmberků z vděčnosti za zázračné zachránění zakladatele dynastie. Zajímavostí také je, že převorem tohoto kláštera je páter Jan Justin Berka, bratr našeho milevského děkana Jakuba Berky.

Stalo se již tradicí, že Milevský smíšený sbor zpívá u příležitosti milevského posvícení v kostele sv. Bartoloměje. Bude tomu tak i letos v neděli 30. srpna v 10 hodin. Jistě mnozí ze čtenářů Milevských novin si tuto akci nenechají ujít.


Vladislav Hadáček2009

červenec

Milevský smíšený sbor zpíval v Sedlčanech a Plzni

Oba koncerty, na kterých Milevský smíšený sbor vystupoval, se sobě trochu podobaly. Většinou na nich vystupovaly dětské a mládežnické sbory. Na ně pak navazovalo několik dospělých sborů. Na festivalu Sedlčanská vonička, která se konala 19. května vystoupil na závěr sedlčanský Záboj a náš milevský sbor. Zde jsme opláceli návštěvu Záboje na jarním koncertu v Milevsku. Měli jsme velký úspěch s přednesením Mysliveckých písniček od Mojmíra Zedníka. Doprovázela nás na klavír Mirka Koutníková a na trubku Václav Adam. Po krátkém posezení a občerstvení jsme se v pozdních večerních hodinách vrátili domů.

Dne 28. května jsme vystoupili ve Velké synagoze v Plzni, která je jednou z největších nejen v Evropě. Třetího ročníku akce Velká synagoga zpívá se zúčastňují opět zejména dětské a mládežnické sbory. Dokonce zde vystupují i děti z mateřských škol a také žáci ze základních uměleckých škol. Akce se konala po dva dny 27. a 28. května. Druhý den zde účinkovalo osm sborů, z nichž na závěr zpíval Milevský smíšený sbor a sbor Prácheň z Horažďovic. Na úplný závěr pak všechny zúčastněné sbory zazpívaly společně píseň Singing All Together od Thorda Gummessona. Byl to pěkný zážitek.

Nyní do prázdnin zbývá jen pár zkoušek a závěrečné posezení. Po prázdninách budeme pokračovat v naší činnosti, abychom přinášeli radost a dobře reprezentovali naše město.

Vladislav Hadáček2009

květen

Jarní koncert Milevského smíšeného sboru se vydařil

Ti co přišli v sobotní podvečer 4. dubna do Husova sboru církve československé husitské v Milevsku, rozhodně nelitovali. Jak jsme informovali ve dvanáctém čísle Milevských novin, konal se zde jarní koncert Milevského smíšeného sboru a jeho hostů.
Úvodem přivítala farářka Husitského sboru J. Horková všechny přítomné. Krátce je seznámila s historií, provedených opravách budovy i plánech do budoucna. Pozvala také všechny na akce konané v rámci letošního velikonočního programu. Koncert zahájil Milevský dětský sbor za řízení Anděly Maršálkové a klavírního doprovodu Veroniky Fraňkové, na kytaru doprovázela také Barbora Ondrušková. Anděla Maršálková poté dirigovala domácí Milevský smíšený sbor, který vystoupil jako druhý v pořadí. Za klavírního doprovodu Miroslovy Koutníkové zazpíval písně ze stávajícího repertoáru i nově nastudované skladby. Mezi ně patří i píseň Sometimes I feel, v níž sólo zazpívala Barbora Ondrušková.
Hostující smíšený pěvecký sbor Záboj ze Sedlčan, řízený sbormistryní Vladimírou Severovou, zazpíval Truvérskou mši od Petra Ebena, která má pět částí. Na klavír doprovázel Martin Severa. Při Truvérské mši sbor doprovázely ještě sestřenice Anna a Veronika Jarolímkovy. Obě jsou žačkami pobočky sedlčanské ZUŠ v Petrovicích a současně také členkami Milevského dětského sboru. Na závěr zazpíval Záboj spirituál Give me Jesus, jehož přednesení se velmi líbilo a bylo pěknou tečkou za jejich vystoupením. Na závěr koncertu obdržely obě sbormistryně i všichni doprovázející na hudební nástroje jako poděkování květinové dary.
Po krátkém posezení s občerstvením ve vedlejší restauraci Na Rynku se hosté rozloučili. Milevský smíšený sbor oplatí Záboji jejich návštěvu v Sedlčanech
19. května na akci Sedlčanská vonička.

Vladislav Hadáček

2009

duben

Milevský smíšený sbor zve na jarní koncert

Milevský smíšený sbor chystá letos bohatý jarní program. Po dvouleté odmlce uspořádá v Milevsku opět jarní koncert. Tentokrát si zdejší sbor pozval jako hosta Smíšený pěvecký sbor Záboj ze Sedlčan, řízený sbormistryní Vladimírou Severovou. Jarní koncet se uskuteční v soboru 4. dubna v prostorách sboru Církve československé husitské, začátek je v 17 hodin.
Milevský smíšený sbor se pak na oplátku zúčastní 19. května v Sedlčanech festivalu Sedlčanská vonička, který patří z větší části dětským a mládežnickým sborům. Festival završí vystoupení smíšených pěveckých sborů dospělých z Milevska a Sedlčan.
Na další zájezd se zdejší smíšený pěvecký sbor chystá do Plzně, kde ve čtvrtek 28. května vystoupí na akci Synagoga zpívá. O dalším programu Milevského pěveckého smíšeného sboru v druhé polovině roku budeme milevskou veřejnost včas informovat. Na jarní koncet 4. dubna všechny naše příznivce zveme.

Vladislav Hadáček2009

únor

Milevský smíšený pěvecký sbor rokoval

Členové Milevského smíšeného pěveckého sboru se sešli v ponělí 5. ledna v restauraci Harlekýn v Domě kultury a místo první letošní řádné zkoušky hodnotili uplynulý rok a plánovali, co se bude dít v roce následujícím.
Při běžné zkoušce není na tyto debaty dostatek prostoru, a tak zde padla řada návrhů, které musí výbor sboru nyní prověřit a zpracovat do celoročního plánu. Kromě některých zahraničních zájezdů padl také návrh, aby při tradičním vánočním koncertu opět zazněla vánoční mše J. J. Ryby za doprovodu píseckého komorního orchestru PIKO. Uvažuje se také o dalších akcích doma.
Na všechny akce je totiž třeba získat bohaté sponzory, a to je v současné době stále více problematické.
Prezidentka sboru Helena Pecháčková poděkovala všem členům sboru za dobrou práci v roce 2008, především sbormistryni Anděle Maršálkové za celkovou odbornou činnost se sborem a za trpělivé vedení nácviků po celý rok. Dále poděkovala za obětavou práci členům výboru, zejména Jaroslavu Pejšovi a Jarmile Šikové, Také jménem všech popřála hodně brzké uzdravení a návrat do sboru Vladislavu Hadáčkovi, který se v těchto dnech dožil 70. let.
Kromě diskuse se také dobře jedlo a něco i vypilo. Nakonec došlo i na zpívání, většinou sborových písní, ale i lidových písniček. Všichni se rozešli o něco později než z běžné zkoušky, něco po desátě hodině večerní.
Milevský smíšený sbor se ale stále pravidelně schází a nacvičuje, a tak o něm určitě během letošního roku častěji uslyšíte.
-vh-2009

leden

Letos opět zazní Kudláčkova vánoční mše

O vánočním koncertu Milevského smíšeného sboru a Milevslkého dětského sboru v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku 23. prosince 2008 v 18 hodit zazní, kromě dalších skladeb, opět po čtyřech letech Milevská vánoční mše učitele a regenschoriho Václava Kudláčka z počátku minulého století.
Její notový záznam objevili před několika lety pracovníci Milevského muzea pod názvem "Lidová mše pastýřská" při kontrole muzejního archivu. Tentokrát ji zazpívá Milevský smíšený sbor pod vedením sbormistryně Anděly Maršálkové, sbor na klávesy doprovodí Miroslava Koutníková.
První vánoční koncert všek absolvuje Milevský smíšený sbor již poslední adventní neděli 21. prosince 2008 ve 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan. Na koncertu rovněž vystoupí Komorní sbor zobcových fléten ZUŠ Milevsko.

Vladislav Hadáček2008

září

Poprázdninové soustředění sboru.

Na dny 19. 20. a 21. září je zorganizováno soustředění našeho pěveckého sboru za účelem obnovení, prohloubení a oživení repartoáru sboru s ohledem na připravované koncerty v závěru roku.
Po velmi dobré zkušenosti v roce 2007, kdy soustředění proběhlo v hotelu "RADAVA" u Orlické přehrady a všichni přítomní členové sboru byli velmi spokojeni, je letošní soustředění zorganizováno tamtéž.
Těšíme se na všechny členy a třeba i na nové. Po prázdninách bude jistě ve volném čase o čem diskutovat. Věřme, že se sejdeme v plném počtu.
Fotografie a hodnocení akce zveřejníme na sborových stránkách a v našem blogu.2008

červenec

Pěvecký doprovod mše při příležitosti Bartolomějského posvícení

Dne 24.srpna 2008 v 10.00 hodin bude svým zpěvem náš sbor doprovázet mši konanou při příležitosti Bartolomějského posvícení v Městském kostele sv. Bartoloměje v Milevsku.
V průběhu mše zazní několik skladeb z repertoáru sboru.

2008

Cantate Adriatica
San Marino, SM


2006

CD Živě koncert v Münchenbuchsee ()2006

výměnný koncert
Münchenbuchsee, CH
2005

CD Vánoční harmonie ()2005

Premiéra skladby Myslivecké písničky (Mojmír Zedník)
Milevsko2004

Premiéra skladby Lidová mše pastýřská (Václav Kudláček)
Milevsko2004

Alta Pusteria International Choir Festival
Pusteria Valley, IT2000

výměnný koncert
Münchenbuchsee, CH1976

Sbor byl založen roku 1976.1976

Anděla Maršálková zahájila činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

všechny

jak se stát členem?

Stačí se přihlásit na tel. 737 511 611


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)