Jak se připravují letošní Foersterovy Osenice

Letošní ročník regionálního festivalu oblastí Praha, Středočeský kraj a Východočeský kraj bude již 6. festi-valovým ročníkem. Zdálo by se, že příprava festivalu je již rutinní záležitostí. To je však jen částečná pravda. Od okamžiku, kdy si my pořadatelé stanovíme termín, a to se děje zpravidla po ukončení předcházejícího ročníku, kdy probíhá ještě vyúčtování, musíme mít na zřeteli termíny. Každoročně jsou vyhlašovány termíny grantových žádostí institucí, bez nichž se festival prostě neobejde. Ty musí být dodrženy. Dalším termínem je datum vyhlášení festivalu a termín k podání přihlášek.František Zumr, pátek 19. května 2006
Magazín > Sborový život

Zámek Humprecht

Zdeněk Fiedler / Wikimedia Commons

Tradiční termín první sobota v měsíci červnu byl platným ještě při vyhlášení 2. ledna 2006 na webových stránkách UČPS. Po vyhlášení termínu celostátních voleb na 3. 6. musel být termín Foerstrových Osenic o týden posunut, vše muselo být změněno, rozesílány nové dopisy těm, kteří se již na festival přihlásili. Leden a únor byl věnován doplňování přihlášek. Letos jsou přihlášeni:

ŽS Českého spolku na Slovensku z Košic, MS Tabor z Lokve (Slovinsko), SmS Jizeran Semily SmS Stojmír a Bendl Dolní Bousov, KS Velká Lhota Dačice, SmS Foerster Jičín, DS Zvonky z Mnichova Hradiště, KS Musica gaudens z Mnichova Hradiště, ŽS Chorea corcontica z Trutnova, KS Resonance Vlachovo Březí, Pražské mužské sbory (PSPU, PPSS, PST); chrámové sbory: ChS Adama Michny z Jindřichova Hradce, ChS Jablonecký chrámový sbor z Jablonce nad Nisou, ChS Schola od sv. Ludmily – Horní Počernice, ChS Jana Křtitele z Lysé nad Labem.

Další etapou je zajišťování koncertních míst. Pro letošní ročník počítáme kromě kostela v Osenicích a amfiteátru u Památníku Foerstrova rodu ještě se zámky Humprecht u Sobotky, Staré Hrady u Libáně, s kostely v Bystřici a Kosmonosích a s Porotním sálem v Jičíně. Problémy nastávají vždy, když dojde k personálním změnám správců těchto objektů a tak tomu je i letos. Každá změna vyžaduje často i změny v umístění jednotlivých sborů a oddaluje řešení programu v jednotlivých místech.

Zajištění nezbytných materiálních podmínek – stravování, ubytování, nezbytných úprav a oprav probíhá v režii pořadatele – zastupitelstva obce Dětenice. I v letošním roce je situace závislá na dalším subjektu, který provádí rozsáhlou rekonstrukci Památníku, který slouží jako zázemí festivalu. Dřevokaznou houbou napadené konstrukční části vyžadují značný objem stavebních prací již od loňského roku a na jejich ukončení závisí i průběh příprav.

Během března a dubna musí být řešeny též programové přípravy k naplnění cíle festivalu. S jednotlivými sbory jsou individuálně projednávány programy vystoupení v programových blocích festivalu. Jsou stanoveny skladby pro společné provedení festivalovým sborem, rozeslány jejich partitury všem sborům a vše projednáno i s hlavním sbormistrem festivalu, kterým je prof. St. Pešička. Pro letošní ročník budou festivalovým sborem provedeny tyto skladby: Veru si ty, šohajičku v úpravě O. Halmy, Ach synku, synku v úpravě D. Machovce a mužský festivalový sbor zazpívá Píseň lidu J. B. Foerstra.

V dopoledním programovém bloku je letošní novinkou festivalu vystoupení chrámových sborů (z Jindřichova Hradce, z Jablonce nad Nisou, z Horních Počernic, z Lysé nad Labem a Pražského pěveckého sboru Smetana) se 3. provedením skladby prof. Vladimíra Doležala (†2005) Missa in D. Tato skladba je premiérovou skladbou na tomto festivalu, dirigentem bude Petr Bajer, který má velkou zásluhu na prvním uvedení mše na festivalu v Horních Počernicích, ještě za života skladatele.

Této hudební události bude věnována i část Festivalové ročenky, která je připravována k letošnímu již 6. ročníku tohoto festivalu. V ročence bude dále shrnuto festivalové dění od roku 2001, kdy tato regionální kulturní událost navázala na pražský koncert k 50. výročí úmrtí J. B. Foerstra v Míčovně Pražského hradu, nazvaný podle jedné z Foerstrových knih Co život dal. Převažující část brožury bude věnována druhému vydání Memoárů Vladimíra Doležala, v nichž se profesionální zpěvák, varhaník, hudební pedagog, sbormistr a hudební skladatel ve svých 80. letech zamýšlí nad svým plodným životem. Novinkou bude i festivalové logo akademické malířky Aleny Hoblové, vybrané pro tuto publikaci.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)