young2006prague

Hlavní město Praha se stalo ve dnech 23.–26. března 2006 hostitelem již čtvrtého ročníku jednoho z koncepčně nejzajímavějších evropských hudebních festivalů pro děti a mládež – young2006prague. Pozvání hudebních agentur IFB Bohemia a MTA Praha přijalo tentokrát celkem třicet souborů z dvanácti zemí tří kontinentů - Dánska (2), Estonska (1), Irska (4), Izraele (1), Německa (1), Norska (2), Ruska (4), Srbska a Černé Hory (1), Velké Británie (2), Japonska (1), Kanady (3) a České republiky (8).Jiří Kolář, pondělí 3. dubna 2006
Magazín > Sborový život

Studentský sbor Collegium iuvenum (sbormistr Leszek Kalina).

Charakteristickým znakem hudebního festivalu youngprague je spojení sborové a orchestrální hudby a jeho organizace umožňuje nejen vzájemný poslech účastníků obou kategorií, ale vyúsťuje i ve společnou veřejnou prezentaci obou oblastí v závěru slavnostního průvodu na Staroměstském náměstí.

Počet pěveckých sborů (22) tentokrát výrazně převýšil počet orchestrů (8), ale i jejich účast byla svým složením dostatečně pestrá: dva dechové orchestry, dva velké jazzové orchestry, tři symfonické orchestry a jeden folklorní instrumentální soubor.

Ale dovolte, abych vás provedl scénářem festivalu trochu podrobněji. Po tradičním čtvrtečním přijetí dirigentů a zástupců souborů na staroměstské radnici a následujících úvodních varhanních recitálech Michala Novenka v kostele sv. Mikuláše na Malostranském náměstí a Jiřiny Pokorné v kostele sv. Františka U Křížovníků se největší zájem účastníků soustředil na páteční soutěž v jednotlivých sborových a orchestrálních kategoriích, která probíhala v Majakovského a Raisově sále Národního domu na Vinohradech. Otevřel ji, jak bývá při pražských festivalech zvykem, koncert Bambini di Praga (sbm. B. Kulínská a L. Jindřich) pro účastníky festivalu s posluchačsky tradičně úspěšným programem Letem světem s Bambini di Praga.

V kategorii dětských sborů se bohužel tentokrát nepředstavil odborné porotě (M. Němcová, J. Zicha, L. Valentová) žádný domácí soubor. Je podle mého názoru velká škoda, že naše dětské sbory vyhledávají podobné mezinárodní soutěžní konfrontace spíše v zahraničí a nevyužívají finančně mnohem méně nákladné a umělecky často i zajímavější domácí možnosti. Mezi šesti zahraničními dětskými sbory získal zlaté pásmo a palmu vítězství zcela jednoznačně japonský dětský sbor Odawara z města Kaganawy. Pozoruhodný dirigentský výkon jeho sbormistryně T. Kuwabaraové ocenila porota navíc Zvláštní cenou. Program sboru nabídl vedle velmi dobře provedené povinné skladby (P. Eben: Dívča, dívča z cyklu O vlaštovkách a dívkách) skladby O. di Lassa, J. van Nuffela a atraktivní úpravy lidových písní z Japonska, Estonska a Bulharska. Do zlatého pásma zařadila porota ještě sbor Gloria z ruského Jekatěrinburgu (sbm. E. Bartnovská), který získal i Zvláštní cenu poroty za provedení povinné skladby. Ve stříbrném pásmu se pak umístil další ruský sbor Něvskaja Aquarell St. Petěrburg (sbm. N. Timofejevová). Zbývající tři sbory – německý Berliner Kinderchor e. V.(sbm. V. Pietschová), Školní dětský sbor Turba z estonského Tallinnu (sbm J. Jurissonová) a třetí z ruských dětských sborů Gloria Tomsk (sbm. G. Samylovová) si svými soutěžními výkony vyzpívaly bronzové ocenění.

Velmi dobrou úroveň měla i kategorie dívčích sborů. O vítězství „ex aequo“ se stejným bodovým ohodnocením podělily dva sbory – temperamentní, výrazově přesvědčivý Sbor Hudební školy Isidora Bajice Novi Sad, Srbsko a Černá Hora (sbm. T Petievicová) a vynikající pětaosmdesátičlenný Colaiste Muire z irského Ennisu (sbm. C. Griffinová). Do obou sborů putovaly i zvláštní ceny poroty (M. Kolena, M. Ivanovič, J. Kolář) – Zvláštní cena za dirigentský výkon (T. Petievicová) a Zvláštní cena za provedení povinné skladby B. Martinů Zavírání lesa (sbor Colaiste Muire). Především výborné provedení skladeb P. Česnokova a V. Mokranjace (sbor ze Srbska a Černé Hory), nebo rytmicky sugestivní interpretace skladby Dulaman v úpravě McGlynna (sbor Colaiste Muire) patřily ve sborové části soutěže k velmi silným uměleckým zážitkům. Na zlaté pásmo dosáhl ještě pěvecky kultivovaný, výrazově však poněkud bojácný izraelský dívčí sbor TZLIL, Dafna (sbm. O. Yaakovová). V této kategorii se podobně jako v uplynulém roce objevil i český zástupce – Pěvecký sbor Evropská, Praha (sbm. J. Egemová, P. Novák). Vystoupení sboru sice potvrdilo jeho stoupající úroveň, zároveň však dokumentovalo, že zpěv z not neumožňuje potřebný kontakt sboru se sbormistrem, způsobuje určitou výrazovou rozpačitost, a zásadně tak znesnadňuje cestu za vytouženým zlatem. Ale i zisk stříbrného pásma je jistě dobrou motivací pro další činnost tohoto perspektivního dívčího kolektivu. Nejslabším účastníkem kategorie dívčích sborů byl Loreto College Cavan School Choir, Irsko (sbm. W. Hughesová), který bohužel nezvládl technické a výrazové problémy povinné skladby, ale nedařilo se mu ani při interpretaci své jediné volitelné skladby (bronzové pásmo).

kategorii chlapeckých sborů se představil pouze jediný kolektiv – desetičlenná mužská sekce kanadského smíšeného sboru Pembina Trails Voices, Winnipeg (sbm. M. Proudfoot). Mladé hlasy postrádají ve vypjatějších polohách ještě potřebnou hlasovou kulturu, ale celkový projev, především pak prožívání rytmické složky hudby působí velmi muzikálně. Rozsáhlou povinnou skladbu Z. Lukáše Pohádka provedl sbor v tomto komorním obsazení zcela suverénně a zpaměti (!) a z Prahy si odvezl zaslouženě zlaté pásmo.

Možnosti zúčastnit se soutěže v kategorii smíšených sborů využily tentokrát i tři naše přední gymnaziální sbory. A svými výkony potvrdily, že sborový zpěv na našich gymnáziích, pokud je garantován zkušenými a nadšenými sbormistry, patří v současné době k evropské špičce. Pravidelná účast na národních přehlídkách gymnaziálních sborů Gymnasia cantant i na dalších sborových soutěžích a festivalech je vyzbrojila schopností vystavět dramaturgicky zajímavý program a objevovat i technicky vhodné, méně známé skladby. Rovněž povinnou, poměrně náročnou skladbu (Zdeněk Lukáš: Pater noster) zvládly bez jakýchkoliv problémů. Porota (M. Němcová, J. Zicha, J. Kolář) nakonec určila za vítěze kategorie ve zlatém pásmu Smíšený pěvecký sbor Gymnázia J. Nerudy, Praha (sbm. P. Bärtl), který svůj soutěžní program (mj. J. Busto: Ave Maria, B. Martinů: Husičky na vodě, D. Hlaváč: Předměstí) zvládl po pěvecké stránce nejdokonaleji. Jen zcela těsně pod hranicí zlatého pásma se umístil pražský sbor Gymnázia J. Heyrovského Besharmonie (sbm. L. Sládek, v programu mj. J. Novák: Nata mecum) a z hlediska dramaturgie soutěžního programu (mj. W. z Szamotul: Ego sum pastor bonus, M. Zieliński: Domine quis habitabit, A. Koszewski: Miserere) nejnápaditější ze sborů této kategorie Collegium iuvenum, Český Těšín (sbm. L. Kalina). Do stříbrného pásma zařadila porota ještě kanadský smíšený sbor Pembina Trails Voices Singers, Winnipeg, jehož sbormistryně R. Wiwcharová získala navíc Zvláštní cenu poroty za dirigentský výkon. Bronzové pásmo obsadil pak dánský Hjorring Gymnasium´s Kor (sbm. R. S. Eriksen, S. Ohrtová), jehož soutěžní program obsahoval převážně skladby z oblasti populární hudby.

V orchestrální části soutěže se o vítězství utkaly dva dechové a dva velké jazzové orchestry. Zlaté pásmo a prvenství v dechových orchestrech vybojoval Dechový orchestr ZUŠ Uničov (dir. J. Voloch), ale ani Dechový orchestr ZUŠ Přeštice (dir. M. Kubal) nezklamal a umístil se rovněž ve zlatém pásmu. Dirigentský výkon J. Volocha odměnila porota (M. Kolena, M. Hanzal, J. Vejvoda) navíc Zvláštní cenou.

Jednoznačným vítězem v kategorii velkých jazzových orchestrů se po téměř profesionálním soutěžním výkonu stal Lab Big Band KJJ, Praha (dir. B. Volf), který získal i Zvláštní cenu poroty za provedení povinné skladby. Dánský Hjorring Gymnasium´s Bigband (dir. D. Aistrup) zařadila porota do pásma stříbrného.

V nesoutěžní, přehlídkové části festivalu se pak objevilo ještě pět dalších zahraničních sborů z Irska, Norska a Velké Británie a tři symfonické orchestry, mezi nimi i vítěz této kategorie z roku 2004 – Symfonický orchestr ZUŠ Na Popelce (dir. L. Cigler), a ruský folklorní soubor z Petrohradu. Pěvecké sbory mohli posluchači slyšet v kostele sv. Mikuláše, symfonické orchestry pak v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech.

Na závěr tradičního průvodu všech účastníků z náměstí Curiových na Staroměstské náměstí připravili pořadatelé novinku – premiéru festivalu věnované hudebně nápadité skladby mladého skladatele Marka Ivanoviče „Iubilate“, jejíž společné provedení všemi účastníky festivalu pod vedením autora přijalo zcela zaplněné Staroměstské náměstí s velkým nadšením.

Bez milého překvapení ve formě koncertního vystoupení houslového virtuosa Pavla Ereta se neobešel ani úvod slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Ale pak už se předávaly diplomy a ocenění, pak už se blahopřálo, oslavovalo a radovalo a samozřejmě i tančilo.

Příští ročník festivalu, jehož atraktivní koncepce si získala i zájem Ministerstva kultury ČR, připravují pořadatelé na 29. 3.– 1. 4. 2007. Nejlepším pozváním mohou být desítky fotografií z průběhu právě uplynulého ročníku (http://www.youngprague.cz) zachycující jeho neopakovatelnou atmosféru.

V době, kdy hudební výchova na školách svádí s celospolečenskou hudební výchovou téměř marný boj o mladého kultivovaného člověka, roste stále význam akcí zaměřených na rozvíjení mezinárodních hudebních aktivit dětí a mládeže. Věřím proto, že i příští ročník youngprague zůstane pro naše i zahraniční mladé hudební soubory lákavou motivací k dalšímu setkání a společnému muzicírování.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)