Musica coniuncta Pragensis 2005

Festival neprofesionálního hudebního umění Musica Coniucta Pragensis probíhal od ledna do prosince 2005 na uzemí Prahy a Středočeského kraje. V rámci festivalu se uskutečnilo 12 koncertů a vystoupení, na nichž se publiku představilo 14 českých a dva zahraniční pěvecké sbory. Vystoupilo cca 500 účinkujících a koncerty festivalu navštívilo cca 2000 posluchačů. Na výtvarné podobě festivalových materiálů a doprovodných akcí se podílely ak. mal. Anna Kubů a Mgr. Jitka Huňková.Roman Michálek, neděle 5. března 2006
Magazín > Sborový život

Kolínský dětský sbor Cantus laetus na koncertu dětských sborů. (foto: Jakub Zajíček)

Koncerty se konaly v různých prostředích, koncertních sálech, kostelech, památkových objektech, ve školách i v plenéru. V souladu s dramaturgickým záměrem pořadatelů na nich zněla hudba našich skladatelů všech slohových období i ukázky z děl jejich evropských současníků, od gregoriánského chorálu přes klasická díla naší vokální hudební literatury až po kompozice našich současných skladatelů. Z řady produkcí bych rád zmínil alespoň několik nejvýznamnějších koncertů.

Dramaturgickým vrcholem festivalu byly bezesporu dva výroční koncerty. První z nich uskutečněný dne 14. června ve velkém sále Pražského Hlaholu byl věnován památce významného českého sbormistra, čestného člena Národního divadla, panu Rudolfu Zemanovi. Součástí tohoto koncertu byla i výstava věnovaná této významné osobnosti, kterou slavnostně otevřely zástupci ND a asociace hudebních umělců a vědců. Ve zcela zaplněném sále vyslechli posluchači v podání Foersterova komorního pěveckého sdružení a Pěveckého sdružení pražských učitelek, sborů, jimž Rudolf Zeman věnoval větší část svého uměleckého života, klasická díla české sborové literatury.

Druhý koncert proběhl v předvečer svátku republiky, ve čtvrtek 27. října, v krásném prostředí chrámu svaté Ludmily v Praze 2. V úvodní části koncertu vystoupil Kühnův dětský sbor, který dostál své pověsti a ve svém programu složeném z duchovní skladeb pěti století přesvědčil posluchače o svých pěveckých a interpretačních kvalitách. Dramaturgicky šťastným počinem organizátorů koncertu bylo zařazení částí z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila. Provedení tohoto díla v interpretaci Vysokoškolského uměleckého souboru umocnilo sváteční ráz této akce.

Vedle uvedených koncertů patřil k nejvíce navštíveným akcím Koncert dětských a mladých sborů uskutečněný v listopadu, vystoupily na něm soubory Besharmonie z Prahy, Klánovický dětský sbor Claireton chorale a Cantus Laetus z Kolína.

Festival již tradičně 25. 12. uzavřelo provedení České vánoční mše J. J. Ryby v provedení Dvořákova komorního sboru z Kralup nad Vltavou, komorního sboru Laetitia Praha a smyčcového orchestru Musica Academica za řízení dirigenta Romana Michálka.

K realizaci festivalu spojilo své síly několik subjektů, pořadatelem a iniciátorem akce byla Unie českých pěveckých sborů, která při přípravě a organizaci akce úzce spolupracovala s Farním úřadem sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, Společností pro aktivní výchovnou prevenci a uměleckou agenturou Vira. Na financování akce se kromě řady firem a soukromých osob významně podílely i Ministerstvo kultury České republiky, Městská část Praha 2 a Nadace Františka Augustina Urbánka.

Festival ve všech ohledech naplnil očekávání pořadatelů, zájem publika, koncerty festivalu byly většinou velmi dobře navštívené, potvrdil, že o sborovou hudbu je mezi širokou veřejností zájem, a že akce tohoto typu jsou životaschopné, byť se ani v budoucnu, jako většina nekomerčních kulturních aktivit, při financování neobejdou bez širší podpory firem a institucí. Na základě pozitivních ohlasů se Unie českých pěveckých sborů rozhodla v roce 2006 uskutečnit další ročník festivalu.

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

Besharmonie

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2000
gymnaziální smíšený sbor


CANTUS LAETUS

Kolín (Středočeský kraj) – zal. 1993
dívčí sbor


Claireton Chorale

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1999
dětský sbor


Dvořákův komorní sbor

Kralupy nad Vltavou (Středočeský kraj) – zal. 1998
smíšený sbor


Foerstrovo komorní pěvecké sdružení

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1975
ženský sbor


Kühnův dětský sbor

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1932
sborová škola


Laetitia

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1980
smíšený sbor


Pěvecké sdružení pražských učitelek, z. s.

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1912
ženský sbor


Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1948
akademický smíšený sbor


Slovník sbormistrů


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)