Je něco, co nás dokáže zahřát?

Ano, jsou to četná blahopřání k novému roku 2006, která jsme obdrželi nejen od přátel z naší vlasti, ale i od četných přátel z ciziny. Škoda, že je nemůžeme sdělit i Vám všem, našim čtenářům. Možná, že by Vás v chladných lednových a únorových dnech letošního roku hřála tak, jako mne.František Zumr, Pražské mužské sbory, čtvrtek 2. března 2006
Magazín > Sborový život

Předjaří

Přirozeně, že nás hřejí také úspěchy minulého roku. Ty nej-větší koncertní úspěchy – na koncertě s Japonci v Rudolfinu (Beethovenova IX. symfonie), V. Foerstrovy Osenice, koncert na Hlávkově zámku v Lužanech, koncert na Žižkovském nekonvenčním podzimu, koncerty na Mezi-národním sborovém festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí, náš společný koncert s Janou Heryánovou Ryklovou na závěr výstavy malířského díla J. B. Foerstra v Českém muzeu hudby a všechny ty další koncerty a vystoupení v uplynulém roce. Bylo jich celkem 19 a byly většinou již komentovány v našem časopise. Na tomto úspěchu se podílelo střídavě 80-90 % našich členů ze současných čtyřiceti aktivních zpěváků, převážně seniorů. Největší roli sehráli přirozeně naši sbormistři prof. Stanislav Pešička a Mgr. Solon Kladas. Ti „nesli svou kůži na trh“ a neprodali ji lacino. Našich 15 zpěváků jim co nejúčinněji pomáhalo.. Na 80-100 % koncertech a vystou-peních v loňském roce zpívali M. Černý, Fr. Zumr, Vl. Hanzlík, J. Klička, J. Stibůrek, Fr. Podhajský, Fr. Borkovec, J. Němejc, St. Sedláček, Vl. Vorel, M. Mleziva, A. Kříž, J. Štembera, J. Urbánek a J.Věk. Pochvala patří ale i všem ostatním, i oni se podíleli na našem úspěchu, i když menší měrou.

Další úspěchy jsme zaznamenali na poli literárním. Podařilo se sepsat a vydat náš Jubilejní sborník Pražských mužských sborů z let 1999 až 2004, tedy právě z přelomu století. První sborník tohoto nového subjektu v oblasti kultury, kde je dokumentován přerod do té doby jednotlivých sborů (PSPU, PPSS a PST) ve sbor označova-ný jako Pražské mužské sbory (PMS). Sbor, pro který jsme neměli dosud ani legislativu. Sborník nám svými cizojazyč-nými shrnutími pomůže i při našich zahraničních stycích.

Dalším velkým úspěchem je sepsání a vydání studie J. B. Foerster – život, dílo a doba, která je dílem kolektivu autorů pod vedením našeho kolegy A. Džbánka. Ten inspirován potřebou takovéto publikace při našem festivalu a v památníku v Osenicích, věnoval bez nároku na honorář svůj volný čas k sepsání tohoto 110 stránkového díla a jeho prosazení v edici studií Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, která byla jeho editorem. Tento úspěch naše veřejnost ještě nedocenila.

Třetím dílem, které jsme neměli možnost na stránkách Zpravodaje ještě uvést a jehož náklad je již rozebrán, je memoárové dílo jediného autora, našeho kolegy Milana Černého, Vzpomínání na zpívání. Neznám sbor, který měl tolik příležitostí koncertovat v zahraničí v době totality, jako PSPU. Části těchto koncertů od roku 1975 se jako zpěvák účastnil i autor. Nejen jako zpěvák – tenor, ale i jako vnímavý publicista, který si své zážitky zapisuje a systematicky shromažďuje a právě nyní za pomoci své rodiny vydává jako soukromý tisk i s fotografiemi, aby připomněl nejen své mnohaleté působení v milovaném tělese, ale zachoval i prchavé vzpomínky na dobu nedávno minulou. Cenné je i to, že dovádí své vzpomínky až do současnosti, kdy PSPU působí ve svazku PMS a ukazuje, že podmínky pro tuto kulturní činnost dnes, např. na zájezdu PPSS do USA a PMS do Slovinska, se diametrálně odlišují od těch prvně vzpomínaných. Tato publikace, právě proto, že obsahuje mnoho autentických detailů, může být přínosem i pro mnohé historiky. Děkujeme za další kamínek do mozaiky historie našich sborů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)