Za druhým ročníkem festivalu Musica Coniuncta Pragensis

Druhý ročník festivalu neprofesionální hudby Musica Coniucta Pragensis II probíhal od ledna do prosince 2004 na uzemí Prahy a Středočeského kraje. Koncerty se konaly v různých prostředích, koncertních sálech, kostelech, ve školách i v plenéru. V souladu s dramaturgickým záměrem pořadatelů na nich zněla hudba našich skladatelů všech slohových období i ukázky z děl jejich evropských současníků, od gregoriánského chorálu přes klasická díla naší vokální hudební literatury až po kompozice našich současných skladatelů. Z řady produkcí bych rád zmínil alespoň několik nejvýznamnějších koncertů.Roman Michálek, středa 23. února 2005
Magazín > Zprávičky

Ilustrační obrázek.

Jak už podtitul druhého ročníku festivalu Pocta tvůrcům napovídá, bylo záměrem jeho tvůrců vzdát hold význačným osobnostem české hudební kultury. Rok české hudby je rokem velkých jubileí, připomínáme si nejen jubilující skladatele, ale i o výročí některých souborů. K předním českým pěveckým sborům, jejichž výročí založení připadá právě na rok končící číslovkou čtyři, patří Pěvecké sdružení pražských učitelů. Devadesát pět let nepřetržité činnosti si tento soubor oslavil jubilejním festivalovým koncertem uspořádaným 6. listopadu v sále Nuselské radnice, zazněly na něm mimo jiné i české skladby, které tento soubor proslavily u nás i v zahraničí.

Vrcholem festivalové sezóny byl bezesporu Slavnostní koncert UČPS věnovaný dílům našich předních skladatelů. Uskutečnil se 15. 5. 2004 ve velkém sále Hlaholu Praha a vystoupily na něm vybrané pražské sbory. Dětský sbor Radost, Ženský sbor Iuventus Paedagogica, komorní smíšený sbor Laetitia Praha a smíšený sbor Hlaholu Praha v programu večera uvedly skladby B. Smetany, Z. Lukáše a V. Nováka.

Další oblastí, které věnovali organizátoři festivalu zvláštní pozornost byla hudba duchovní, konkrétně pak díla Antonína Dvořáka. V září byla u příležitosti slavnostní mše svaté v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech spojenými sbory UČPS provedena autorova „Lužanská mše“ Missa in D, 13. října bylo pak v kostele sv. Šimona a Judy uvedeno v nastudování Hlaholu Praha a Messias-Kantorei Hannover pod taktovkou R. Z. Nováka Dvořákovo Requiem.

Za jeden z nejdůležitějších cílů své činnosti UČPS považuje podporu sborového zpěvu dětí a mládeže. Tato myšlenka přirozeně našla samozřejmě své místo i při přípravě dramaturgie festivalu. Kromě dílčích koncertů jednotlivých dětských pěveckých sborů proběhl 21. listopadu Sváteční koncert dětských a mládežnických sborů, na němž vystoupilo 110 účinkujících ve věkovém rozmezí od sedmi do dvaceti let.

K nejúspěšnějším akcím hudební sezóny patří již tradičně Adventní a Vánoční koncerty, je tedy více než symbolické, že právě hudba, která je s českou vánoční tradicí pevně spjata, II. ročník celoročního festivalu Musica Coniuncta Pragensis uzavřela. V programu vánočního koncertu uspořádaného 25. prosince 2004 zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Dvořákova komorního sboru z Kralup nad Vltavou, komorního sboru Laetitia Praha a smyčcového orchestru Musica Academica za řízení dirigenta Romana Michálka.

V průběhu roku 2004 se uskutečnilo v rámci festivalu 12 koncertů vokálně-instrumentální hudby, posluchačům se na nich představilo 22 souborů z České republiky, Rakouska a Německa o celkovém počtu cca 600 hudebníků. Festivalové akce podle odhadů pořadatelů navštívilo v součtu cca 2000 posluchačů. Jednotlivé koncerty byly s předstihem prezentovány v mediích, úspěšná byla v tomto ohledu zvláště spolupráce s ČRo a místním tiskem. Novinkou, která přinesla výrazný pokrok v oblasti prezentace akce, bylo vytvoření jednotné grafické podoby propagačních materiálů, autorem jejich designu je přední pražská grafička akademická malířka Anna Kubů. Jednotlivých pořadů festivalu se zúčastnily tyto soubory: dětské pěvecké sbory Rolnička, Koťata, Písnička, Jiskřička, Radost, Claireton Chorale, gymnaziální sbor Z-Band, mezinárodní pěvecký sbor mládeže Vocalissimo, ženské sbory Iuventus Paedagogica, Pěvecké sdružení pražských učitelek, dívčí sbory Cantarina, Dívční komorní sbor Brécy, Dívčí pěvecký sbor Hlaholu Praha, smíšené sbory Mikrochor, Laetitia, Smíšený sbor Hlaholu Praha, Messias-Kantorei Hannover, Dvořákův komorní sbor Kralupy nad Vltavou, Máta, Suchdolský komorní pěvecký sbor, Chrámový sbor Svaté Ludmily a smyčcový orchestr Musica Academica.

K realizaci festivalu spojilo své síly několik subjektů, pořadatelem a iniciátorem akce byla Unie českých pěveckých sborů, která při přípravě a organizaci akce úzce spolupracovala s Farním úřadem sv. Ludmily v Praze na Vinohradech, Společností pro aktivní výchovnou prevenci a uměleckou agenturou Vira. Na financování akce se kromě řady firem a soukromých osob významně podílely i MK ČR, Městská část Praha 2 a Nadace Fr. Augustina Urbánka.

Festival ve všech ohledech naplnil očekávání pořadatelů, zájem publika, koncerty festivalu byly většinou velmi dobře navštívené, potvrdil, že o sborovou hudbu je mezi širokou veřejností zájem, a že akce tohoto typu jsou životaschopné, byť se ani v budoucnu, jako většina nekomerčních kulturních aktivit, se při financování neobejdou bez širší podpory firem a institucí.

Na základě zkušeností z minulých let a stálého zájmu posluchačů i účinkujících se UČPS rozhodla v tomto roce uskutečnit další, již třetí ročník tohoto festivalu. Věříme, že se tak podaří vytvořit novou kulturní tradici celoročního nekomerčního festivalu, v jehož rámci se budou moci posluchači nejen z Prahy a Středočeského kraje seznamovat s vokálními skladbami české i světové hudební kultury, jakož i s výkony našich pěveckých těles. V lednu 2005 se pod záštitou starosty MČ Praha 2 pana Michala Basche uskutečnil první „Benefiční koncert“ – jeho výtěžek byl věnován na podporu postižených přírodní katastrofou v Jihovýchodní Asii.

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

Cantarina

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2004
ženský sbor


Claireton Chorale

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1999
dětský sbor


Dvořákův komorní sbor

Kralupy nad Vltavou (Středočeský kraj) – zal. 1998
smíšený sbor


Iuventus paedagogica

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1967
ženský sbor


Jiskřička

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1985
školní dětský sbor


Laetitia

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1980
smíšený sbor


Máta

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1992
smíšený sbor


MIKROCHOR

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1961
smíšený sbor


Pěvecké sdružení pražských učitelek, z. s.

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1912
ženský sbor


RADOST PRAHA

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1961
školní dětský sbor


Rolnička Praha

Hlavní město Praha – zal. 1978
sborová škola


Vocalissimo

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2003
gymnaziální smíšený sbor


Zpěvácký spolek Hlahol v Praze

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1861
smíšený sbor


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)