Dvacáté Foerstrovy Osenice, festival láká sbory i posluchače

Je obdivuhodné, že každý rok přijede do Osenic celá řada významných pěveckých sborů z nejrůznějších míst.VaW, středa 1. června 2022
Magazín > Zprávičky

Foersterovy Osenice 2012

archiv PSPU / PSPU

FOERSTEROVY OSENICE:

Sraz rodáků v Dětenicích (Dětenice, Osenice a Brodek) bude v sobotu 4.6.2022 zahájen u příležitosti výročí úmrtí J. B. Foerstera už dvakrát odloženým festivalem v Osenicích: dvacátým tradičním setkání a veřejným koncertem pěveckých sborů, které navazují a pokračují v hudebním odkazu Foersterova rodu – hudební dynastie 19. a 20. stol.. V letošním roce sbory vystoupí už tradičně při slavnostní mši v osenickém kostele, před pamětními deskami Josefa Foerstera, Antonína Foerstera a Josefa Bohuslava Foerstera na zahradě Foersterovy školy v Osenicích. V osenickém kostele vystoupí i sólová zpěvačka, rodačka z Dětenic, Jana Ryklová, která se může pochlubit tím, že nechyběla na žádném festivalu Foerstrových Osenic.

Letos – 4. 6. 2022 obec navštíví smíšený sbor Hlahol z Nymburka. Hlahol Nymburk je sbor s dlouhodobou tradicí. V roce 2020 oslavil 160. výročí svého založení. Samozřejmě už tradičně nesmí chybět ani pěvecký spolek Jizeran ze Semil, každoroční host festivalu. Dál se můžete těšit na smíšený pěvecký sbor Foerster Jičín a Smíšený sbor Kvítek Louny. Nabídka je jako každý rok opravdu pestrá.

Hlavní organizátor festivalu – obec Dětenice zvládá věc na výbornou. V okolí Dětenic na každé nástěnce visí plakáty, které Vás srdečně zvou na 20. ročník Foerstrových Osenic. Z tiskárny na obecním úřadě vyjíždějí stravenky, štítky pro pořadatele a programy, které budou osudnou sobotu komukoli a kdykoli k dispozici. Jediné co zbývá, je držet palce, ať sluníčko svítí, festival se vydaří a pořadatelům zůstane chuť pokračovat v této tradici i v dalších letech.

Letošní ročník Srazu rodáků chtějí pořadatelé věnovat řídícímu učiteli dětenické školy Břetislavu Finkemu (byl ředícím na dětenické škole v letech 1939-1951). Představit ho nejen jako učitele, ale i jako divadelníka, autora divadelních her, básníka, spisovatele, novináře i malíře. V dětenické knihovně bude zřízena u příležitosti srazu rodáků výstava z jeho pozůstalosti a povídání s Evou Bílkovou, historičkou z Jičína o jeho přínosu pro obec Dětenice.

20. ročník festivalu Foerstrovy Osenice

4. června 2022

Pěvecké sbory:

Pěvecký spolek Jizeran Semily, z. s., založen v roce 1860, sbormistr Jiří Kurfiřt

Smíšený pěvecký sbor Hlahol Nymburk, založen v roce 1860, sbormistr Ing. Tomáš Pergel, CSc.

Smíšený pěvecký sbor Foerster, Jičín, z. s., založen v roce 1995, sbormistryně PaedDr. Božena Maxiánová

Smíšený sbor Kvítek Louny, založen v roce 1976, sbormistryně Mgr. Lenka Petržilková

PROGRAM HLAVNÍHO DNE :

9:00 – Osenice, kostel Narození Panny Marie, slavnostní mše (celebruje P. Augustin Števica, farář libáňský)

– doprovod liturgie sbory Hlahol Nymburk a Jizeran Semily, sopránové sólo Jana Ryklová, varhany Jana Vávrová, housle Mirka Jeřábková Jaroslava Petrásková, violoncello Adéla Zajptová

Missa brevis Sti Joannis de Deo J. Haydna, sbormistr Jiří Kurfiřt, MgA. Jana Ryklová (soprán), Josef Bohuslav Foerster, Ave Maria

10:30 – Osenice, amfiteátr před Památníkem Foerstrova rodu (bývalá Národní škola J. B. Foerstra)

– přehlídka pěveckých sborů UČPS

Úvodní slovo: Ing. Radomír Vališka – starosta obce Dětenice, Mgr. Jaroslav Vávra – ředitel festivalu

Festival se koná za finanční podpory obce Dětenice a rodiny JBF

Foerstrovy Osenice

pamatnik-foerstrova-rodu_osenice

K příležitosti výročí úmrtí J.B.Foerstera je organizováno v Osenicích již tradiční setkání a veřejný koncert pěveckých sborů, které navazují a pokračují v hudebním odkazu Foersterova rodu. Sbory vystoupují při slavnostní mši v osenickém kostele a před pamětními deskami Josefa Foerstra, Antonína Foerstra a Josefa Bohuslava Foerstra na zahradě Foersterovy školy v Osenicích.

Josef Foerster (1833 – 1907) – skladatelův otec

Významný hudebník. Prvního významného hudebního vzdělání nabyl u svého otce, učitele osenického. Absolvoval varhanickou školu. Pět let byl varhaníkem v klášteře ve Vyšším Brodě. V roce 1858 se stal varhaníkem u sv. Vojtěcha a brzy poté u sv. Mikuláše na Malé Straně. Roku 1862 byl jmenován ředitelem kůru u sv. Trojice a roku 1866 u sv. Vojtěcha, kde na delší dobu pevně zakotvil. Byl učitelem hudby a učitelem zpěvu na českém státním ústavě učitelském. Od roku 1873 působil v Kolíně nad Rýnem.

Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951)

j_b_foerster

Narodil se v Praze na Malé Straně. Hudba Josefa Bohuslava Foerstera vyrůstá z české národní tradice. Jeho cesta začíná u Smetany, Dvořáka a Fibicha. Svým rodovým původem patří do světa starých venkovských kantorů. Dílo J. B. Foerstera je velmi rozsáhlé a mnohostranné. Složil 23 melodramů, stovky sborů, desítky písní a písňových cyklů, 6 oper (Eva, Jessika, Srdce, Debora, Nepřemožení, Bloud), 2 houslové koncerty, 5 symfonií, symfonické básně, orchestrální suity, komorní skladby – dechový kvintet, nonet, 5 smyčcových kvartet, tria, dua, skladby pro sólové nástroje: housle, violu, violoncello, flétnu, klavír, varhany, harmonium a velké množství církevních skladeb. Josef Bohuslav Foerster byl veliký skladatel, spisovatel, a malíř. Jeho rod pochází z Osenic z kantorské rodiny, kde již od roku 1826 pracovali jeho děd a praděd v osenické škole jako řídící učitelé a v osenickém kostele jako regens chori. V té době sem jezdil i jejich vnuk z Prahy, jak o tom píše ve svých literárních pamětech. Asi v té době byly Osenice hudebním centrem, pro své okolí, sjížděli se sem různí muzikanti, kteří hráli a zpívali skladby od umělců jako Mozart nebo Beethoven. To malého Josefa inspirovalo pro jeho budoucí kariéru.

Členové rodiny Foersterů byli nejvíce učitelé, ale i úředníci a řemeslníci. Ale všichni byli výbornými hudebníky na různé nástroje.

Ignác Foerster (1774 – 1827) – skladatelův praděd

Roku 1796 se stal učitelem v Lojovicích na panství brandýském. Roku 1810 se odstěhoval z Mladé do Dětenic u Libáně v hejtmanství Jičínském. Byl dvakrát ženat, měl jedenáct dětí, kromě tří všechny dorostly. Zchátralá dětenická škola nebyla obci ke cti. Mnohem pokročilejší a osvícenější byli občané Osenic, kteří postavili ve své obci novou školu, kam se Ignác Foerster v září 1826 přestěhoval a v budově začal vyučovat. Ignác Foerster v osenické škole učil pouze do 24.12.1827, kdy zemřel. Kantorská tradice se zachovala u jeho syna Josefa (skladatelův děd).

Josef Foerster (1804 – 1892) – skladatelův děd

Když roku 1827 zemřel Ignác Foerster, jeho otec, se musel starat o maminku a pět nezaopatřených dětí. Josef Foerster dostal po otci místo učitele na osenické škole. Osenická škola byla trojtřídka a Foerster vyučoval nepřetržitě ve třetí třídě. Jako učitel byl osenický Foerster ve škole přísný a po zvyku doby používal i tělesných trestů, kázeň měl ve třídě vzornou. Velmi rád učil děti přednášet a memorovat různé básně. Byl vynikajícím učitelem počtů. Osenický kůr byl jeho pýchou. Za života nashromáždil velký archiv notový. V osenické škole působil plné půlstoletí. Osenický učitel Josef Foerster se postaral o výchovu tří českých hudebníků: Josefa, Antonína a Karla Foerstrů.

Antonín Foerster (1837 – 1926) – skladatelův strýc

U Antonína se setkáváme v tomto rodě poprvé s problémem emigrace způsobené množstvím hudebních talentů, vyskytujících se v jediné rodině. Po studiích odchází Antonín do Chorvatska a později do slovinské Lublaně odkud se do vlasti již nikdy nevrátil. Antonín Foerster pro Slovince hojně komponoval, psal skladby církevní i symfonické. Vytvořil i první jejich lyrickokomickou operu „Gorenjského slavčeka“. Opatřil Slovincům první klavírní školu, školu zpěvu i nauku o harmonii, modulaci a dal základ slovinské hudební terminologii. Hudebním výkvětem byl jeho syn Antonín Foerster.

Karel Foerster – skladatelův nevlastní strýc

Vystudoval pražskou konservatoř a stal se houslistou Prozatímního divadla. Součastně byl i žákem pražské varhanické školy. Varhaníkem ve Znojmě byl do listopadu 1878 do srpna 1883. Vrcholem jeho hudebnické dráhy bylo regenschorské místo při kůru v Moravských Budějovicích, jež zastával v letech 1883 – 1920. Měl také svou hudební školu, z níž vyšel mimo jiné i Jaromír Herle.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)