Slavnostní koncert k roku české hudby

Slavnostní koncert k roku české hudby uspořádalo Pěvecké sdružení pražských učitelek opět v sále Modlitebny CASD v Londýnské ul. na Vinohradech v sobotu dne 6. listopadu tr.František Zumr, pondělí 17. ledna 2005
Magazín > Sborový život

Ilustrační obrázek.

V tomto přiměřeně velkém, krásně akustickém sále se tento večer sešla nepříliš početná obec přátel a příznivců k prožitku ze sborových i sólových skladeb jen českých skladatelů, mezi nimiž dominovali A. Dvořák a B. Martinů. Pěveckému sboru se daří generační proměna při zachování žádoucího počtu zpěvaček i kvalitě zvuku, který produkují. V jednotivých hlasech jsou sice ještě patrné hlasové opory, ale celkový zvuk se již vyrovnává v žádoucí souzvuk celého tělesa.

V programu krásného koncertu byly patrné tři části. V první části zazněly již kultovní skladby B. Smetany (Má hvězda, Západ slunce, Přiletěly vlaštovičky) a A. Dvořáka (Moravské dvojzpěvy v úpravě pro ženský sbor). Ty byly zazpívány tak, jak jsme je zvyklí slýchat od PSPU v dřívějších letech. Škoda, že dramaturgie nevyužila pro krátký oddech sboru té části, kdy vystoupily sólistky sopranistka Eva Charvátová a altistka Lenka Farkačová zejména v duetu z opery V. Blodka V studni. Pro tak malý akustický prostor mohlo být podání těchto líbezných skladeb komornější. Následující Foerstrovy sbory Cestičky a Písnička, jak je známe z provedení PSPU v Míčovně Pražského hradu v roce 2001, byly totiž nejvíce postiženy intonační nepřesností a bezvýrazností, možná pramenící z hlasové únavy a ztráty pozornosti.

Sbory J. Suka, L. Janáčka a P. Ebena uvedly vyvrcholení večera, kterým byla část věnovaná dílu B. Martinů. Nejprve sbor Zavírání lesa, který v podání PSPU známe už řadu let, který i letos zazněl svěže až žertovně, intonačně i rytmicky přesně. Byl krásným vrcholem večera. K podání Legendy z dýmu bramborové nati přizval sbormistr I. Zelenka část mužského sboru Pražští pěvci (sbormistr St. Mistr), který obstál přesile ženských hlasů v tak náročné skladbě. Dalšími spoluúčinkujícími byli členové malé instrumentální skupiny, kteří své party jistě spolehlivě a přesně odehráli, ale výrazem nepodpořili onu krásnou fresku, kdy sama Matka boží sestoupí mezi prostý lid, aby poznala tíhu všedního života a břemeno tvrdé práce, kterou přednášel sbor a sólisté.

Sbormistr I. Zelenka na tomto večeru ukázal, že se PSPU už může s mladším obsazením pustit do takto tématicky laděných koncertů. Je třeba ještě trpělivě získávat publikum pro tyto koncerty. Možná i slovem moderátora, jak tomu bylo na minulých koncertech PSPU.

Věříme, že dramaturgický počin sbormistra I. Zelenky uvádět krásné kantáty B. Martinů nezůstane jen u této a uslyšíme i další z jeho rodné Vysočiny. Věřme, že se naplní záměr sbormistra a najde pochopení i u mladého sboru s velkou tradicí, jimž je dnes Pěvecké sdružení pražských učitelek.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)