VÝCHOVY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU, současnost a budoucnost Hv a Vv na našich školách

Výzva učitelům Hv a Vv

Asociace učitelů hudební výchovy přichází v těchto dnech s výzvou pro učitele uměleckých výchov a žádá je o vyplnění dotazníku vztahujícího se k výchovám v době nouzového stavu.Milan Motl, pondělí 11. května 2020
Magazín > Zprávičky

AUHV

AUHV / AUHV

Část veřejnosti vnímá v současné situaci výchovy a jejich úlohu v rámci distančního vyučování jako problematickou a nadbytečnou. Je argumentováno tím, že žáci mají problémy s orientací v nastalé složité situaci a mnoho úkolů z jiných – důležitých předmětů. Distanční výuka výtvarné a hudební výchovy je dle takového názoru zatěžující a nesmyslná. Je zároveň kritizována snaha některých učitelů hodnotit odevzdané práce z těchto předmětů. Na druhou stranu se poukazuje na to, že učitelé výchov v této době prakticky nepracují a ředitelé by jim měli přidělit jinou práci. Situaci dokreslují požadavky rodičovské veřejnosti, aby učitelé výchov zadávali dětem pouze užitečné úkoly typu: Ukliď si pokojíček a pošli fotografii, nebo: Nauč se nazpaměť slova libovolné písně.

Jaká je tedy realita současné výuky?

Jakou roli mohou a mají hrát výchovy právě v této situaci?

Jsme schopni zajistit efektivní formu distančního vyučování výchov?

Máme k tomu k dispozic vhodné prostředky, podmínky a metody?

Jak se nyní k výuce výchov staví vedení škol a naši kolegové?

Za situace, kdy pomalu, ale soustavně probíhá příprava revize RVP, může právě zodpovězení těchto a dalších podobných otázek znamenat velmi mnoho. Stále je totiž ve hře další budoucnost výchov na našich školách a výše zmíněné názory ke zlepšení jejich postavení bohužel nepomáhají. Nezpochybňujeme nutnost upřednostnit v nouzovém stavu náročnější předměty, ale obáváme se, že nastalá situace v naší snaze zachovat výchovy jako samostatné předměty vzdělávání nepřispívá, jsou totiž ještě více vnímány jako zbytné.

Náměty k diskuzi:

1. Zkušenosti učitelů s výukou výchov v době nouzového stavu(metody, formy, prostředky, používané materiály a zdroje)

2. Časová náročnost distanční výuky(ve srovnání s běžnou výukou, příp. co zabírá nejvíce času?)

3. Podpora, podmínky a zájem ze strany vedení školy, zřizovatele

4. Zpětná vazba a motivace (reakce dětí, rodičů, kolegů)

5. Legislativa, úpravy tematických plánů vzhledem k nastalé situaci(zda a příp. jak bylo postupováno?)

6. Míra použitelnosti běžných metod, postupů, příprav pro současnou situaci

7. Proměny výuky výchov, možný přínos a poučení pro běžnou výuku do budoucna

Děkujeme za každou Vaši reakci a poskytnutou cennou zpětnou vazbu!

Dotazník můžete vyplnit anonymně online zde► FACEBOOK AUHV◄ do 30. května 2020.

Nebo ho zaslat na e-mail: sekretariat@ucps.cz. Vyhodnocení dotazníku proběhne též anonymní formou, zejména dle stupně a typu škol.

Za Asociaci učitelů hudební výchovy

Mgr. et Mgr. Milan Motl, Ph.D.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)