196. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany

Vzpomínka v Národním divadle v Praze

I letos obdrželo Pěvecké sdružení pražských učitelů pozvánku od Společnosti Bedřicha Smetany do Národního divadla, kde 1. března 2020 se konalo matiné k 196. výročí narození Bedřicha Smetany.Jiří Štembera, pátek 10. dubna 2020
Magazín > Zprávičky

skladatel Bedřich Smetana (1880)

neznámý / https://cs.wikipedia.org/wiki

Ve stanovený den, byla to neděle, sešli se ve foyer mezi desítkami umění chtivých návštěvníků všech věkových kategorií i reprezentanti PSPU. A to vzdor obavám z chřipky, a hrozícího koronaviru. Usazeni v lóži vpřízemí, nedaleko jeviště, byli za svou odvahu odměněni bohatým kulturním zážitkem. Pro úplnost uvádím, že akce se konala ve spolupráci Společnosti Bedřicha Smetany a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění. Úvodem přednesl Dr. Václav Němec, místopředseda a jednatel Společnosti Bedřicha Smetany (a velký znalec jeho života) projev, ve kterém nastínil životní osudy skladatelovy a zdůraznil některé jeho úseky, od záškoláctví v dětství, po jeho významná období – r. 1848, jmenování kapelníkem, uvedení jeho oper a hudebních děl atd.

Vlastní program sestával ze skladeb Bedřicha Smetany, které byly uvedeny v tomto pořadí Luisina polka(klavír: V. Trubač), Trio g moll, op. 15, pro klavír, housle a violoncello (M. Levický, A. Veverková a Š. Drtina), scény z opery Prodaná nevěsta: Známť já jednu dívčinu– duet Mařenky a Vaška z 2. jednání, Jak pravím hezká je – Každý jen tu svou – Znám jednudívku – árie Kecala a duet Kecala a Jeníka z 2. jednání, Och, jaký žal – Ten lásky sen – árie Mařenky z 3. jednání, Tak tvrdošíjná dívko jsi – duet Jeníka a Ma-řenky z 3. jednání, Rozmysli si, Mařenko, rozmysli – sextet z 3. jednání provedli posluchači HAMU, na klavír doprovázela I. Romenska: Mařenka – Y. Ulasavets, Vašek – J. Dolejš, Jeník – V. Šantora, Kecal – J. Janda, Ludmila – O. Koblížková, Krušina – R. Martinec, Háta – P. Vondrová a Mícha – J. Líkař. Dramaturgie, produkce B. Blachut ml.

Na koncertu se podíleli pracovníci jevištního provozu Narodního divadla. Výkony umělců na jevišti odměňovalo početné obecenstvo (hlediště a 1. balkon byly zcela zaplněny) mohutným potleskem. Při závěrečném klanění byli vystupující odměněni květinou. Byť v uvedeném programu účinkovali studenti HAMU, jejich výkony dosahovaly umělecké úrovně profesionálů.

Návštěvníci, kteří po koncertě odcházeli neuspokojeni, patrně nepochopili bohulibý záměr dramaturga tohoto koncertu, na méně často zpívaných áriích z naší národní opery ukázat nejen krásu hudby B. Smetany, ale i dorůstající generaci naší první operní scény. Naším rodinným stříbrem není jen Smetanovo Věrné milování a Štefan Margita, ale celá plejáda umělců a hudba našich národních skladatelů.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)