Bohemia a ZET: naše krajanské pěvecké sbory nezahálejí

17. kvĕtna příjemnou cestou do přímořského mĕstečka Tisno, Bohemia obohatila a úspĕšnĕ ukončila první pololetí. Jako vždy, docházka na zkoušky byla hojná, jenom mnozí se na takovou cestu nevydali kvůli zdravotním potížím. Dvacítce zpĕvákům se v autobusu přidal Dechový orchestr ZET, aby kulturni program, který spolu připravili pro občané Tisna byl bohatší. Koncert spolupořádali s místním dechovým orchestrem Hartić. Před koncertem se v místním domě konala prezentace knihy o Václavu Havlovi, autorů Jasni Marcelićové a Marijana Lipovace.Miluška Křivohlávková, úterý 28. srpna 2018
Magazín > Zahraničí

Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb Bohemia

Bohemia / archiv sboru

V pohodĕ, a v dobré náladĕ cesta rychle ubíhala a kolem poledne v malebném mĕstečku Tisno, záhřebané uvítal člen Bohemie Drago (Dragutin Zajec) v roli organizačního hostitele. Po bezvadném občerstvení čekal všechny účastníky nejdůležitĕjší úkol, společná zkouška. Marta Bergovec a HrvojePintarić, zkušení hudební odborníci sladili hudební nástoje a hlasy zpĕváků natolik, že se po dobu vystoupení u všech zachvĕlo nĕco v hrudi, to nĕco o čem každý sbormystr sní. Hrdĕ zaznĕla hymna smíšeného pĕveckého sboru Bohemia, vlastenecky Oko jedne hiže čili Pod doškovou střechou, procítĕnĕ Ej, od Buchlova, mírumilovnĕ Zafoukej vĕtříčku. Náročná Vraćam se, autora Arsena Dediće u aranžmá Marty Bergovcové zanechala zvlášť silný umĕlecký dojem. Ráznĕ a vĕrnĕ česky zaznĕly známé melodie v podání Dechového orchestru ZET, načež Gardijski pohod v podání dechovky KUD Hartić, který se jim přidal na jevišti, zaznĕl obdivuhodnĕ. Avšak s Vejvodovou Škoda lásky aneb Rosamundou vyvrcholilo celé vystoupení.

Vynikajicí program a přijemné pobavení vyvynulo se v návrh aby se takova setkání konala pravidelně. Děkujeme obci Tisno, turistické pospolitosti Tisno a KUD Hartić za vřelé uvítání.

Při západu slunce, procházejíce se pobřežím všem se honila hlavou jedna myšlenka :"Není škoda ani jedné chviličky která se vĕnuje hudbĕ, písni a lidem kteří si navzájem rozumí."

Současnost

V současné době pěvecký sbor čítá 27 aktivních členů, schází se dle potřeby jednou až dvakrát týdně pod uměleckým vedením mladého hudebníka, profesora hudby pana Domagoje Mariće.

Organizační vedoucí sboru je od roku 2006. paní Věra Nenadićová.

Pravidelnými každoročními akcemi sboru jsou vánoční koncerty, vystoupení na různých kulturních programech spojených s Českou besedou Záhřeb a krajanským životem Čechů v Chorvatsku, rovněž účast na hudebních přehlídkách jak v Chorvatsku, tak i v zahraničí.

Repertoár sboru je velmi pestrý, hlavní důraz je kladen na původní české a moravské lidové písně, ale nechybí ani písně chorvatské, úryvky z českých oper a písně českých písničkařů.

Historie

Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb „Bohemia“ byl založen 4. října 2001.

V průběhu prvního roku trvání sboru se nacvičilo dvacet českých lidových písní, úryvky z českých oper a také několik chorvatských písní.

Uměleckého vedení sboru se ujala a s ním svědomitě a profesionálně nacvičovala profesorka hudby paní Vlasta Faist Maras, která rovněž upravila některé písně speciálně pro účely sboru.

O organizační stránku, evidenci členů, oblečení a organizaci vystoupení se staraly vedoucí sboru paní Emilie Novosadová a paní Vlasta Tomková.

Vystupovalo se mnohokrát v našem Českém domě u přiležitosti různych oslav nebo kulturních programů. Několikrát jsme hostili pěvecké sbory nejen z dalších českých besed, ale i sbory chorvatské (npr. Hrvatica,……..).

Náš sbor byl pozván také na mnohá vystoupení mimo Záhřeb k přátelským setkáním v jiných českých besedách a hudebním přehlidkám v Bjelovaru, Rijece, Překopakře, Daruvarském Brestovu, Horním Daruvaru, Končenících, Hercegovci.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)