Krajanský spolek Lumír ve Vídni nabízí noty skladeb svých sbormistrů

Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni Lumír funguje ve Vídni jakožto spolek českých krajanů již od roku 1865. Jelikož byli někteří lumírovští sbormistři také skladateli, rozhodl se vídeňský spolek připomenout jejich dílo. Protože ovšem až na výjimky neexistují žádné nahrávky těchto skladeb, přistupuje spolek pro oživení povědomí o těchto skladbách k vydávání not.Viktor Velek, redakce, pátek 2. března 2018
Magazín > Zahraničí

Krajanský spolek Lumír ve Vídni

archiv sboru / https://l-u-m-i-r.webnode.at/galerie/

Někdy se jedná o novou edici již dříve tištěných not, jindy jde o přepis z rukopisů do počítačové notosazby, každopádně v roce 2015 Lumír připravil sborové dílo Bohuslava Čumpelíka a Aloise Konstantina Jahody-Křtinského, v následujícím roce 2016 spatřilo světlo světa sebrané sborové dílo Josefa Ferdinanda Skalického a konečně v roce minulém pak sborová díla Anatola Archangelského. Zájemci o noty mohou psát na adresu viktor.velek@gmx.de.

Lumír působí již od roku 1865

Českoslovanský zpěvácký spolek Lumír byl založen v roce 1865 a svou činností výrazně přispíval na přelomu 19. a 20. století ke kulturně-hudebnímu dění ve Vídni. Spolek od svého založení oficielně existuje nepřetržitě a jeho hudební činnost byla v roce 2013 znovuobnovena.

Vzhledem k tomu, že pěvecký spolek LUMÍR oslavil v roce 2015 své 150. výročí vzniku, je jeho osazenstvo mnohem mladší. Scházíme se ke zkouškám podle domluvy, převážně ve čtvrtek večer od 19.00 do 21.30 hodin ve Slovanské besedě ve Vídni. Náš repertoár se skládá z lidových písní, církevní hudby, klasických zpěvů českých i evropských skladatelů až po veselé moderní skladby rytmické. Sbor má také možnost čerpat z vlastního bohatého archívu svých někdejších sbormistrů.

Členové spolku jsou úzce spjati s česko-slovenským spolkovým děním ve Vídni. Někteří mají hudební vzdělání a své znalosti propůjčují ku prospěchu všech. Kromě vlastního zpěvu pořádá Lumír svým jménem i jiná představení a koncerty.

Více o sboru na jeho webových stránkách


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)