Hora tří světel - Velikonoční koncert duchovní hudby

Mimořádný zážitek příznivcům sborové hudby slibuje Koncert duchovní hudby, který na Květnou neděli 20. března připravil Spolek pro komorní a vokální hudbu Laetitia Praha, kde zazní tři mimořádná duchovní díla českých skladatelů 20. století, jejichž společným znakem je vnitřní hloubka a téma velikonoční oběti. Koncert začíná v 17 hodin v budově Farního sboru ČCE v Praze na Smíchově.Martin Maňásek, středa 16. března 2016
Magazín > Sborový život

Spolek pro vokální a komorní hudbu LAETITIA

Laetitia / Laetitia

Prvním dílem je méně uváděná kantáta Bohuslava Martinů (1890-1959) Hora tří světel. Skladbu autor vytvořil na sklonku svého života (1954) na objednávku mužského pěveckého sboru Den Haag Singers, který jí také v Bernu 3. října 1955 uvedl v premiéře. Inspirací pro kantátu je Pašijový příběh, který Martinů zasadil do širších souvislostí a naplnil hlubokou a obsažnou hudbou, která je příznačná právě pro jeho pozdní tvorbu. Její text Martinů sestavil sám. Děj nás ve zkratce provede třemi body Kristova života. V úvodním venkovském obřadu zaznívá část kázání, poté se krátce prostřednictvím české koledy dotkne motivu Narození páně. Citáty z knihy Po stopách Páně od H. V. Mortona a texty Matoušova evangelia nás pak přenesou do Getsemanské zahrady a k soudnímu dvoru. Celá kantáta končí vroucí českobratrskou písní “Přišli jsme k Tobě do chrámu, u Tebe máme ochranu”. Zdánlivě nesourodé motivy české lidové hudby a sborového chorálu skladatel geniálně propojuje v jeden organický celek. Skladba je napsána pro sóla, recitaci, mužský sbor a varhany.

Další kompozicí rezonující s tématem oběti a vykoupení je cyklus skladatele Jana Hanuše (1915 –2004) pro nižší hlas a orchestr Dřevěný Kristus na verše Kamila Bednáře. Dřevěný Kristus se zrodil v roce 1957 zprvu jen jako cyklus písní s doprovodem klavíru. Inspiraci skladatel našel ve stejnojmenné sbírce s podtitulem „Básně na kříž nalezený v horách", vydané jako bibliofilie tiskařem Jaroslavem Pickou s ilustracemi Marie Vindišové.

Program koncertu vhodně doplňuje Toccata a fuga f moll Bedřicha Antonína Wiedermanna (1883-1951), současníka Bohuslava Martinů. Autor je považován za průkopníka novodobé české varhanní interpretace. Jeho hlavním zájmem však byla hudba 19. a 20. století (premiéroval mimo jiné Novákův Svatováclavský triptych). Jeho působení je neodmyslitelně spjato s pravidelnými varhanními koncerty v pražském Emauzském klášteře a v bazilice sv. Jakuba. Kromě kompoziční činnosti byl i pedagogicky činný, k jeho žákům patřili např. Jiří Reinberger, Jiří Ropek, Emil Vacek a Milan Šlechta.

Spolu s mužským sborem Laetitia Praha na koncertě vystoupí i vynikající sólisté barytonista Martin Vodrážka baryton a varhaník Přemysl Kšica. Skladby nastudovala Mgr. Tereza Bystřická.

Koncert pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v rámci cyklu Musica coniuncta. Partnerem cyklu jsou OSA a Nadace Fr. A. Urbánka.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)