Šumavou a Bavorským lesem opět zazní duchovní hudba

Jak se již stalo v našem regionu tradicí, v druhé polovině května a o prvním víkendu měsíce června, respektive ve dnech 8. května – 7. června 2015, se prostory kostelů, kaplí, hradů či zámků nejen v Klatovech a okolí, ale také v bavorském pohraničí, rozezní duchovní hudbou v podání účastníků XIX. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2015.Vít Aschenbrenner, úterý 27. ledna 2015
Magazín > Sborový život

EFDH - koncert v Klatovech "Pocta světci s pěti hvězdami"

Ludmila Nová

Tento festival se za poměrně dlouhou dobu svého trvání stal důležitou platformou setkávání jednotlivých sborů nejen jihozápadních Čech. Pod patronátem Unie českých pěveckých sborů představuje také jeden z nejvýznamnějších sborových projektů realizovaných v této oblasti.

Počátkem druhého desetiletí své existence naplňuje festival téměř bezezbytku původní záměry svého zakladatele, pražského spolku Lætitia – stal se totiž významným komunikačním mostem v oblasti česko-německých vztahů a zařadil se tak mezi významné počiny v oblasti hudby a kultury, které jsou v oblasti česko-bavorského pohraničí realizovány a které slouží k navazování přeshraničních kontaktů nejen ve sféře duchovní hudby. Oboustranná hostování českých i německých souborů na opačné straně hranice či dokonce společná vystoupení českých a německých těles se tak v posledních letech mohla stát hlavní dramaturgickou páteří festivalu.

Značný nárůst počtu českých i německých účastníků festivalu v minulých letech významnou měrou přispěl k tomu, že se jeho současný organizátor – klatovské občanské sdružení Kolegium pro duchovní hudbu – rozhodl nabídnout účast na jeho letošním ročníku také sborům z jiných evropských zemí. Počínaje XIII. ročníkem Evropský festival duchovní hudby výraznou měrou překročil místní příhraniční rámec a díky účasti sborů z Itálie, Polska či Rakouska se stal festivalem evropským. Jeho dramaturgickým principem přitom i nadále zůstává duchovní hudba všech staletí obohacená rovněž o regionální aspekty. Letošní XIX. ročník slibuje pokračovat v těchto tradicích i nadále.

Dovolte mi, abych Vás jako vedoucí organizačního týmu Kolegia pro duchovní hudbu srdečně pozval do našeho regionu k účasti na tomto svátku duchovní sborové hudby. Pomozte nám opět oživit architektonické památky a dominanty našeho regionu a naplnit je zvukem sborových skladeb, které byly pro tyto prostory původně napsány a které právě v nich znějí nejlépe. Přispějete tak nejen k povzbuzení kulturního života mnohých pohraničních lokalit, ale také ke vzájemnému setkávání zpěváků a hudebníků v tomto příhraničním regionu, jehož specifická kultura v minulých staletích právě na těchto mnohostranných kontaktech vyrůstala.

Více informací a přihlášku naleznete na webu festivalu. Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 15. února 2015. Členové UČPS mají nárok na finanční příspěvek na dopravu od svých oblastí.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)