Česká duchovní hudba s Modlitbou Zdeňka Lukáše

Cyklus ČESKÁ DUCHOVNÍ HUDBA je dlouhodobým projektem VUS UK, který si od svého vzniku v roce 2005 dal za cíl přiblížit Pražanům poklady duchovní hudby ve skladbách jak slavných, tak i méně známých. Nejinak tomu bude i letos, kdy bychom náš program rádi věnovali ve prospěch sbírky na nové varhany v kapli sv. Michala při kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí-vusuk-, pátek 29. dubna 2011
Magazín > Sborový život

16. 5. 2011 v 19:30 zazní v kostele Panny Marie Sněžné vedle např. slavného moteta barokního mistra Bohuslava Matěje Černohorského a jedné z mála dochovaných skladeb Kryštofa Haranta z Polžic (jednoho z 27 českých pánů, popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí) náročná a přitom velmi málo známá skladba jednoho z nejpopulárnějších českých skladatelů 20. století - Zdeňka Lukáše. Jeho Modlitba ghanských křesťanů pro sbor, varhany a bicí nástroje je již svým obsazením a strukturou anaprosto ojedinělou kompozicí v kontextu skladeb svých současníků. Její zajímavost (či možná i kuriozita) ale tkví např. také v tom, že ve svém autografu nese jako datum dokončení den 21. srpna 1968. Že je tato skladba opravdovým odrazem doby, budete moci posoudit sami. Program doplní výběr z cyklu Biblické písně Antonína Dvořáka, který soubor nastudoval ve verzi pro smíšený sbor a varhany, jejímž autorem je umělecký vedoucí VUS UK, Jakub Zicha. Závěr koncertu bude patřit chvalozpěvu Te Deum Laudamus, jak jej Zdeněk Lukáš ztvárnil pro šestihlasý smíšený sbor jako jednu ze svých posledních vokálních skladeb v roce 2001.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)