Missa pastoralis V. J Kopřivy v Semilech a Bozkově

Srdečně Vás zveme na koncert Jizeranu a Podkrkonošského symfonického orchestru, který se uskuteční v sobotu 18. prosince 2010 v semilském Husově sboru Dr. K. Farského od 19, 30 hod. Na programu bude Missa pastoralis in D V. J. Kopřivy.J. Vávra, sobota 18. prosince 2010
Magazín > Sborový život

Kantor Václav Jan Kopřiva (1708-1789) pocházel z rozvětvené rodiny Kopřivů, působících od poloviny 17-tého století na cítolibském panství u Loun. Během svého života studoval u řady význačných autorů té doby a hrál v prestižních šlechtických orchestrech, ve kterých získával cenné umělecké zkušenosti. Na utváření skladatelského profilu mělo velký vliv i hudební umělecké klima pražského křížovnického kláštera a dílo Antonia Vivaldiho. Hudební myšlení tohoto mistra italského baroka se promítlo do hudby kantora Kopřivy, jeho profil se tak stal dost odlišným od ostatních českých skladatelů té doby.

Václav Jan Kopřiva se věnoval převážně tvorbě hudby chrámové, jak to vyplývalo nejen z jeho kantorského a varhanického úřadu, ale jak k tomu výslovně nabádaly i cítolibské dekrety, připomínající, že "hudba na kůru musí být na úrovni i v době nepřítomnosti panstva". Kopřivovo dílo je rozsáhlé a svědčí o výrazném talentu svého tvůrce.

Missa pastoralis in D Václava Jana Kopřivy představuje dílo po všech stránkách pozoruhodné. Je to jedna z prvních mší, kde autor včlenil do textu latinského ordinária české písně, dokreslující celkovou atmosféru Vánoc, což v této době nebylo vůbec obvyklé. Kantor Kopřiva měl blízko ke svým lidem, o jejichž vzdělání a duchovní povznesení pečoval. Naučil číst, psát, počítat a znát noty několik generací Cítolibských. Záměrně tedy sestavil smíšený česko-latinský text, kde chtěl venkovským lidem přiblížit vánoční radost a poselství v jejich rodném jazyce. Ne nadarmo o něm praví písmácká zpráva, že "slynul co uvědomělý Čech"! Od této česko-latinské pastorální mše Kopřivovy vede cesta už ke zcela české vánoční mši Jakuba Jana Ryby, nazývané "Hej, mistře", napsané v 90-tých letech 18-tého století. Kopřiva tuto cestu připravoval svým dílem nejméně o padesát let dříve.

V samotné mši se snoubí barokní hudba s klasicistní, ale také s výraznými lidovými pastorálními motivy, které se zpívají v českém jazyce, jinak je text latinský. Nádherná jsou sóla, pozoruhodné je zejména virtuózní basové, které se dá s trochou nadsázky označit jako "koloraturní bas". Posluchači vždy přijímají tuto mši s nadšením. Ne náhodou ji v r. 1992 nastudoval sbor a orchestr Českého rozhlasu a podruhé ji interpretuje také Filharmonie Hradec Králové, která ji zařadila do prestižního Vánočního koncertu, kde bude účinkovat i Jizeran (21. 12. od 19 hod. v budově FHK v Hradci Králové). Není nezajímavé, že Jizeran mši uvedl již třikrát, poprvé v témže roce jako orchestr a sbor Českého rozhlasu. "Česká mše vánoční" J. J. Ryba (části) Koncert s týmž programem se uskuteční ještě 26.prosince 2010 od 18 hod. v Bozkově (kostel Navštívení P. Marie).

Srdečně Vás na naše koncerty zveme.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)