Přípravy na XXII.ročník MFDPS v Pardubicích jsou v plném proudu

Ve dnech 6. - 8. 11. se koná v Pardubicích XXII. ročník Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů. Festival, jehož zakladatelem je Doc. Ing. Vlastislav Novák, dlouholetý umělecký vedoucí Pardubického dětského sboru, opět do Pardubic přiláká řadu vynikajících dětských pěveckých sborů. II. Festivalový koncert bude letos ve znamení soutěže o Cenu Miroslava Raichla.Iuventus Cantans, pátek 16. října 2009
Magazín > Sborový život

Festival připravuje Kulturní centrum Pardubice a Pardubický dětský sbor, o.s. ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem, Ministerstvem kultury, Základní uměleckou školou Pardubice Havlíčkova a Českým hudebním fondem. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích je přehlídkový festival, jehož bohatý program není dramaturgicky ani žánrově vymezen. Od roku 1999 se koná jednou za dva roky. Duchovním otcem Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů je Doc. Ing. Vlastislav Novák .(zakladatela dlouholetý umělecký vedoucí Pardubického dětského sboru (1960) a Vysokoškolského uměleckého souboru (1950 - 1985).

Iuventus cantans Dvaceti ročníků, konaných pod vedením Doc. Ing. Vlastislava Nováka, se zúčastnilo 52 sborů ze zahraničí ( Německo, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Maďarsko, Polsko) a cca 140 sborů z ČR , z toho mnohé opakovaně. Festival je výběrový, sbory jsou pouze zvány, což zaručuje jeho vysokou uměleckou úroveň. Minulý ročník už zaštiťoval nový umělecký vedoucí Pardubického dětského sboru pan sbormistr Zdeněk Kudrnka (Žák Doc. Ing. Vlastislava Nováka - Konzervatoř Pardubice a Doc. Lubomíra Mátla - JAMU Brno. Jako dirigent dnes působí v Pardubicích, Praze a Chrudimi.) Spolu s ním jsme trošku překoncipovali základní myšlenku přehlídkového festivalu a jednu část jsme věnovali soutěži. V minulém ročníku byla soutěž věnována tvorbě a památce skladatele Zdeńka Lukáše. V letošním ročníku jsme se zaměřili na tvorbu skladatele a pedagoga Miroslava Raichla, který je významně spojen s městem Pardubice a jehož tvorba byla mimo jiné určena i pro dětské pěvecké sbory. Od roku 1980 vyučoval hudebně teoretické předměty na Konzervatoři v Pardubicích, kde založil komorní vokálně instrumentální soubor Konzervička (později ReBelcanto). Letošním ročníkem sbory vzdají hold tomuto skladateli a vzájemně se utkají o cenu Miroslava Raichla. Jelikož si myslíme, že tvorba Miroslava Rachla je pro dětské sbory významná, chtěli bychom z této soutěže do budoucna udělat tradici. První den festivalu patří Zahajovacímu koncertu, na kterém kromě PDS Iuventus Cantans vystoupí i 2 mimopardubické sbory.

II. Festivalový koncert bude v letos ve znamení soutěže o Cenu Miroslava Raichla.

Iuventus cantans Tato soutěž, kterou organizujeme ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, se bude konat 7. 11. v Kulturním domě Hronovická od 9:00 ráno. Zde se přihlášené sbory představí porotě a divákům v 15 minutovém výstupu, který bude obsahovat 1 povinnou skladbu Miroslava Raichla dle volného výběru + jednu skladbu českého autora z jiného slohového období, než je povinná skladba M. Raichla.

III. Festivalový koncert bude probíhat též v sobotu dopoledne a své umění zde předvedou přípravná oddělení Pardubikého dětského sboru. Po skončení III. Festivalového koncertu bude následovat slavnostní vyhlášení a ocenění vítěze soutěže O cenu Mirlosava Raichla..

Po společném odpoledním setkání dětí ze všech sborů, kde se budou moci vzájemně poznat a poměřit své síly ve společných soutěžích bude následovat večer IV. Festivalový koncert.

IV. Festivalový koncert se bude konat opět v Kulturním domě Hronovická od 18:00 hod.

V neděli dopoledne bude festivalový kolotoč pokračovat tradičním koncertem chrámové hudby, který se v letošním roce bude opět konat v Husově sboru v Jiráskově ulici v Pardubicích. Zde se posluchači budou moci zaposlouchat do chrámové hudby všech epoch v podání všech zúčastněných dětských sborů. Po krátké přestávce na oběd bude Festival vrcholit Závěrečným koncertemt, ve kterém se představí opět všechny zúčastněné pěvecké sbory. Tento koncert se bude konat v Husově sboru v Jiráskově ulici a případný výtěžek z obou akcí zde konaných bude věnován na dobročinné účely.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)