Výzva všem pěveckým sborům Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje

Rok 2009 vyhlásila Česká komise pro UNESCO a Společnost Josefa Bohuslava Foerstra jako

JUBILEJNÍ ROK J. B. FOERSTRA a pořadatelé PRAŽSKÉHO JARA 2009 zařadily festival Foerstrovy Osenice 2009 mezi společenské akce tohoto festivalu. Proto s přípravami začínáme již v prosinci 2008.Organizátoři FO 09, sobota 13. prosince 2008
Magazín > Zprávičky

Nezmění se struktura festivalu, zůstane i nadále festivalem pěveckých sborů UČPS výše uvedených oblastí bez specifikace. Podmínkou je, že PS plní řádně své členské povinnosti a je doporučen 0V své oblasti, podá řádně vyplněnou přihlášku na formuláři, který je k dispozici na www.ceske-sbory.cz a pošle ji potvrzenou na adresu organizátora nejpozději do 15. února 2009. Další podmínkou je, že sbor bude mít ve svém programu nejméně dva sbory JBF a nastuduje pro společné provedení ve festivalovém sboru jeden vybraný sbor JBF a závěrečnou skladbu festivalu.

Pro smíšené sbory byla vybrána jako povinná skladba Rodné brázdy v šíři dál ( č. 2 z cyklu Tři smíšené sbory, op. 16 na slova J.V. Sládka), pro ženské sbory Písnička (č. 2 z cyklu Čtyři ženské, op. 67 na slova Marie Calmy), pro dětské Lesní studánka (č. 1 z cyklu Dětské sbory, op. 89a na slova J.V. Sládka).

Závěrečnou skladbou je lidová píseň Veru si ty šohajíčku v úpravě O. Halmy. Ostatní skladby volí sbor podle svého zaměření pro provedení v kostele, v koncertním sále a v amfiteátru.

Prolog festivalu začíná v Praze v pátek odpoledne a večer dne 29. května a pokračuje v sobotu 30. května celý den v Osenicích a okolí. Podrobnosti o loňském ročníku FO naleznete v časopise CANTUS 3/2008 str. 29 – 31.

Festivalový poplatek se neplatí, stravné v Osenicích je rovněž bezplatné, doprava je zpravidla sborům z části hrazena z příspěvků OV a grantu MK ČR. Další informace na tel. 261 262 517, 728 840 148, 607 561 308 nebo na e-mail adrese zumr.frantisek@seznam.cz. Těšíme se na Vaši účast.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)