Foersterovy Osenice 2004 – Festivalové portréty III.

Dětský pěvecký sbor Klíček Praha

Zrodil se v říjnu roku 1993 při ZŠ Brána jazyků v Mikulandské ulici v Praze 1. Jeho umělecký start byl neobvykle rychlý. Již v roce 1994 zvítězil v soutěži Pražské svátky písní a na základě tohoto úspěchu byl pozván na koncertní turné do Anglie. Jeho zakladatelka, stálá umělecká vedoucí a hlavní sbormistr – Mgr. Hana Vašátková – vedla v té době všechna oddělení sboru od přípravky až po koncertní sbor.František Zumr, pondělí 16. srpna 2004
Magazín > Sborový život

Dětský pěvecký sbor Klíček (zdroj: www.klicek.net)

Foerstrovy Osenice

Po šesti letech přizvala ke spolupráci studenty Pedagogické fakulty UK a začínající sbormistři zde zahajovali a získávali svoji první praxi: většina z nich také s Klíčkem absolvovala. Nyní pracuje s dětmi již pět sbormistrů. Má dnes 6 oddělení různých věkových a výkonnostních kategorií, které navštěvuje na 160 dětí.

Repertoár sboru je rozmanitý: od hudby barokních mistrů a děl klasiků až po díla současných skladatelů, od církevních skladeb přes mistry polyfonie až po úpravy lidových písní. Od roku 1995 se Klíček pravidelně zúčastňuje jak domácích tak zahraničních festivalů, přehlídek nebo soutěží.. Z těch si také odváží cenná ocenění (Itálie, Švýcarsko, Anglie, Německo, Řecko, Argentina), která spolu s konfrontací s jinými sbory udržuje ve všech členech sboru pracovní úsilí a je motivací pro další práci. Připomeňme alespoň poslední velký úspěch Klíčku, zlatou medaili z letošního roku, kdy na festivalu Joung 2004 Prague se Klíček stal k velké radosti dětí absolutním vítězem ve své kategorii.

Z osenického kůru zpíval letos Klíček s doprovodem varhan J. Kšici skladbu F. M. Bartholdiho Laudate pueri, na zahájení přehlídky v amfiteátru Lesní studánku J. B. Foerstra a největší plochu měl k dispozici na večerním festivalovém koncertě v kostele sv. Havla v Rožďalovicích.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)