Ondráš ve Francii a v Bratislavě

Když se řekne Francie – v našich myslích vyvstane symbol Eiffelovy věže, vrcholná inženýrská stavba světové výstavy 1889, nebo katedrála v  Remeši – vrchol lidské kultury, a když se řekne Pěvecký sbor Ondráš v Novém Jičíně a českém regionu, u všech, kteří jej znají, vidí před sebou živé dynamické těleso, které 56 let propaguje pěveckou kulturu, šíří poesii a krásu pěveckého umění a to poměrně často i u pěveckých sborů a přátel ve Francii.Anna Štefková, pátek 28. září 2007
Magazín > Sborový život

Katedrála v Remeši.

I letošní výjezd sboru na přelomu května a června směřoval s bohatým písňovým repertoárem do města Blois, ležícího na romantické řece Loiře s mnoha zámky.

Díky dlouholeté a vzájemně prospěšné družbě pěveckého sboru Jitřenka vedeného paní Marii Bělíkovou ze základní školy Bohuslava Martinů v Novém Jičíně – (už zrušené) a orchestru hudební školy ze St. Laurent – Nouan ve Francii se tělesa střídavě každoročně navštěvovala. A ani změny v organizaci školství nemohou úplně zrušit vše, co je prokazatelně životaschopné, přínosné, přirozené a to je přátelství a zvláště, když i ČR je součástí Evropské Unie. Přátelství nelze diktovat a nelze jen tak rušit. A tak francouzští přátelé z blízkého města stáli o družební i umělecké vztahy s českým PS Ondráš Nový Jičín. Srdečnost jsme poznali již první uvítací večer.

Krásné dny ve Francii

Program ve Francii byl, jak to tak bývá zvykem, denně přeplněn. Byli jsme účastni výběrové přehlídky nejlepších sborů světa vybraných do soutěže v Jové les Tours, kde vystoupily špičkové sbory z Thaiwanu, Ruska, Kuby, Švédska a dalších zemí.Všechny hrdě prezentovaly svou zemi, zvyky, historickou minulost i současnost, kulturu a umění své země.

Další zajímavostí i poučením pro sbory a sbormistry bylo přímé nahlédnutí a zažití nácviku dvou latinsko amerických skladeb a to panem dirigentem Nestor Zadoffem. Za dvě hodiny nácviku intonačně a hlasově asi se čtyřmi sty pěvců sám zvládl intonační rozbor a propojenost skladby do celku. To se jen tak náhodou ba ani záměrně nevidí.

Přijetí na radnici ve městě Blois bylo oficiální, srdečné. Nebyli jsme pro ně neznámým sborem. Hlavním koncertním vystoupením PS Ondráš bylo ve městě St. Laurent-Nouan. Oficiální představitelé města i kultury na tomto koncertě velmi srdečně, mile, s velikými díky ohodnotili dlouholetou družební spolupráci s dětmi s jejich městem a potažmo s dětmi sboru Jitřenka – bývalé ZŠ B. Martinů. Byl to krásný okamžik morálního, lidsky čistého ocenění české učitelky za práci s dětmi a oboustranné přátelství. A my, Ondrášovci, půjdeme dál v pokračování dobrých mezilidských vztahů s francouzskými zpěváky.

Prožili jsme krásné dny ve Francii – byť denně pršelo a teplota nepřesáhla 15 °C. V katedrále v Remeši jsme zpívali Ave Maria od Václava Ptáčka, dirigoval Karel Monsport. V památce chráněné Unesco v kostelíku Sant Dyé jsme zpívali Signore delle cime – autor Guiseppe de Marzi, dirigoval Zdeněk Stanislav. A naše milá dirigentka Eva Zbořilová nejen že nacvičila, ale i předvedla v chrámu Panny Marie dílko Arvo Pärta Bogoroditse djevo. Tento starobylý chrám byl původně románským, přestavěn na gotický a opět na barokní.

Francie – to je země, kde se setkáš obrazně řečeno s uměním a krásou na každém kroku. A zámky na Loiře? Nádhera, historie jak šly dějiny.

Úspěch v Bratislavě

A takto rozezpívaní, naplněni novými prožitky a navázání nových přátelství, jsme se rozloučili. V příštím roce v dubnu budeme mít příležitost hostit francouzské hudební těleso z Blois. Náš autobus se vydal na zpáteční cestu se zastávkou na Slovensku.

Noc a den jízdy a už je tu soutěžní vystoupení na festivalu v Bratislavě dne 2. června 2007. V kategorii lidová píseň pořádané v bratislavském rozhlase získáváme stříbrné pásmo. V kategorii církevní písně konané v chrámu sv. Františka opět naše hrdla vydala stříbrné hlasy. V neděli jsme zpívali ještě při bohoslužbě v historicky významném chrámu sv. Martina v Bratislavě.

Děkujeme

Na závěr – dík patří MěÚ Nový Jičín a odboru školství, kultury, tělovýchovy a mládeže za stálou a účinnou pomoc PS Ondráš.

Dík patří za nezpočítatelné hodiny příprav a nácviku dirigentům Ing. Karlu Monsportovi, Ing. Zdeňku Stanislavovi, Evě Zbořilové a všem členům sboru, kteří reprezentovali Nový Jičín. Velký dík patří předsedovi sboru PS Ondráš Ing. Milanu Váhalovi, Ing. Libuši Volné za veškerou organizační přípravu a dále všem, kteří pomohli, kde bylo třeba.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)