Klimkovický podzim letos již potřicáté

Jak ten čas letí. S určitou nostalgií vzpomenou především ti pamětníci, kteří tenkrát, v roce 1974 přišli s myšlenkou pořádat u nás v Klimkovicích pravidelně jednou v roce na podzim, přehlídky sborového zpěvu.Jiří Pillich, pátek 5. října 2007
Magazín > Sborový život

Pěvecké sdružení Klimkovice - spolupořadatel festivalu.

Tehdy se to s podporou kulturního střediska okresu Nový Jičín podařilo prosadit sbormistrovi sotva před pár lety nově založeného smíšeného pěveckého sboru v Klimkovicích, panu Antonínu Hubovi. Spolu s propagátory sborového zpěvu na Novojičínsku realizovali velice dobrou věc, neboť přehlídka se v krátkém čase stala tradiční akcí kulturního dění celého našeho města. V těchto nesoutěžních přehlídkách se pravidelně v Klimkovicích na svých vystoupeních představovala většina pěveckých sborů z tehdejších okresů Nový Jičín a Ostrava, později pak i další sbory, převážně z území severní Moravy a Slezska. Přehlídky „Klimkovický podzim“ si postupem času získávaly dobrý ohlas u posluchačů i u propagátorů sborového zpěvu, především z našeho ostravského regionu. V posledním desetiletí minulého století vystupovaly zde také i pěvecké sbory ze sousedních zemí, Slovenska a Polska, a též i dokonce z dalekého Portugalska.

Od svého vzniku, a to až do roku 1987 byly přehlídky „Klimkovický podzim“ organizačně zajištěny plně pod záštitou tehdejšího Okresního kulturního střediska v Novém Jičíně. Poté však z důvodů údajné nedostatečnosti finančního krytí bylo jejich konání od roku 1988 přerušeno a v dalších několika létech se nekonaly. Pravá příčina však byla spíše v neustále rostoucím napětí politicko-společenského vývoje „předlistopadového“ období. Situace se změnila teprve až v roce 1992. Tehdy, již nové vedení našeho města v čele se starostou panem JUDr. L. Bilíkem, s plnou podporou a zárukou členů místního pěveckého sboru, rozhodlo o obnově tradice konání přehlídek pěveckých sborů v našem městě. Obnovená premiéra přehlídky, jako její 15. ročník, se uskutečnila v sobotu 17. října 1992 v sále kulturního domu. Poprvé měla i zahraniční zastoupení, když zde hostoval PS Harmonia z polského partnerského města Mikólowa. Obnovu přehlídek zvýraznilo také i plné uvolnění repertoáru skladeb, který mohly sbory na přehlídce předvést. (Do roku 1989 byly programy drtivé většiny všech veřejných vystoupení pod kuratelou tzv. jednotné kulturní politiky…)

Dalším významným mezníkem přehlídek „Klimkovický podzim“ byl rok 1994, kdy jejich 17. ročník se premiérově uskutečnil v překrásném prostředí zbrusu nové lázeňské kolonády v nově otevřených Jódových Sanatoriích v Klimkovicích – Hýlově. Všechny další ročníky byly pořádány již jen v tomto lázeňském prostředí, neboť zdejší krytá kolonáda má velice dobrou akustiku, je zde dosti prostoru jak pro účinkující pěvecké sbory, tak i dostatek místa pro posluchače. Je to také i „domácí“ půda pro místní Pěvecké sdružení Klimkovice, jehož vystoupení nemohlo scházet v programu žádného ze všech dosavadních ročníků.

Letos již potřicáté

V letošním roce se tedy uskuteční jubilejní 30. ročník „Klimkovického podzimu“. Kromě zmíněného místního pěveckého sdružení v programu mohou posluchači shlédnout i vystoupení VPS Ostravské univerzity, PS Slezská Ostrava a PS Martinů z Třince. V závěru tohoto jubilea vystoupí členové všech zúčastněných sborů ve společné skladbě. Přehlídka se uskuteční v sobotu 20. října 2007 od 18 hod. Organizačně ji zajišťuje MÚ Klimkovice spolu se členy PS Klimkovice, za účinné spolupráce hlavního sponzora – fy Mikes s r. o. pana K. Kejdy st. , . kterému patří i upřímné poděkování za dlouholetou podporu sborového zpěvu v našem městě.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)