Gymnasia cantant 2007

Poněkud upravená slova staré studentské písně „in Brno resonant dulcia carmina“ platila od pátečního rána do sobotního poledne ve dnech 27.– 28. dubna 2007 pro prostory brněnského Gymnázia, Vídeňská, Sál Josefa Dobrovského Konventu Milosrdných bratří a brněnský Besední dům. Svými „sladkými písněmi“ je rozezněly hlasy třinácti studentských pěveckých sborů delegovaných odbornými porotami k účasti na XIII. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantant 2007 z regionálních kol v Praze, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem.Jiří Kolář, úterý 15. května 2007
Magazín > Sborový život

Z dvanácti smíšených sborů s více než 400 zpěváky ucházejících se o zařazení do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma reprezentovalo pět Čechy a sedm Moravu. Vedle sborů, které se na brněnské přehlídce objevují téměř pravidelně, se porotě ve složení doc. Jan Kostečka, prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D., Mgr. Roman Michálek, Ph.D. a Mgr. MgA. Pavel Koňárek představily tři sbory poprvé. Byly to Pěvecký sbor Gymnázia Pavla Křížkovského, Brno – Komín, Puellae et Pueri Gymnázia a SOŠ Nový Jičín a výborný chlapecký Sextet + z těchto středních škol, který se zúčastnil přehlídky jako host.

V povinných okruzích skladeb se vedle renesanční, příp. barokní polyfonie, skladby L. Janáčka, skladby zkomponované po roce 1970 a sborové úpravy české nebo moravské lidové písně objevila tentokrát jiná alternativa k volbě skladby z Janáčkova díla – sborová kompozice některého z maďarských skladatelů 20. století. Toto zaměření mělo připomenout 125. výročí narození a 40. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších skladatelů a hudebních pedagogů této země – Zoltána Kodálye.

Zatímco v oblasti renesanční a barokní polyfonie se gymnaziální sbory pohybují již zcela suverénně, o čemž svědčí pestrost výběru skladatelů v jejich přehlídkových programech (G. P. da Palestrina, T. Morley, J. Dowland, L. G. da Viadana, L. Marenzio, H. L. Hassler, J. S. Bach aj.), a zajímavé skladby se objevily i ve výběru hudby z 2. poloviny 20. století (např. Z. Lukáš, J. Pavlica, J. Říha, J. Teml, A. Tučapský, L. Adams, A. Koszewski, A. Pärt aj.), ukázalo se, že nahradit tradičně se opakující Janáčkovy sbory (Ukvalské písně, Kačena divoká, Graduale) některými z děl bohaté, atraktivní současné maďarské sborové tvorby je pro většinu sbormistrů našich gymnaziálních sborů dosud neřešitelným „detektivním oříškem“. Při tom vhodných skladeb s latinskými texty (správná výslovnost maďarského jazyka nám přece jen působí potíže) je v současné maďarské sborové literatuře dostatek. Pochválit je proto třeba především uvedení skladby Z. Kodálye „Veni, veni, Emmanuel“ a náročné kompozice G. Orbána „Daemon irrepit callidus“.

Bohužel ani výběr úprav domácích lidových písní nepřinesl až na lidovou píseň z Vidče „Pohánečka“ v úpravě B. Rokyty žádné překvapení. Naše lidové hudební tradice je třeba v každém případě ctít a rozvíjet a česká a moravská lidová píseň, naše hudební mateřština, by se neměla z přehlídkových programů vytratit. Pokud se sborům nedaří objevovat další zajímavé úpravy, pak se pro ně možná i v této oblasti otvírá možnost navázat spolupráci s našimi předními skladateli a požádat je o jejich napsání, nejlépe sboru přímo „na tělo“. Většina skladatelů bohužel nepovažuje tuto tvorbu pro své dílo za příliš významnou. Vzniku nových úprav lidových písní by mohl pomoci i některý z příštích ročníků skladatelské soutěže UČPS, zaměřený tematicky na tento sborový žánr.

Kde naši mladí sbormistři rozhodně nepotřebují radit, je volný výběr případných dalších skladeb přehlídkového repertoáru. Skladby z oblasti spirituálů a populární hudby jsou jejich hudebnímu cítění velice blízké a interpretují je většinou stylově čistě, s upřímnou chutí a v dokonalém kontaktu s posluchači.

Umělecká úroveň XIII. ročníku hodnocené přehlídky GC 2007 byla opět velice kvalitní a prokázala, že se počet špičkových smíšených gymnaziálních sborů stále rozšiřuje. Velice vyrovnanými výkony se mezi ně zařadilo jistě nejméně osm sborů. Samozřejmě je stále možno pracovat na zdokonalování pěvecké techniky, intonační čistoty, frázování a správné deklamace, logickém využití dynamiky, volbě správného tempa a přesvědčivosti výrazu svědčícím o pochopení textového obsahu, ale domnívám se, že již dnes patří náš gymnaziální sborový zpěv k nejlepším v Evropě. Přemýšlíme často, jak nejlépe vyznamenat nejúspěšnější sbory brněnské přehlídky. V této souvislosti bych se rád vrátil k myšlence její možné návaznosti na mezinárodní soutěžní přehlídku, na niž by byly vedle našich nejlepších sborů pozvány i přední gymnaziální sbory z dalších evropských zemí.

Rozhodnutí poroty rozdělilo nakonec zúčastněné sbory do tří pásem:

Do zlatého pásma zařadila porota sbory Gybon, Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové (Mgr. J. Schejbal), Besharmonie, Gymnázium J. Heyrovského, Praha (L. Sládek), Pěvecký sbor Song, Masarykovo gymnázium, Vsetín (PaedDr. H. Kaločová) a Basové G,

Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziříčí (PhDr. J. Krcháková).

Jen těsně za nimi se ve stříbrném pásmu umístily Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Orlová (Mgr. P. Rašíková), Smíšený pěvecký sbor Gymnázia J. Nerudy, Praha (P. Bärtl), Puellae et Pueri, Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín (J. Zajíček), Gauneramus, Gymnázium Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem (Mgr. V. Saska), Vokálně instrumentální soubor, Státní gymnázium, Chomutov (Mgr. M. Fialová) a Ave, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž (Mgr. F. Macek).

Bronzové pásmo získaly v konečném hodnocení Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín (J. Ilčík a M. Ilčíková) a Pěvecký sbor Gymnázia P. Křížkovského, Brno (Mgr. D. Briškárová).

Porota udělila i tři Zvláštní ceny. Zvláštní ceny za provedení skladeb oceněných v soutěži pro GC získaly sbory Gauneramus, Gymnázium Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem (Z. Lukáš: Dona nobis pacem) a Smíšený pěvecký sbor Gymnázia J. Nerudy Praha (J. Teml: Munditia, Scultitia), Zvláštní cenu za provedení skladby Z. Kodálye: Veni, veni Emmanuel sbor Basové G, Gymnázium F. Palackého, Valašské Meziříčí.

Za úspěšnými vystoupeními sborů stojí samozřejmě stále se lepšící výkony jejich dirigentů. Pochválit lze bez výjimky všechny. Ze sbormistryň mne zaujaly nejvíce H. Kaločová a P. Rašíková, ze sbormistrů působili podle mého názoru nejvýrazněji J. Ilčík, J. Schejbal a L. Sládek.

Podobně jako v uplynulém roce nabídl umělecký ředitel festivalu Mgr. J. Ocetek na závěr soutěžního dne gymnazistům koncert svého brněnského Pěveckého sboru VUT „Vox iuvenalis“ (H. Purcell, S. Rachmaninov, F. Poulenc, G. Rossini). Tento sbor, který vznikl v roce 2000, patří v současné době k našim nejlepším smíšeným sborům, a může tak naznačit další možnosti budoucího sborového uplatnění gymnazistů.. GC 2007 uzavřel pak v sobotním dopoledni Slavnostní závěrečný koncert v Besedním domě, který se konal pod záštitou radního Jihomoravského kraje RNDr. M. Šifaldy a 1. místopředsedkyně primátora statutárního města Brna RNDr. B. Javorové. Všechny sbory si pro jeho program vybraly nejúspěšnější skladby svého repertoáru.

Nechyběla ani tradiční páteční noční beseda sbormistrů s členy poroty a pořadateli festivalu, na níž se hovořilo mimo jiné i o některých možnostech koncepce jeho příštích ročníků. Padly např. návrhy na návrat k formě ateliérů zaměřených na vzorovou interpretaci společné skladby, oddělených ateliérů pro chlapecké a dívčí sbory (účast více než 120 chlapců nabízí již zajímavé možnosti jejich samostatného uplatnění), návrhy na bohatší koncertní využití sborů v průběhu jejich brněnského pobytu, inovaci programové koncepce přehlídkových vystoupení, organizaci regionálních kol a způsoby motivace vedoucí k co nejširšímu zapojení sborů do festivalu aj. Sbormistři přislíbili zaslat pořadatelům své „zlepšovací“ návrhy tak, aby je bylo možno zapracovat již do realizace GC 2008, na který se již dnes všichni upřímně těšíme.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)