Hlavní výbor pokračuje v úspěšné reformě Unie českých pěveckých sborů

Dnešní řádné zasedání Hlavního výboru v Praze bylo poznamenáno neúčastí velkého počtu jeho členů, kteří se pro zdravotní indispozici a jiné vážné důvody nemohli jednání zúčastnit, přesto však Revizní komise mohla Hlavní výbor v přítomném složení prohlásit za usnášeníschopný a předsedající schůze, místopředseda Hlavního výboru, p. František Zumr, mohl zahájit řádné zasedání.-cs-, sobota 1. dubna 2006
Magazín > Zprávičky

Unie českých pěveckých sborů

UČPS

Hlavní výbor přijal zprávu o činnosti a hospodaření organizace v roce 2005 a byl seznámen se závěry revizní zprávy. Schválil potřebné změny v Jednacím řádu a schválil také rozpočet organizace na rok 2006. Byla tak dovršena další fáze reformy Unie českých pěveckých sborů.

Hlavní výbor byl seznámen s výsledky každoročního podávání zpráv o činnosti a úhrad členských příspěvků. Mohl konstatovat, že příspěvková morálka členů se zlepšuje a členové Unie si stále více uvědomují nezbytnost dodržování stanovených termínů. Přesto byl nucen v souladu se Stanovami ukončit členství osmi sborů pro neplnění členských povinností. Hlavní výbor byl dále seznámen s plněním úkolů Unie českých pěveckých sborů na centrální i regionální úrovni a se stále narůstajícím objemem členských výhod. Během jednání byl také oceněn iniciativní přístup Oblastních výborů k umělecko-organizační práci v regionech.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)