Nezapomněli jste na hlášení provedených skladeb?

Zákonnou povinností všech pěveckých sborů je ohlašovat prováděné skladby chráněných autorů Ochrannému svazu autorskému. Za sbory Unie českých pěveckých sborů převzal podle licenční dohody uzavřené s OSA tuto povinnost Hlavní výbor UČPS.František Zumr, pondělí 14. listopadu 2005
Magazín > Zprávičky

OSA (staré logo)

Pěvecké sbory ohlašují v každém pololetí provedené skladby svým oblastním výborům: název skladby, jméno skladatele, jméno autora textu a počet provedení skladby. Oblastní výbory pak sumarizovaná hlášení posílají na Sekretariát Unie českých pěveckých sborů, Masarykovo nábřeží 248/16, 110 00 Praha 1 – možno odeslat i elektronickou poštou.

Závazné termíny pro hlášení pěveckých sborů oblastním výborům do 10. 11. 2005, sumáře zašlou OV na adresu Sekretariátu do 20. 11. t. r. Pokud sbory nepodaly hlášení za I. Pololetí, podají souhrné hlášení za I. i II. pololetí, všichni pak do hlášení za II. pololetí zahrnou i předpokládaná provedení do konce kalendářního roku.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)